หน้าแรก
นายมัฆวาน  โลหิตศิริ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ ดอกไม้
https://drive.google.com/file/d/1XcLWwpA2EOaNJNwyfJRVWHqXkvW5HMUq/view?usp=sharing
นักเรียนโรงเรียนหอวัง สอบคัดเลือกได้เป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก สอวน. ฯการเข้าค่าย สอวน. ชีววิทยา - เคมี  ค่าย 1


ประจำปีการศึกษา 2560         วันที่  2 - 20 ตุลาคม 2560 สอวน.ชีววิทยา  
ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก)

 สอวน.เคมี  
ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก) 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, แว่นกันแดด, เด็ก, ภาพระยะใกล้ และ สถานที่กลางแจ้ง
วันอังคารที่ 17 ต.ค.  ปฏิบัติการที่ 8   รอบบ่าย
  

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร
วันอังคารที่ 17 ต.ค.  LAB 7   รอบเช้า   ;   LAB 8   รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง
วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. ปฏิบัติการที่ 7  รอบบ่าย  

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
วันจันทร์ที่ 16 ต.ค.  LAB 5   รอบเช้า   ;  LAB 6   รอบบ่าย
 


ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม   
วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. รอบเช้า 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เครื่องดื่ม ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค.  LAB 3   รอบเช้า   ;  LAB 4   รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, โทรศัพท์, กล้อง และ ภาพระยะใกล้
 ปฏิบัติการ ที่ 6  รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
วันเสาร์ที่ 14 ต.ค.  LAB 1   รอบเช้า   ;   LAB 2   รอบบ่าย
 
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประมวลภาพวันที่ 9 รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
 ประมวลภาพวันที่ 9 รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 ประมวลภาพวันที่ 8 รอบเช้า  ;    ปฏิบัติการ ที่ 4 รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประมวลภาพวันที่ 8 รอบเช้า   ;        วันที่ 8 รอบบ่าย           

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ประมวลภาพวันที่ 7 รอบเช้า   ;    ปฏิบัติการ ที่ 3 รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ประมวลภาพวันที่ 7 รอบเช้า  

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
  ประมวลภาพวันที่ 6 รอบเช้า 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประมวลภาพวันที่ 6 รอบเช้า 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง
  ประมวลภาพวันที่ 5 รอบเช้า 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
ประมวลภาพวันที่ 5 รอบเช้า 
 
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
 
ประมวลภาพวันที่ 4 รอบเช้า 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เครื่องดื่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ เด็ก
ประมวลภาพวันที่ 4 รอบเช้า  ;          วันที่ 4 รอบบ่าย           

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, กล้อง และ สถานที่ในร่ม
 
ประมวลภาพวันที่ 3 รอบเช้า  ;  ปฏิบัติการ ที่ 2 รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง
ประมวลภาพวันที่ 3  รอบบ่าย 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ประมวลภาพวันที่ 2 รอบเช้า    ;     ปฏิบัติการ ที่ 1  รอบบ่าย

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ประมวลภาพวันที่ 2 รอบเช้า


 ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ประมวลภาพวันแรก


ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ประมวลภาพวันแรก


-  - -- 0 -- -  -- @ - -- 0 -- -  -- @ - -- 0 -- -  -


https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22096144_1537929229618596_5859321249711855198_o.jpg?oh=7b93b8f0dfedbd20e7ca1cd4e430a33d&oe=5A39E48C

สอวน. ชีววิทยา  35 คน

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/22137216_1537929502951902_390581877038666699_o.jpg?oh=acf0bbca1b23d680709515c0fdef1b1f&oe=5A80E903

   สอวน. เคมี  49 คน
 
-  - -- 0 -- -  -


-  - -- 0 -- -  -- @ - -- 0 -- -  -- @ - -- 0 -- -  -https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHZkRsb1VXX2xWRzg/view?usp=sharing

https://sites.google.com/site/hwposn/
 ค่าย สอวน.วิชาชีววิทยา & วิชาเคมี

 การเข้าค่าย ชีวะ - เคมี รอบแรก   ประจำปีการศึกษา 2559 ประมวลภาพ-ศูนย์ สอวน.ชีววิทยา  ประจำปีการศึกษา 2559


 
ภาพต้นฉบับ 


นักเรียนต้องลงทะเบียนในหน้า FEEDBACK )

 

https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpam80S0ZDRm45RDQ/view?usp=sharing

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14670798_1170276229717233_556192279347734529_n.jpg?oh=785414194628d031212b27ce94a49b9d&oe=5A43F58Chttps://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14713660_1170282743049915_1386915328744445559_n.jpg?oh=01d1c4f91227e1aea10921853caa9bff&oe=5A3F46B9

 
 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14666033_1170252929719563_653546181510523120_n.jpg?oh=9f95430d882e612757a3c9ed9ec81df2&oe=5A427FF3


 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14610919_1170266193051570_8989766813879160547_n.jpg?oh=af2a61d76333ba9b3438eaceda7371fc&oe=5A3E5DA5


 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14680761_1164948690249987_1567879369491642529_n.jpg?oh=da1b70936c849afb55b6556c2a37e0ab&oe=5A81B58E

ฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ ชีววิทยา 3 
 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14632829_1168241069920749_7039991387340781441_n.jpg?oh=a4783770b323d128fdf90a9988b06e1f&oe=5A830CF5https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14581529_1161824907229032_2788869083495908671_n.jpg?oh=ca59df5eda48575321ddc26ab80f36ab&oe=5A82B673

 

https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14590236_1161898750554981_6380968860936458311_n.jpg?oh=5a3184bb52f5733feae95dc2b01e6e68&oe=5A87E191

 
  


- ประมวลภาพ-ศูนย์ สอวน.เคมี ประจำปีการศึกษา 2559
https://drive.google.com/file/d/0B1sr57H_tFDpY05Mc083SWVuM00/view?usp=sharing

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14724601_1169237759821080_3981427312288778060_n.jpg?oh=5bf3d67fd2b9c9da349713e06605414b&oe=5A862654


 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14717254_1169232849821571_7910872604333563097_n.jpg?oh=75abedbd3f759a9070ecb20639c91740&oe=5A4C4C8F

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14708114_1168256363252553_8269236622890901771_n.jpg?oh=bada8097c4f11fdbaf716c10513a59e0&oe=5A83B343

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14639653_1168118833266306_6635367147290501313_n.jpg?oh=98a853d521ab2871bcb218fbefa2be94&oe=5A3C67F4


 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14690943_1166332920111564_3219884508261818882_n.jpg?oh=3091574ba9d4d0fa5bcc8c2d7c7561ea&oe=5A84F37F

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14650302_1166167880128068_3041911456708967895_n.jpg?oh=548c056a6199efcf4c98cea2b0b37889&oe=5A3BE4CB


 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14657514_1165065750238281_6415085995840486_n.jpg?oh=47d8bbe2c9998a6b5d700924066d6506&oe=5A49BAC4https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14680492_1165055720239284_6914712888386091222_n.jpg?oh=a2c24b2ee80ac4401e60f134e5644d83&oe=5A44C311

 
https://scontent.fbkk2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14572410_1161885730556283_1103296915935626034_n.jpg?oh=059a8319e6d2d1cf60353339149d0290&oe=5A49A076
ครูสุพจน์
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวเก่า