KUMAR'S DRIVING LOG BOOKS, 
Golden Quadrilateral (GQ) Drive, Dec 2008


LOG BOOK

 

Bombay-Delhi

Bombay-Surat-Baroda-Ahmedabad-Udaipur-Bhilwara-Jaipur-Delhi


Delhi-Calcutta

Delhi-Agra-Etawah-Kanpur-Allahabad-Sasaram-Barhi-Durgapur-Calcutta


Calcutta-Madras

Calcutta-Kharagpur-Baleshwar-Bhubaneswar-Behrampur-Srikakulam-Vizag-Rajahmundry-Vijaywada-Nellore-Madras


Madras-Bombay

Madras-Vellore-Krishnagiri-Bangalore-Tumkur-Davangere-Hubli-Belgaum-Kolhapur-Pune-BombayTRAVELOGUE