หน้าแรก


gif ภาพเคลื่อนไหวครูสามารถ ไม่ได้เป็นครูเพราะหน้าที่ แต่เป็นครูด้วยหัวใจ ชมคลิปดีเป็นกำลังใจให้คุณครู คลิกเลยค่ะ
        อยากรู้ไหมสิ่งต่างๆในจักรวาล มีขนาดเท่าไรบ้าง คลิกเลย! 

ต้องการหนังสือการสร้างเว็บด้วยGoogle คลิกที่นี่ .... ขอทดลองใช้หนังสือการสร้างเว็บด้วยGoogle Sites

otpc สพป.กพ.2 by ศน.เดียวข่าวการศึกษา


สื่อการสอน วิดีทัศน์การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อICT

 • ทำไมต้องทันสื่อICT ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที  (ICT – Information and Communication Technology) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลก เช ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 22:22 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • รู้จักมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประวัติความเป็นมา     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มคนท ...
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 22:18 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนที่ 12
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 22:00 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนที่ 4
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 22:00 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนที่ 6
  ส่ง 22 เม.ย. 2557 22:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการสอนแก้ปัญหาการอ่าน

 • แบบวัดความสามารถการอ่าน ป.1-6  มีไฟล์ word แนบด้านล่างค่ะ ..เกณฑ์ประเมินผลการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ - ๖             ๑.  สาระที่นำมาประเมินการอ่านการเขียน                                                 ๑)    สาระที่นำมาประเม ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2557 20:22 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ป.1-6 มีไฟล์แนบด้านล่างค่ะแบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ฉบับของครู ................................................   ๑.  เกาะ                      อ่านว่า                                    เกาะ ๒.  โซเซ                    อ่านว่า                                    โซ - เซ ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2557 20:25 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • แบบฝึกสำหรับเด็กอ่านไม่ออก เป็นแบบฝึกอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน อ่านไม่คล่องอ่านไม่ออก คลิกที่นี่ จะพบหน้าต่างแบบฝึก ถ้าต้องการบันท ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2557 20:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการสอนออนไลน์

 • สังคมศึกษาฯ ประเภทของรายวิชา:    CNED MODEL(linux server)    ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สุขศึกษาและพลศึกษา    ศิลปะ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ภาษาต่างประเทศ    สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย    อ ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2557 08:34 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • วิทยาศาตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1วิชา วิทยาศาสตร์ ป.อักษรย่อ sci01มาตรฐานการเรียนรู้ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้(ตารางก)ขอบข่ายสาระการเรียนรู้การจัดทำโครงงานหน่วยการเรียนรู้ที่1ส ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2557 08:35 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • คณิตศาสตร์ ประเภทของรายวิชา:    CNED MODEL(linux server)    ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สุขศึกษาและพลศึกษา    ศิลปะ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ภาษาต่างประเทศ    สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย    อ ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2557 08:31 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • ภาษาไทย ป.1-6 ประเภทของรายวิชา:    CNED MODEL(linux server)    ภาษาไทย    คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    สุขศึกษาและพลศึกษา    ศิลปะ    การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ภาษาต่างประเทศ    สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย    อ ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2557 08:41 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครือข่ายห้องเรียนออนไลน์ สพป.กพ.2

สรุปการส่งแผนแท็บเล็ตของครู ป.2

ชื่อครูผู้สอนโรงเรียนสาระที่ส่งดู / ดาวน์โหลดไฟล์ (URL)
 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ  ตารางวิเคราะห์แผน 
 โรงเรียนบ้านแม่ลาด อังกฤษ แผนการสอนป.2 อังกฤษ 
 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  แผนปรับแล้ว 
นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนบ้านวังตะล่อม (  แผนแท็บเล็ต ป.2 
แสดง 4 รายการจากหน้า สรุปการส่งแผนการสอนของครูผู้สอน จัดเรียงตาม ชื่อครูผู้สอน, โรงเรียน, สาระที่ส่ง ดูเพิ่มเติม »

สื่อการสอนส่งเสริมคุณธรรม

 • นิทานชาดก นิทานธรรมะ นิทานคุณธรรม นิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน เจ้าพ่อต้นไทรอายาจิตรภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน   กวางน้อยใจเพชรติปัลลัตถมิคชาดก ว่าด้วยกวางน้อยใจเพชร มิตรแท้มหาอุกกุสชาดก ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2556 23:23 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมน่าสนใจ

 • อบรมแท็บเล็ตครูป.2 อบรมแท็บเล็ตครูป.2 จำนวน 2 รุ่น ผุ้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน รวมโรงเรียนในสังกัดเอกชน รุ่นที่1วันที่ 24-25 มิถุนายน 56 และร ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2556 17:03 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • อบรมครูเชียงใหม่ การอบรมทำเว็บด้วยGoogle Sitesโพสต์2 ส.ค. 2554, 12:13โดยกรณัฐ รัตนยรรยง   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2555, 16:51 ]    กิจกรรมการอบรมทำเว็บไซต์ด้วย google sites ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2556 04:11 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • อบรมห้องเรียนออนไลน์ กลุ่มวังแขมวังยาง วันที่7-8มิถุนายน 56 อบรมให้ความรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยGoogle sites ให้กับครูกลุ่มโรงเรียนวังแขมวังยาง สพป.กพ 2 ตามโครงการพัฒนากลุ่มโรงเร ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2556 04:20 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง เป็นโครงการ โดยจัดอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ที่ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านสระตาพรม ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2556 23:09 โดย deaw yenirad
 • กิจกรรมการนิเทศเพื่อประเมิน นักเรียน ป.3
  ส่ง 12 ธ.ค. 2555 00:15 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

 • สี และโค๊ดสีที่ใช้ในเว็บไซต์ ทฤษฎีสี    รูปด้านล่างวงล้อความสัมพันธ์ของสี ซึ่งบรรจุสีที่นิยมใช้ในเว็บไซต์ไว้ 20 สี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเลือกสีที่จะใช้ในเว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2556 20:44 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การใช้สีในการสร้างเว็บไซต์      จิตวิทยาเกี่ยวกับสีสีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกสีให้เข้ากับเนื้อหาของเว็บไซต์ จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือยิ่งข ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2556 20:43 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือผู้เข้าชมเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าเว็บไซต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2556 20:41 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • text editer คืออะไร  คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อความในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML นั้นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการเขียน และแก้ไขตัวอักษรซึ่งเป็นคำส ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2556 20:38 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคนที่เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ในครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี บทความนี้จะแนะนำวิธีการในการออกแบบเว็บไซต์ที่เว็บทั่วไปควรมี ดังรูปท ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2556 20:32 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการนิเทศ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อนครูของ ศน.เดียวข่าวการศึกษาวันนี้
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน
22 ส.ค. 2555
ชงครม.เยียวยาจ่ายเงิน 46 ทุนครูล่าช้า สอศ.เร่งแจง - เจรจาสถานศึกษาขอผ่อนผันค่าเรียน
22 ส.ค. 2555
ปลัด ศธ.แปลกใจพบเครื่องดักฟังห้องทำงานรัฐมนตรี
22 ส.ค. 2555
นักวิชาการชี้นโยบายแจกแท็บเล็ตพังแน่ป้องเด็กดูสื่อลามกไม่ได้
22 ส.ค. 2555
เตรียมของบปี 57 กว่า 48 ล.ให้ ร.ร.เอกชน 779 แห่ง จ่ายเงินเดือนครู 1.5 หมื่นบาท
22 ส.ค. 2555
ครม.ไฟเขียว ม.เกษตร ออกนอกระบบ
22 ส.ค. 2555
อ่านข่าวการศึกษาทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ ครูบ้านนอกดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม---เกมส์---ข่าวการศึกษา---ความรู้ทั่วไป
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน


บริการข้อมูล tablet


tablet

(เมื่อเปิดหน้าเว็บแล้วให้คลิกที่คำว่า ไฟล์ แล้วเลือกรายการ ดาวน์โหลดเป็น แล้วเลือกรูปแบบที่ต้องการ เช่น .docx)


ใช้แท็บเล็ตบนเว็บ

ไอค่อนน่ารัก

                                    

UTQ ออนไลน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

องค์ความรู้จากคุณครู กพ.2

icon179.gif 
เรื่อง

Google CalendarVISITORS COUNTER

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday942
mod_vvisit_counterYesterday952
mod_vvisit_counterThis week3878
mod_vvisit_counterLast week5346
mod_vvisit_counterThis month16183
mod_vvisit_counterLast month21721
mod_vvisit_counterAll days110781

Online (20 minutes ago): 22
Your IP: 125.25.234.251
SAFARI 537.1, WINDOWS
Today: Nov 21, 2012


หน้าเว็บย่อย (1): แบบฟอร์มต่างๆสำหรับครู