หน้าแรก

ข่าวด่วน

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน สอวน. จากค่าย 1  เพื่อเข้าอบรมค่าย 2 


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าไปรับการอบรมค่าย 2  การเข้าค่าย สอวน. ชีววิทยา - เคมี  ค่าย 1

ประจำปีการศึกษา 2561         วันที่  1 - 19 ตุลาคม 2561 สอวน.ชีววิทยา  
ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก)
https://drive.google.com/file/d/1b5UgsyGPStfqBA1qJxpEF9f6Qr3t1A6u/view?usp=sharing
 


 

 สอวน.เคมี  
ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก) 
https://drive.google.com/file/d/1Jb_D3aXuRIz3vhdU0dqHSfTIkv6qSddC/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13AxId0UHUsPvzL5BEbxZHKIbvJ3nxGxN/view?usp=sharing
วันที่ 15

 19 ต.ค.   
"Kingdom Plantae  ;  Gymnosperm,Angiosperm"
 
  
       รอบเช้า  ฟังบรรยาย        ;     รอบบ่าย   ทำปฏิบัติการ

 


ศูนย์เคมี จัดค่าย  6 วัน/สัปดาห์    เรียน 14 วัน

ศูนย์ชีววิทยา จัดค่าย  5 วัน/สัปดาห์   เรียน 15 วัน
วันที่ 14 

18 ต.ค. 
"Kingdom Plantae ; Bryophyta,Pteridophyta"

    
      รอบเช้า  ฟังบรรยาย        ;      รอบบ่าย  ทำปฏิบัติการ

 วันที่ 14
 
    

16 ต.ค.    บ่าย"ปฏิบัติการ 09"

วันที่ 13   


17 ต.ค. บรรยายเรื่อง 

วันที่ 13  
   


15 ต.ค.    บ่าย"ปฏิบัติการ 07"
วันที่ 12    
  
   
16 ต.ค. เช้า"Kingdom Proista" ;  บ่าย"ปฏิบัติการ 08"

วันที่ 12


 https://scontent.fbkk1-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43950306_1970153133062868_6175704161766604800_n.jpg?_nc_cat=105&oh=a2be4cab4169962f4b770155636f4a2e&oe=5C4FF785

13 ต.ค.   บ่าย"ปฏิบัติการ 05"

วันที่ 11  

   

15 ต.ค. เช้า"k-An ; Invertabrate" ;  บ่าย"ปฏิบัติการ 07"

วันที่ 11
 

วันที่ 10 
 

12 ต.ค. 
เช้า"อาณาจักร.." ;  บ่าย"ปฏิบัติการ 06"


วันที่ 10

วันที่ 9

https://scontent.fbkk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43788349_1967336546677860_5035962619006025728_n.jpg?_nc_cat=101&oh=a405c1cb344afb55e54308d3b87df00b&oe=5C48129C

11 ต.ค. เช้า"อนุกรมวิธาน"    ;    บ่าย"Monera&Virus"

วันที่ 9


วันที่ 8
 


วันที่ 8


https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43565435_1964586926952822_4581239940158849024_n.jpg?_nc_cat=109&oh=5415e2adc76154760d9473c7b8534859&oe=5C4F9D40

 9 ต.ค.  "แก็ส"  โดยครูชัยพร ..

วันที่ 7 

https://scontent.fbkk1-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43434706_1964576896953825_859160322974416896_n.jpg?_nc_cat=111&oh=7403f26e004614a1ecd9ab8a00ae2840&oe=5C50801C

9 ต.ค. เช้า "..สารพันธุกรรม" ;  บ่าย "พันธุศาสตร์ 1"

วันที่ 7 
 

วันที่ 6
  
 

https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43408480_1962238720520976_5374259643675574272_n.jpg?_nc_cat=109&oh=b925511c15cceee775d4ef4a0d18f500&oe=5C589614วันที่ 6
 


6 ต.ค.  ฟังบรรยาย เรื่อง"ของเหลวและสารละลาย"
 วันที่ 5
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43134137_1958110610933787_1058457963833851904_n.jpg?_nc_cat=110&oh=82261ed0085dfc75fb9598d0948f4aa0&oe=5C1C3F71 


5 ต.ค.
 การหายใจระดับเซลล์    ;            ภาคบ่ายปฏิบัติการ 04  


 วันที่ 5
https://scontent.fbkk2-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43113237_1958115384266643_7945434002880462848_n.jpg?_nc_cat=104&oh=538b375a7dfd74d6d233b02ca8f57bc1&oe=5C5F3F80

5 ต.ค.   ฟังบรรยาย เรื่อง  "ปริมาณสัมพันธ์"  
 วันที่ 4

 https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43065474_1956876781057170_8694076497977147392_o.jpg?_nc_cat=109&oh=2ce37a27becc277dd0d1011413ae0929&oe=5C605AB2

 


 วันที่ 4
   
4 ต.ค.  รอบเช้า "พันธะเคมี"   ;   รอบบ่าย "ปฏิกิริยาเคมี"
วันที่ 3 
      https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42966947_1955349914543190_4885654792463974400_n.jpg?_nc_cat=110&oh=bf3a1528c654e24e6ae9d6a446a31cee&oe=5C55F730 


 วันที่ 3
   
             https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43049732_1955359817875533_846938340698619904_n.jpg?_nc_cat=102&oh=575dd6e5c492aad52a174132502718c6&oe=5C1E3A69

3 ต.ค.   Chemical Bond คุณครูลลิตา

วันที่ 2 
  https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42993635_1954062821338566_2454967967402688512_n.jpg?_nc_cat=107&oh=7394070110459ba224cdcc8f0ac3e648&oe=5C5C685A  
 https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42917003_1954298077981707_6076899508568981504_n.jpg?_nc_cat=107&oh=75dec554521bfa0e7d08dfe62924793d&oe=5C522C33

2 ต.ค. รอบเช้าฟังบรรยาย         ;      รอบบ่าย ปฏิบัติการ 02   

วันที่ 2    
https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/43005115_1954074344670747_5982085090442739712_n.jpg?_nc_cat=103&oh=ed4f2256129dcec8e1e785d50c0ae26e&oe=5C500913
วันที่ 1  
 https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42996857_1953831781361670_4847506807041556480_n.jpg?_nc_cat=110&oh=8566a0850f405717f11b2efc1054485f&oe=5C5B3C23  https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42939471_1953886188022896_5432465057650835456_n.jpg?_nc_cat=108&oh=f80c4adf08bc0cf7882fdc83471661bd&oe=5C5EC358

1 ต.ค.  ฟังบรรยาย            ;        รอบบ่าย ปฏิบัติการ01  

วันที่ 1  
 

 
 
     

รูปหมู่ วิชาชีวะวิทยา                                            รูปหมู่วิชาเคมี
นายมัฆวาน  โลหิตศิริ

https://drive.google.com/file/d/1XcLWwpA2EOaNJNwyfJRVWHqXkvW5HMUq/view?usp=sharing
นักเรียนโรงเรียนหอวัง สอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก สอวน. ฯ

https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHZkRsb1VXX2xWRzg/view?usp=sharing

https://sites.google.com/site/hwposn/


ศูนสอวน.(เคมี-ชีวะ)โรงเรียนหอวังครูสุพจน์
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวเก่า