ทำเนียบครูเก่า


 ภาพถ่าย
ชื่อ  -  สกุล
  
ที่อยู่ปัจจุบัน ( e-mail )

  
 ตำแหน่ง-งาน
ก่อนเก่า

วันมา - วันไป
 
นายอภิศักดิ์        เชื้อสีดา
ครูอ้น
 Address   :  ชินเขต 1


Email:bs5281136031@gmail.com

 
 TEL  :  087-075-3166
 วิชาเอก : วิทยาศาสตร์

 
วุฒิการศึกษา  : คบ.วิทยาศาสตร์ 
 มรภ.บ้านสมเสด็จฯ

วิชาที่สอน :
 
1. วิทยาศาสตร์ ม.1 
 2.โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
- วันมา

 - ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
29  ธ.ค.  2560
 นางสาวพัชรินทร์       พรหมสุข
ครูอ้อย

   Address   : 


      Email  :  

 
          TEL  :  
 วิชาเอก   ฟิสิกส์

วุฒิการศึกษา    

-  วิชาที่สอน  วิทยาศาสตร์ ม.3
 -  วันมา

-   ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผูช่วย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  31  มี.ค.  2560
 https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpTTZZVjFlUzVubTQ/view?usp=sharing
ครูเล็ก


  Address   : 67 หมู่ 1ต.ตลาดใหม่
อ. วิเศษชัยชาญ   จ.อ่างทอง   14110


      Email  :  lek_1733@hotmail.com

 
          TEL  :  061-9206668


 วิชาเอก
- วิทยาศาสตร์

 วุฒิการศึกษา
 - 
คบ.

  วิชาที่สอน
- วิทยาศาสตร์ ม.2
- ดวงดาวและโลกของเรา  ม.6

   วันมา
- 3 พ.ย. 2557

  ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 สพม.1
-  20 ธ.ค. 2559
 
นางวิยดา     พัฒนกิจจาทร
ครูเล็ก
 Address   :  271/1 ซอยพหลโยธิน46 แขวงเสนานิคม
              เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   10900

   Email  :  wiyadapat@hotmail.com
                          wiyadapat99@gmail.com
 
          TEL  :  02-5797671
                          086-0316556
  วิชาเอก   
การสอนฟิสิกส์    

 วุฒิการศึกษา    ศศ.ม.    ม. เกษตร

 
วิชาที่สอน  ฟิสิกส์  ม.4  โลก ดาราศาสตร์ฯ

 ผลงานวิชาการ
  วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2559
 
นายระนองศักดิ์       มานิตย์กุล

 
 Address   :   แขวงอนุสาวรีย์
                            เขต บางเขน

      Email  : 

 
          TEL  :  .......................................

  วิชาเอก   ชีววิทยา      วิชาโท   โภชนาการ

วุฒิการศึกษา  กศ.บ.       มศว.บางเขน

วิชาที่สอน   ชีวะวิทยา ม.4
 
-  ลาออกจากราชการ
    31 พฤษภาคม 2559


 
นายวีระชัย    จิบทอง
ครูต้น
 
  Address   :       29 หมู่ 1 
                            ตำบล สิ 
                            อ.ขุนหาญ 
                            จ.ศรีสะเกษ 33150

 Email  :  chweerachai@gmail.com
 
 TEL  :  0870879005
 
วิชาเอก               วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

 วุฒิการศึกษา        กศ.บ.   มศว ประสานมิตร

 วิชาที่สอน            วิทยาศาสตร์ ม.3

  วันมา
-
ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
-  8 ม.ค. 2559

 
 นางมาศกร         ทองแท่ง
ครูกิ๊ก

  Address   : จ. อุทัยธานี

      Email  :   massakorn75@gmail.com
 
          TEL  :      0848187058

  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป


 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต


  วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1
  วันมา
-
วันไป
- 2 พ.ย. 2558

 - ย้ายติดตามสามี
(ข้าราชการตำรวจ)
ไปช่วยราชการที่
ร.ร.อุทัยวิทยาคม
จ.อุทัยธานี
 
 นางพูลทวี     ราษฎร์เจริญสุข
 
 
 Address   :   ม.มงคลนิเวศน์
                            แขวงจตุจักร
                            เขตจตุจักร

      Email  :  nongmoo999@gmail.com

 
          TEL  :  0816860832
 

 วิชาเอก   ฟิสิกส์   - คณิตศาสตร์

 วุฒิการศึกษา   ศษบ..   ม.ขอนแก่น

 วิชาที่สอน   ฟิสิกส์  ม.6
  โครงงานวิทยาศาสตร์  ม.3
 

 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2558

  
     นางสาวนัฏฐิกา       สุโน 
ครูยุ

 Address   :  140/1 หมู่4
                           ต.น้ำริด อ.เมือง
                            จ.อุตรดิตถ์ 53000
 

      Email  : ajo.yu@hotmail.com


 
          TEL  :  083-1632682


 วิชาเอก   เคมี


วุฒิการศึกษา  
               การศึกษาบัณฑิตวิชาที่สอน  
              วิทยาศาสตร์ ม.2

 วันมา
-
ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย  
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
-  12 ก.ย. 2558
 
นางสาวขวัญหญิง   ทิพแก้ว
 
 Address   :  95 ม.9 
                            ถ.ราษฎร์ปราโมทย์      
                            ต.คูหาสวรรค์    
                            อ.เมือง   
                            จ.พัทลุง 93000

      Email  :  khwanying29@gmail.com

 
          TEL  :  
 วิชาเอก    ชีววิทยา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี กศ.บ  
 มศว ประสานมิตร

ปริญญาโท    ศศ.ม       ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

วิชาที่สอน  
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ม.6
  
วันมา
-

ลาออกจากหอวัง
- 31  มี.ค. 2558

ปัจจุบัน เป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

นางสาวธณิดา    ไชยภูมิ

 
 Address   :        Email  :  changmee.b@gmail.com
           changmee_b@hotmail.com
 
          TEL  :  084-0023800
 
 วิชาเอก   ฟิสิกส์
 วุฒิการศึกษา วท.บ.(ฟิสิกส์)
 ม.ราชภัฏพระนคร
 วิชาที่สอน  ฟิสิกส์ ม.4
            เสริมฟิสิกส์ ม.2 
 
วันมา

-


ย้ายจากหอวังไป

- 30 ต.ค. 2557

 
นางฝนแก้ว      แม้นสกุล
ภาพ 20 ก.ย. 57

 Address   :  28/39  ซ.รามอินทรา 6
                            บางเขน   กทม. 10220


      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................

 วิชาเอก   ชีววิทยา
วุฒิการศึกษา   วท.บ.   
  ม. เกษตร
วิชาที่สอน  ชีววิทยา    ม.6
 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2557
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206518401080&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นายนพดล      พันธุมกาญจน์
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 
Address   :  36  ซอยอารีย์   ถ.พหลโยธิน
                        แขวงสามเสนใน ข.พญาไท
                        กรุงเทพฯ  10400


      Email  : noppadonhw@gnail.com

           TEL  : 0860287455
      


  วิชาเอก   ฟิสิกส์        
 วุฒิการศึกษา   กศ.บ.              มศว.ปทุมวัน
 วิชาที่สอน  ฟิสิกส์ ม.5 - ม.6
 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2557
 
นางสาวอรุณี        พลข้อ
 
Address   :  31    พหลโยธิน 57  (แยก 1)
                          แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน
                          กทม.  10220

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................

 วิชาเอก   วิทยาศาสตร์สิ่ง    แวดล้อม  
 วุฒิการศึกษา   วท.ม.     
  ม. เกษตร
 วิชาที่สอน  วิทยาศาสตร์,
  ฟิสิกส์
 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2557
 
 


 
นายกฤษฏาวิทย์    แก้วภิรมย์
ครูต้น
 
 Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
 ครูอัตราจ้าง 
วันมา
-

วันไป
- 7 มิ.ย. 2557

 - เรียกบรรจุ 
 จ.สมุทรสาคร

 
นางสาววลัยภร   ตันบุตร
ครูอิง
 
 Address   :  69/160   แขวงลำต้อยติ่ง
                           เขตหนองจอก   กทม.  10530


      Email  :     w.t.ing@hotmail.com

 
          TEL  :     081-691-9145
 

ครูอัตราจ้าง
 
  วันมา

- พ.ค. 2553

  วันไป
- 28 ก.พ. 2557

 - เรียกบรรจุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

นางสาวนฤมล      มุจลิน
ครูแอน
ภาพ 20 ก.ย. 57

  Address   :  2 พรจิตแมนชั่น ห้อง 4401 หลักสอง บางแค กทม 10160      Email  :  natt2215@hotmail.com

 
          TEL  :    098-749-8945 
 
ครูอัตราจ้าง

 วันมา
-

 วันไป


 -   ลาออกไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 สพม.1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206818401050&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&l=5855ba5152&theater นายสมพร  วัธนเวคิน
ภาพ 21 ก.ย. 57


 Address   :  222/194  ม.บัวบาน
                  ถ. วิภาวดี 60    แขวงตลาดบางเขน
                   หลักสี่    กทม.  10210

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................


- ครู คศ.4
   ครูเชียวชาญ (ระดับ 9 ) วิชาเอก   ฟิสิกส์


  วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2556

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485207478400984&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&l=5855ba5152&permPage=1
นางสาวอัญชลี     ยุวจิตติ
ภาพ 21 ก.ย. 57
 

 Address   :   25  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44
                       แขวงวงศ์สว่าง    เขตบางซื่อ   
                       กรุงเทพฯ  10800
      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
 

 ครูชำนาญการพิเศษ


 วิชาเอก   เคมี 


 วุฒิการศึกษา    กศ.บ.    มศว. ปทุมวัน


  วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2556
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1484895118432220&set=a.1484889035099495.1073741828.100007352387179&type=3&theater
 นางศรีลัดดา  ภูพัทรพงศ์
ภาพ 20 ก.ย. 57
 
Address   :  111/262   ถ.นครอินทร์
                           ต.มหาสวัสดิ์        บางกรวย
                           นนทบุรี    11130

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  083 1891110
 
วันมา
-

เกษียณ

 - เกษียณอายุราชการ
 สิริวลี    มาเนียม
ภาพ 21 พ.ย. 57

 Address   :  100   ม.5     ต.ม่างหมู่
                        อ.เมือง    จ.สิงห์บุรี   16000

      Email  : gunman_hommy@hotmail.com   
 
          TEL  :   089 - 0840702

  ครูอัตราจ้าง   -----------------

  ครู คศ.1 โรงเรียนหอวัง
 
 วันมา     
   -  พ.ค. 2553
วันไป
   - 25 ส.ค. 2554
วันมา  ครู คศ.1  
ย้ายกลับมาจาก
ร.ร.โคกสำโรงวิทยา    ก.ค. 58
 - เรียกบรรจุ 
   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
     จ. ลพบุรี
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206888401043&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางอมรรัตน์   รีกิจติศิริกุล
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :   59/108    
 ซ.ไทยานนท์ 13     
นนทบุรี 46     ถ.สนามบินน้ำ    อ.เมือง    จ.นนทบุรี   11000 

  Email : amornrat_re@hotmail.com
 
          TEL  :  .......................................
  วันมา

-


เออรี 

- 30 ก.ย. 2553
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206338401098&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางวันทนีย์  รักเกียรติ
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :  33/224   ม.ภัสสร 1  
                           ต.คลองสาม      อ.คลองหลวง
                           จ. ปทุมธานี  101220

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   02 5040525
                           089 4914641
 
- ครู คศ.4
   ครูเชียวชาญ (ระดับ 9 )
 วันมา

-


เออรี ฯ

- 30 ก.ย. 2553
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206368401095&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางสาวภรณี   หงษ์ประพัทธ์
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :  17/36   ม.ธนินทร  
                 ซ.วิภาวดีรังสิต 35    ถ.วิภาวดีรังสิต
                  ดอนเมือง  10210

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   089 0208190
  วันมา

-


วันไป

- 30 ก.ย. 2553

 อ.ณัฐชนก      อมรินทร์รัตน์
 

 Address   :  9/87  พหลโยธิน 61 
          แขวงอนุสาวรีย์   เขตบางเขน
               กรุงเทพ  10220

      Email  :  krunok_hw@hotmail.com

 
          TEL  :  02 9701027
                            085 0485895
   
เกษียณ

- 30 ก.ย. 2552
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1520987491489649&set=a.1520987401489658.1073741854.100007352387179&type=3&theater
 อ.ปพน         ศิริโชติ
ภาพ 11 ธ.ค. 57

 
Address   :  91/199  ม.11   ต.ลาดสวาย
                          อ. ลำลูกกา    จ. ปทุมธานี
                                   12150
      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .099 4211964

 

 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2550
 
อ.อรุณ   เขียวหวาน
 
 
Address   :  


      Email  :  

 
          TEL  :  

  
ย้ายมาจาก  
โรงเรียนบดินทรเดชา
 (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ย้ายไป
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา


 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1488448858076846&set=a.1488445781410487.1073741833.100007352387179&type=3&theater
 อ.ศิริ    เบญจสุวรรณเทพ
ภาพ 29 ก.ย. 57
 

  Address  :  12/62   ซอยสังคม 3
               แจ้งวัฒนะ 14      เขตหลักสี่
               กรุงเทพ ฯ        10210

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   02-9826525
                           085 1227939


  - ครู คศ.4
   ครูเชียวชาญ (ระดับ 9 )


 วิชาเอก   ฟิสิกส์
 

ย้ายมาจาก  
ร.ร.วัดเทพศิรินทร์
-  พ.ศ.  2521


เกษียณ
- 30 ก.ย. 2549
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206081734457&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางศรีวิไล  เจริญวงศ์
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :  18/43-44  ซ.พหลโยธิน 19
                          แขวงจตุจักร   เขตจตุจักร
                          กทม.  10900

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  02 5033932
                           02 5033357
                           086 7879264
 
- ครู คศ.4
   ครูเชียวชาญ (ระดับ 9 )
 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2548
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206315067767&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางนิตยา   การะวิโก
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   : 16/16     ม.6  
                       ต.บ้านปรก     อ.เมือง   
                       จ.สมุทรสงคราม     75000

      Email  :  nittaya1219@gmail.com

 
          TEL  :  034 751388
                          089 2017275
  วันมา

-


เออรี่ ฯ

- 30 ก.ย. 2547
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206221734443&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางปรียา   เครือแก้ว
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :    194     พหลโยธิน 35
                             ลาดยาว    จตุจักร
                             จตุจักร     กรุงเทพ   10900

      Email  :  .......................................
 
          TEL  :  02 5135018
                           089 9819911
 
- ครู คศ.4
   ครูเชียวชาญ (ระดับ 9 )
 วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2546
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485207398400992&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางสาวบุปผา   อนันตรศิริชัย
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :   69   ลาดพร้าว 64  แยก 8
                        เขตวังทองหลาง   
                        กทม.  10310

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   02 5142749
                           081 6321106
  วันมา

-


เออรี่ ฯ

- 30 ก.ย. 2544
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485207531734312&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางสาวเสมอ  ยอดพินิจ
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :   19/91   ลำลูกกา 12
                          ตำบลคูคต  อ.ลำลูกกา
                          จ.ปทุมธานี   

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  095 6134385
  วันมา

-


เออรี่ ฯ

- 30 ก.ย. 2543
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206161734449&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางสมศรี   ผสมทรัพย์
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :   100/617    ม.อมรพันธ์ 9
                            ซ.เสนานิเวศน์  ซ.7 
                             เขตลาดพร้าว  
                              กรุงเทพ 10230
      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  02 5702417
  วันมา

-


เออรี่ ฯ

- 30 ก.ย. 2543
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206441734421&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นายอมร   ฮั่นไพศาล
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 Address   :  115/96  หมู่บ้านมหาลาภ
                           ซ.  4  แยก 3-4   ถ.โชคชัย 4
                            แขวง/เขต ลาดพร้าว
                             กทม. 10230
      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  02 9333711
                          086 9977832
  วันมา

-


เออรี่ ฯ

- 30 ก.ย. 2543
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1488488661406199&set=a.1488457338075998.1073741834.100007352387179&type=3&l=d670c92834&theater
อ.จำเนียน      ประดับสุข
ภาพ 29 ก.ย. 57
 
  Address  : 121/10  ม.ประวัติอนันท์
                   แขวงตลาดบางเขน   เขตหลักสี่
                   กรุงเทพฯ    10210

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   029729400
  วันมา

-


เกษียณ

- 30 ก.ย. 2543
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485206991734366&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางอุไรพรรณ  จันทรวงศ์
ครูติ๋ม
ภาพ 21 ก.ย. 57
 
 
Address  : 103   หมู่บ้านอมรพันธ์ 9  รุ่น 1
                          ถ.เสนานิคม 1   ลาดพร้าว
                           กทม.  10230

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  02 5701047
                          089 8126377
  วันมา

-


ย้ายไปจากหอวัง

-  2540
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485207061734359&set=a.1485205678401164.1073741829.100007352387179&type=3&theater
นางยุพิน  โพธิวิทย์
ภาพ 21 ก.ย. 57

 Address   :  68/21   ซอย 119/2
                      ถ.เสนานิคม 1    ม.เสนานิเวศน์
                      แขวงจรเข้บัว    เขตลาดพร้าว
                      กทม.   10230 
      Email  :  .......................................
 
          TEL  :  02 5781230
                          087 7157619
  วันมา

-


ย้ายไปจากหอวัง

- 2538
  
อ.มณฑล      อนันตรศิริชัย


Address
   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  ....................................... 
อ.ศรีวิไล        กรัณย์เมธากุล
ภาพ 29 ก.ย. 57


 Address  :  111/648     ม.ศิริสุข
              ซ.ช่างอากาศอุทิศ 27  แยก 4-7
               ถ.ช่างอากาศอุทิศ   เขตดอนเมือง
                กทม.  10210
      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   02 - 5652253
                            081 4871975
  
 
อ.องอาจ       เที้ยธิทรัพย์
 

Address   :   52/168   ม.ภัทรีดาเพลส
                            หมู่  5  ดอนเมือง   
                             กรุงเทพฯ  10210

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  029284245
                           0817414980
  
 
อ.สุวิมลย์       วงศ์วิเชียร
ครูต้อย
 

Address   :  34/8 ซ.ลาดปลาเค้า24 แยก 10
ถนนลาดปลาเค้า.  แขวงจรเข้บัว. เขตลาดพร้าว
กทม. 10230

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :  081 0906460 

  
 
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpYXBzZk5YX2FPSkU/view?usp=sharing
อ.กาญจนา       เหลืองชนะ
ภาพ 10 มี.ค. 60
 

 Address  :  114  หมู่ 6   ต.คลองถนน
           เขตสายไหม 
                กทม.  10220

      Email  :  .......................................

 
          TEL  :   02 - 5215633
                            0890725594

  
อ.อัมพรชัย    บุญวัฒน์
 

Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
  
 อ.ศานติ์ศรี     อินทุวณิช
 
Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
  
 อ.พนอศรี       วิเศษเผ่า
 
Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
  
 
อ.สุพร            นุชวานิช
 
Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
  
 
อ.นภาพิมล    ศีติสาร
 
Address   :        Email  :  .......................................

 
          TEL  :  .......................................
  
 อ.สุนันทา      กิมาวะหา   
 อ.บุญเรือน    หมายเจริญ   อ.3  ระดับ 9 (คนแรก)
  อ.นันทพร      พงษ์เสรี   
  อ.กมลรัตน์    คุณะสิทธิ์ศิริ   
 
อ.เสกสรร   
   
 
https://sites.google.com/site/hwsci57/home/thaneiyb-khru-kea/somkeart.jpg
อ.สมเกียรติ      พิริยะกุล
   
    
    

Comments