หน้าแรก


NEW Website 


https://drive.google.com/file/d/1yydLUSXuAGCUpRZJrAArWnmEiQk0AuMi/view?usp=sharing

ค่าย ' 2562

การเข้าค่าย 1   สอวน.  ชีววิทยา - เคมี


ประจำปีการศึกษา 2562         วันที่  30 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562


 
 สอวน.ชีววิทยา

ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก) 
 
สอวน.เคมี
 
 
ภาพต้นฉบับทั้งหมด(เฉพาะสมาชิก) 

https://drive.google.com/file/d/1R9ve9sCfjahb6efYJjeHFqbijZbyqCGs/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1gqNbdCVDjNOSHBNjhL_avpLdtH_i-AqH/view?usp=sharing

 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
           
  https://drive.google.com/file/d/1HZ4ouhcJy00kwpZR8SszMCjpvZ4zuBbs/view?usp=sharing  
Kingdom Plantae;Gymnosperm; Angiosperm : ปฏิบัติการ 10 
 ค่าย วิชาเคมีปิดเรียน (เรียนครบแล้ว)
 
  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 
 
    https://drive.google.com/file/d/1a6hpOQw6a1NbtP7FlajUheiqivuyYhlO/view?usp=sharing      


 
ค่าย วิชาเคมีปิดเรียน (เรียนครบแล้ว) 
 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
            

 
ค่าย วิชาเคมีปิดเรียน (เรียนครบแล้ว)
 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
 พักกลางวัน            หยุดพัก..เบรค คั่่นเวลาเรียน 
   วันที่ 14 ตุลาคม 2562 

  https://drive.google.com/file/d/1LNiWjM4iWdpts44XhT4qnqEXLoieu2ps/view?usp=sharing           Kingdom Monera and Virus     ;          Kingdom Fungi
  วันที่ 14 ตุลาคม 2562 

   https://drive.google.com/file/d/1qcuPDyaTAulYa7au114t8FYk9uKqj0nI/view?usp=sharing  
Lab05 สมบัติคอลลิเกทีฟฯ    
 ค่าย ชีววิทยาหยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 
   วันที่ 12 ตุลาคม 2562 
  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

    https://drive.google.com/file/d/1hPgGgUWbw5bFC1fcjhPXEvVDmSEX6Cuq/view?usp=sharing      
Kingdom Animalia : Invertebrate  ; ปฏิบัติการ 06 ( Invertebrate)
   วันที่ 11 ตุลาคม 2562 

     https://drive.google.com/file/d/1vussS9zeUTnNVdvQNtFw9aUbE8-xpTSq/view?usp=sharing_resize.jpg     
 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 

https://drive.google.com/file/d/1TEdlTgUJz-Y_xC74OBB9c8bRLJ-jR0GT/view?usp=sharing
 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 

https://drive.google.com/file/d/1ycL-KlowzQ3ktt36fbs3oU7VwB-zZiaE/view?usp=sharing
         กรด-เบส      
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 


    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 

  https://drive.google.com/file/d/1x00MvPMbftMGR4TXXH57vD32weLkKh6G/view?usp=sharing  
แก๊ส                  ;                สมดุลเคมี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
  

https://drive.google.com/file/d/1LVqLwVuKKi8PaSZKVoLXvQfcJZAluKfj/view?usp=sharing
อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
ค่าย ชีววิทยาหยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 

https://drive.google.com/file/d/1eogrKCFij3HE2KGpP_1PTmh5wqp-a0lJ/view?usp=sharing

ของเหลว และสารละลาย  

 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

https://drive.google.com/file/d/1QV1TMAC5RI0G0ASL_JzuuQbEgrkVxVYf/view?usp=sharing  
       ;                

 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 


https://drive.google.com/file/d/1GVn0ZDGWM53bwv9uQkHJgAYDppGTX_Yh/view?usp=sharing

   วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

     https://drive.google.com/file/d/1RmgfXFXk5yxkN14iASVD_FuL3h7Vd2UL/view?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1h4dQsLs4fTnU7oVln3HCuiHbRNOTZvA-/view?usp=sharing
     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 


https://drive.google.com/file/d/1-Xd16UCHLxVyYflyQjvqn-628yLdOJX4/view?usp=sharing

  วันที่ 2  ตุลาคม 2562 

https://drive.google.com/file/d/1uQPEif4rsrWsOgoULuVFhSik85gWmDp7/view?usp=sharing
  วันที่  2  ตุลาคม  2562 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

https://drive.google.com/file/d/1NyfD68-nwRehakqCkuvZbogqsMM5LubK/view?usp=sharing 
โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์       ;            ปฏิบัติการ 02                 
  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

  วันที่ 30 กันยายน 2562

 https://drive.google.com/file/d/1p_91VYPPj5xox2oDEBILja-As-ddjzzp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aJ59roLzxJH6UlfXRr9Ioz62Qof5OiqV/view?usp=sharing
บรรยายทฤษฏีการใช้กล้องฯ ;    ปฏิบัติการ 01
  วันที่ 30 กันยายน 2562 

https://drive.google.com/file/d/1e5lnMqrLsRmWlqbBMr4sanVBwiP-nzM2/view?usp=sharing
   นักเรียนค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ศูนย์ สอวน.หอวัง  โปรดลงทะเบียนเข้าค่ายกรอก email ด้วย Gmail หรือ mailโรงเรียน ที่ใช้ร่วมกับ gmail 

ดูรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้วที่หน้า feedback
https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHZkRsb1VXX2xWRzg/view?usp=sharing

https://sites.google.com/site/hwposn/


ศูนสอวน.(เคมี-ชีวะ)โรงเรียนหอวังครูสุพจน์
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวเก่า