Adres Accommodaties

Buitenveld HV Novitas
Willem Alexanderstraat 6 Hulst


Den Dullaert
 Sportlaan 24 HulstHontenissehal
Emmastraat 23 Kloosterzande


Bestuur:
 
Sicco Steijaert, Voorzitter.
Patricia Bel, Secretaris.
Mischa de Vliegere, Penningmeester.
Erwin Bel, Technische zaken.
Patty van Kerckhoven, Algemeen bestuurslid.

Trainers:

E2 &F Jeugd, Bas & Natascha Janssen.
E1 Jeugd, Patricia & Dylan Bel.
D2 Jeugd,  Karin Hoefijzers.
D1, Jeugd, Erwin Bel.
C, Heren , Wilko Broekhoven & Mario vd Broecke
C Dames, Patty van Kerckhoven.
B, Heren, Erwin Bel
Senioren, Erwin Bel.

Jeugdcoördinatoren:

F en E jeugd, Patty van Kerckhoven.
D,C,B  Jeugd, Patricia Bel.


Agenda
 

Contributie:
 
De contributie moet worden voldaan in vier termijnen.
 
Namelijk een in :
 
1 September
1 November
1 Januari
1 Maart

F  jeugd € 25,- per termijn

E Jeugd  € 37,50 per termijn

 D  jeugd € 40,- per termijn

C  jeugd € 42,50 per termijn

B Jeugd € 45 per termijn

Ondersteunende leden € 10,-  per termijn.

Senioren vanaf 17 Jaar 47,50 per termijn.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar (juli-juli) met een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar, mits het lid vóór 30 juni van het lopende jaar bij de sercretaris schriftelijk heeft opgezegd (voor personen onder 18 jaar ondertekend door de ouder-opvoeder).

 Bankrekening HV Novitas : NL26ABNA0554318911 ABN AMRO te Hulst

Lid worden kan via de mail hvnovitas@gmail.com