ภาพกิจกรรมการนิเทศอบรมแท็บเล็ตครูป.2

โพสต์3 ก.ค. 2556 17:00โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2556 17:03 ]

อบรมแท็บเล็ตครูป.2 จำนวน 2 รุ่น ผุ้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน รวมโรงเรียนในสังกัดเอกชน รุ่นที่1วันที่ 24-25 มิถุนายน 56 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 56 

อบรมแท็บเล็ต ครู ป.2
อบรมครูเชียงใหม่

โพสต์12 มิ.ย. 2556 04:11โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

การอบรมทำเว็บด้วยGoogle Sites

โพสต์2 ส.ค. 2554, 12:13โดยกรณัฐ รัตนยรรยง   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2555, 16:51 ]
    กิจกรรมการอบรมทำเว็บไซต์ด้วย google sites วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน แต่ มีผู้สนใจขอเข้ารับการอบรม ทั้งหมด ๙๑ คน ผลงานจากผู้เข้ารับการอบรม คือ เว็บไซต์ของคุณครูในโรงเรียนในพื้นที่ สพป.เชียงใหม่เขต ๑  เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้ที่ ห้องนิเทศศน.เล็ก (คุรุมิตรออนไลน์)ครับ
   ภาพถ่าย
แม้จะเป็นวันหยุดก็มารอกันแต่เช้า

ภาพถ่าย
ทุกคนตั้งหน้าฝึกอย่างเต็มที่

ภาพถ่าย

ไม่จำกัดวัยในการพัฒนา
ภาพถ่าย
กัลยาณมิตรการเรียนรู้
ภาพถ่าย
เข้าคิวรอเข้าห้อง

ภาพถ่าย
วิทยากรก็ให้ความรู้อย่างเต็มกำลัง

ภาพถ่าย

ตรงไหนติดบอกมาจ้า
ภาพถ่าย

ภาพถ่าย
วิทยากร ศน.เดียวจากกำแพงเพชรเขต ๒

ภาพถ่าย
งานนี้เจ้าของโครงการไม่ได้นั่งเลย

ภาพถ่าย

แม้จะเป็นวันหยุด รองผู้อำนวยการเขต ก็มาดูแล
ภาพถ่าย
             เราจะติดตามดูความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของท่านหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม 3 อาทิตย์  ในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ทุกท่านได้กรุณาศึกษาและฝึกฝนการสร้างWebSites Google Sites ให้เกิดทักษะและประโยชน์ต่อหน่วยงาน ต่อนักเรียน ต่อสังคมและตัวท่านในโอกาสอันไม่ไกลนี้  หากท่านใดติดขัดหรือมีข้อสงสัยก็สอบถามวิทยากรหรือศน.ที่รับผิดชอบได้ครับ

อบรมห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มวังแขมวังยาง

โพสต์8 มิ.ย. 2556 21:04โดยdeaw yenirad   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2556 04:20 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ]

วันที่7-8มิถุนายน 56 อบรมให้ความรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยGoogle sites ให้กับครูกลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง สพป.กพ 2 ตามโครงการพัฒนากลุ่มโรงเรียน โดยการดูแลของศน.สาลินี 

ภาพถ่ายภาพถ่าย

อบรมสร้างห้องเรียนออนไลน์วังแขมวังยาง


อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites

โพสต์9 พ.ค. 2556 23:01โดยdeaw yenirad   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2556 23:09 ]

อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นโครงการ โดยจัดอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น 
รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านสระตาพรม
รุ่นที่ 2 ที่ศุูนย์อบรมโรงเรียนบ้านช่องลม


กิจกรรมการนิเทศเพื่อประเมิน นักเรียน ป.3

โพสต์11 ธ.ค. 2555 23:09โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2555 00:15 ]

นิเทศประเมินความพร้อมก่อนได้รับการประเมินจาก สมศ.

โพสต์9 ต.ค. 2555 23:40โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

นิเทศเตรียมพร้อมก่อน สมศ.


ร่วมกิจกรรมกีฬาของกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

โพสต์18 ก.ย. 2555 04:49โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

กีฬาสีกลุ่มบ้านไร่ดอนแตง


อบรมแท็บเล็ต ครูป.1 สพป.กพ2

โพสต์14 ก.ย. 2555 06:53โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

รุ่นที่ 1 ;bmpkdixit0ed]6j,Fi'

อบรมครูการใช้แท็บเล็ตรุ่น 2

อบรมแท็บเล็ต รุ่น1 วิทยากรประจำกลุ่มโรงเรียน
เส้นทางการนิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.3

โพสต์2 ก.ย. 2555 23:19โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

โรงเรียนหนองน้ำแดง กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
    
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
 
 
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล กลุ่มปางมะค่า
  
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
  
  

โรงเรียนบ้านคลองเตย กลุ่มคลองลานพัฒนา
 
  
โรงเรียนปางลับแล กลุ่มโรงเรียนคลองลาน
  
  
โรงเรียนวังน้ำพัฒนา
 
  

อบรมครูการใช้แท็บเล็ต

โพสต์2 ก.ย. 2555 22:45โดยธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2555 22:59 ]รุ่นที่ 1 คลินิคtabletประจำกลุ่มโรงเรียน จำนวน 19คน


3 กันยายน 2012

รุ่นที่ 2 ครูป.1ที่ได้แท็ลเล็ตแล้ว จำนวน108 คน
     
อบรมครูการใช้แท็บเล็ตรุ่น 21-10 of 14