แบบปพ.ต่างๆ

โปรแกรมออกปพ.ต่างๆที่จำเป็นสำหรับโรงเรียน ๆสามารถดาวโหดไปปรับแก้เป็นของโรงเรียนได้ โปรแกรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกัลยาณมิตรทางIT 
ครูป๊อด คนเมืองคอน  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ในการปรับแก้ฟอรม์หากท่านสงสันสอบถามมาได้ครับ


Comments