PHYSICS 2 (PHY 223)

สำหรับนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์

เริ่ต้น Google Analytic เมื่อวันที่--> Tue, Jul 12, 2011 at 5:21 PM

  CBox

 

  
          ในการเปิดอ่านเอกสารใด ๆ เช่นเฉลยแบบฝึกหัด กรณีนักศึกษาเปิดอ่านไม่ได้ แสดงว่าในเครื่องไม่มีต้วอ่าน PDF ให้นักศึกษา download
ตัวอ่าน PDF ลงในเครื่องก่อนตัวอ่าน PDF ได้แก่ Adobe_Reader หรือ Foxit
                ที่แถบ เมนูด้านข้าง ที่เขียนว่า download แล้วคลิ๊กเลือกตัวใดตัวหนึ่งลงในเครื่อง หรือทั้งสองตัวก็ได้ จากนั้นเลือก OS ให้เหมาะกับเครื่องครับ เช่น XP; Vista; หรือ Linux ครับ จากนั้นให้ install ลงเครื่อง
 
 
CHAT BOX !
 กรุณา ล็อคอินก่อน chat

 ช่วยลงคะแนนด้วยครับ ! ทดสอบแบบสนุก ๆ ครับ
มีโฆษณาให้คลิ๊กเครื่องหมาย X ปิดก่อน