Johan van Oldenbarnevelt

Het idee van het, hieronder vermeld, landelijk orgaan was om Amersfoort, Den Haag en Rotterdam een gezamenlijk programma op te laten stellen waardoor de herdenking een landelijk karakter zou krijgen en Berkel had daarbij aan willen sluiten. Dat is niet van de grond gekomen zodat ieder voor zich de herdenking heeft ingevuld.

HVBR had tevens de hoop gevestigd op een mogelijk onderzoek bij de Dorpskerk van Berkel naar het graf van Johan maar dat is wettelijk alleen maar toegestaan als het door omstandigheden moet.

Dat was niet het geval zodat HVBR zich heeft moeten beperken tot een serie artikelen in het Lint.

Johan van Oldenbarnevelt

In 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt is gestorven, onthoofd in Den Haag.

Gezien het verleden van v.Oldenbarnevelt ook in Berkel en Rodenrijs wil de HV zijn medewerking verlenen aan de herdenking die door een landelijk orgaan wordt verzorgd.