Oude films

Er is een film getiteld : De gevolgen van tegenstellingen, Berkel en Rodenrijs, 1938-1948

Geproduceerd door Pieter Huurman en Tobias Huurman.

In opdracht van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs gemaakt met medewerking van

Leo Bolleboom, Cees van der Burg, Louise Dietz, Andreas Huurman en Johan Koot.

Met dank aan de familie R. van Rijn en de familie R. Snels-Toussaint voor het belangeloos ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

De film bestaat uit 4 stukken :

- Uitstapje ouderen in 1938 : De oudjes van Berkel en Rodenrijs worden in 1938 getracteerd op een uitstapje naar

Princenhage bij Breda, met een tussenstop in hotel Waterloo in Willemsdorp, circa 3.51 minuten.

- Foto's 1940-1945 : Fotobeelden van de (oorlogs)periode 1940-1945 in Berkel en Rodenrijs, circa 2.16 minuten.

- Bevrijdingsjaar 1945 : Het jaar van de bevrijding, 1945, in Berkel en Rodenrijs, met ook beelden van Het Verzet en de

herinhuldiging van burgemeester Gründemann, circa 4.04 minuten.

- Klokken van de R.K. Kerk : In 1948 werden in Berkel en Rodenrijs de klokken van de Katholieke Kerk weer

teruggebracht, circa 1.55 minuten.

NB door aanklikken van de titel wordt een Youtube film gestart en die kan reclame bevatten.

Overige films: