Hardware pro kanarci.cztoto byl prototyp z počátku projektu...... v podstate maketa se základní funkčností DTMF kodovaním informace ze sensoru pro sledování koncentrace plynů charakterizující kvalitu ovzduší, v našem případě CO a další vyměnitelné...
kanarek 0.001

aktuální stav: prototypy mobilní a stacionární verze , která měří koncentraci prachových částic :  Mobilní verze  Stacionární verze