KUMAR'S DRIVING LOG BOOKS

Bombay to Goa, May 2006
Bombay to Goa, May 2006

LOG BOOK

Bombay-Panvel-Pen-Mahad-Khed-Chiplun-Hathkamba-Rajapur-Kanakavali-Savantwadi-Mapusa-Vagator-Panaji-Cape Rama-Palolem-Mdgaon-Vagator-Mangeshi-Vagator-Dabolim-Panaji-Old Goa-POnda-Molem-Londa-Khanapur-Belgaum-Kolhapur-Karad-Satara-Pune-Bombay