KUMAR'S DRIVING LOG BOOKS,

Gujarat, Jan 2005LOG BOOK

Bombay-Vapi-Surat-Ankleshwar-Baroda-NH8-Vasad-Tarapur-Vataman-Bagdodara-Limbdi-Sayla-Wankaner-Morbi-Samakhiyari-Rapar-Samakhiyari-Dhrangadhara-Surendranagar-Limbdi-Bagdodara-Vataman-Tarapur-Vasad-Baroda-Ankleshwar-Surat-Vapi-Bombay