สื่อการสอนสำหรับครู

สื่อวิทยาศาสตร์
เรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของพืช
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้พัฒนาเผยแพร่โดย สทร. สพฐ.
เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระรอกรอบรู้
ระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้พัฒนาสทร. สพฐ
เรื่องไฟฟ้าน่าฉงน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้พัฒนานางคชาภรณ์ หลานคำ, นายจิรพงษ์ คำปวง
เรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์
ระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้พัฒนานายวิทยา  กุออ
สื่อสังคมศึกษา
เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้พัฒนาเผยแพร่โดย สทร. สพฐ.
เรื่องข้างขึ้นข้างแรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้พัฒนาอ.จิรพงษ์ คำปวง
เรื่องผะหยาล้านนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้พัฒนาอ.อภิกา จัตุกุล
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  29 ส.ค. 2555 20:39 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
สำหรับครู สั่งพิมพ์ได้ทันที ใช้เป็นสื่อการสอน  29 ส.ค. 2555 20:41 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
  29 ส.ค. 2555 20:43 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
สื่อการสอน ป.๔  29 ส.ค. 2555 21:17 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
สื่ออังกฤษ ป.๑  29 ส.ค. 2555 21:09 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
Ą
ดู
ไฟล์พาวเวอร์พอยท์  17 ธ.ค. 2555 01:28 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
ภาพสำหรับครูใช้สร้างเป็นเกมการศึกษา  29 ส.ค. 2555 20:37 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
  29 ส.ค. 2555 20:38 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
สื่อการสอนต่างประเทศเป็นเกมออนไลน์  26 พ.ค. 2555 00:16 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร  29 ส.ค. 2555 20:59 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
เรื่อง นกกางเขน (หนังสืออิเลคทรอนิค)  29 ส.ค. 2555 21:03 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
เรื่อง สนุกกับมาตราตัวสะกด  29 ส.ค. 2555 21:00 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
การหารที่มีตัวตั้งสี่หลัก  29 ส.ค. 2555 21:06 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
การคูณเศษส่วน  29 ส.ค. 2555 21:07 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
สมการและการแก้สมการ  29 ส.ค. 2555 21:06 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
การใช้ บรร บัน  29 ส.ค. 2555 21:04 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดู
คำเป็นคำตาย  29 ส.ค. 2555 21:03 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ċ

ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2555 22:46 ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
Comments