แบบรายงานSAR.ของครู

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง(Self  Assessment   Report  :  S A R)สายครูผู้สอน
     บัดนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้วสำหรับหารจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของคุณครู ผมเห็นว่าหากเราได้ว่างแผนและลงมือบันทึกและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่พวกเราได้ปฎิบัติมาไว้เป็นปัจจุบันเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยเมื่อถึงเวลาส่ง ดังนั้นผมจึงได้นำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของครู(SAR) มาให้ทุกท่านได้พิจารณาหยิบไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
(ท่านสามารถ  ปรับเปลี่ยน   แก้ไข   เพิ่มเติม  ได้ตามงานที่ทำ งานที่ไม่เกี่ยวข้องตัดออกได้ตามความเหมาะสม) ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฟอร์มรายงานผลการปฎิยัติงานนี้คงจะพอมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย หากท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม หรือนำไปใช้ได้ผลประการมดขอได้โปรดเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นหรือเป็นกำลังใจให้บ้าง หรือหากท่านใดต้องการข้อมูลหรือต้องการรู้เรื่องใดที่คิดว่าผมพอสามารถช่วยท่านได้ขอได้กรุณาส่งข่าวคราวมาในเวบนี้ ท่านอาจจะโพสไว้ในสมุดเยี่ยม หรือเเวบบอร์ดก็ได้ครับ สำหรับสมุดเยี่ยมและเวบบอร์ดผมกำลังจะนำขึ้นนะครับโปรดรออีกสักนิด 

ไฟลที่ท่านต้องการจะอยู่ที่ ไฟล์แนบด้านล่างนี้นะครับท่านสามารถดาวโหลต์ไปปรับแก้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มรายงานเป็นของท่านได้เลยนะครับ  ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับงานและได้ขั้นทุกคนตามปรารถนานะครับ

ศน.ชายเล็ก(กรณัฐ รัตนยรรยง)

ĉ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
4 ต.ค. 2554 18:52
Comments