Flipped Classroom

Flipped classroom eller omvendt undervisning på norsk er en annen måte å arrangere undervisningen på.  Det er flere aktører fra USA som jobber med konseptet og det er nå flere lærere/skoler i norge som også har begynt å prøve det ut.

I hovedsak betyr omvendt undervisning at elevene leser teoristoffet (enten fra læreboken eller ved å se små videosnutter) utenfor klasserommet i deres egen tid, enten på skolen eller hjemme.  I klasserommet driver ikke læreren tradisjonelle tavle undervisning lenger, men heller jobber med praktisk arbeid hvor de hjelper og veileder studentene.  Dvs. undervisning hjemme - lekse på skolen.

Følgende videoer presentere tanken bak Flipped Classroom og hvordan det påvirker klasserom undervisning. Inspirerende greie!!
Flipped Classroom

Created by Knewton and Column Five Media

Nyttige lenker:
http://flippedclass.com
The flipped highschool
Hvordan omvendt undervisning fungerer
Camtasia (for å lage videosnutter)