แบบฝึกคณิตคิดเร็วชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรียนคุณครูและท่านที่สนใจทุกท่านหากมีความประสงค์ที่ต้องการใช้แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ซึ่งเป็นไฟ PDF.
ซึงผมได้นำมาจากสำนักวิชาการของสพฐ.ท่านสามารถดูและดาวน์โหลตได้ที่ ไฟล์แนบข้างล่างนี้นะครับ
เมื่อท่านได้ดูหรือได้ดาวน์โหลตไปใช้แล้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาสื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
มาอำนวยความสะดวกกับทุกท่านในโอกาสต่อๆไปก็ขอความกรุณาท่านได้แสดงความคิดเห็นให้ผมด้วยนะครับ
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
พ.ต.กรณัฐ   รัตนยรรยง
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:31
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:31
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:31
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:31
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:31
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:32
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:32
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:32
Ċ
กรณัฐ รัตนยรรยง,
9 ต.ค. 2554 21:32
Comments