หน้าแรก


   
                       
     gif ภาพเคลื่อนไหว   รับการประเมินศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมพัฒนาด้านภาษาไทยระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่นผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดระานีเขต ๑ ท่านภัญญู  ภูริศรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและท่านรองปัญญารัฐน์ จันทร์กอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนบ้านเม่น อนุบาลอุดรธานี และบ้านหมากแข้ง ในวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อด.๑

ประกาศและกิจกรรมประจำเดือน

 • การอบรมพัฒนาครูสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ กิจกรรมอบรมพัฒนาครูการสอนอย่างไรใ้อ่านออกเขียนได้และลายมืสวยสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากรโดย ศึกษานิเทศก์และครูแกนนำ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล ระหว ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2562 23:08 โดย Jaruwan Jamseang
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ การอบรมเชิงปฎิบัติการสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้และลายมือสวย ประธานเปิดการอบรม ท่านภัญญู  ภูริศรี  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี      เขต ๑ วิทยการโดย ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2561 00:26 โดย Jaruwan Jamseang
 • การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยระดับจังหวัด ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑  สโมสารไลออนส์ศรีประจักษ์อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑ การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๓ ระด ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2561 23:44 โดย Jaruwan Jamseang
 • กิจกรรมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรมฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพม๒๐
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 00:20 โดย Jaruwan Jamseang
 • การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1 เป้นศูนย์การพัฒนา ประธานศูนย์การพัฒนาคือ     ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์ ผอ ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2561 00:29 โดย Jaruwan Jamseang
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กลุ่มภาษาไทยอุดร 3


 ลิงค์ที่น่าสนใจ

   
http://eme3.obec.go.th/~eme53/

http://www.moe.go.th/moe/th/home/

http://www.dlf.ac.th/

http://www.niets.or.th/th/