Realisatie DVD

Dit project leeft verder onder de naam D.O.L.

Documentaire Ontstaansgeschiedenis Lansingerland

De provincie Zuid-Holland heeft een bedrag toegezegd voor het realiseren van de documentaire.

E.e.a. is te danken aan het feit dat 2018 het erfgoedjaar was waarin gestimuleerd wordt dat erfgoed beheerders hun kennis delen met de samenleving.

Er is reeds een opdracht verstrekt aan Nick Ooms en het resultaat wordt verwacht in 2020.

Realisatie van een DVD

In het kader van een afstudeerproject (van het Grafisch Lyceum?) wordt gedacht aan het vervaardigen van een DVD over de ontstaansgeschiedenis van Lansingerland. Ook met de locale omroep RTV Lansingerland is overleg over mogelijke inbreng. Meer nieuws hierover volgt.

Nick Ooms is gestart (eerste kwartaal 2017) met de uitwerking van zijn opzet voor de documentaire en komt met een fragment ter onzer beoordeling.