หน้าแรกกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมประจำเดือน

  • ผลงานดีเด่น ศึกษานิเทศก๋ดีเด่นด้านภาษาไทย /โล่รางวัล/เกียรติบัตร/คุรุสดุดีรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรศึกษานิเทศก์ดีเด ...
    ส่ง 23 ธ.ค. 2558 19:44 โดย kesmanee prasert
  • ประมวลภาพกิจกรรม 2558 กิจกรรมเดือนธันวาคม     คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1 - 2  (ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได ...
    ส่ง 27 ธ.ค. 2558 06:13 โดย kesmanee prasert
  • กิจกรรมเดือนธันวาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้นิเทศติดตามช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 21- 26 ธันวาคม 2558 ณโรงแรมคุ้มภูคำ จ ...
    ส่ง 23 ธ.ค. 2558 19:21 โดย kesmanee prasert
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

sornorwinwin.2012@gmail.comแหล่งความรู้สำหรับครู

https://sites.google.com/site/banphasathiycheiynghim1/baeb-pramein-kar-xan-kar-kheiyn
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน