Van Rotte tot Schie

Tegenover de drukte van stad en verkeer staat straks - nog meer dan nu - een afwisselend aanbod aan mogelijkheden om te genieten van rust, ruimte en groen in een uniek polderlandschap.

Polderpad

De belevenisverbinding Noordas (het ‘polderpad’) is een fiets- en wandelroute van Schie tot Rotte die een groene verbinding maakt temidden van een druk en verstedelijkt gebied. Het pad loopt door 4 polders en 2 waterschappen.

Met de historische ondergrond als basis werkt de stadsregio samen met de gemeentes Rotterdam, Lansingerland, de vereniging Natuurmonumenten en actieve ondernemers en bewoners aan de markering van de route, de versterking van de groene identiteit en de ontwikkeling van recreatieve bestemmingen.

Dit gebeurt met vijf ‘routes’. Gezamenlijk leiden de vijf routes tot de belevenisverbinding polderpad waarmee de kwaliteiten van het groene polderlandschap gevierd en benut worden.

Doordat het polderpad de richting van de hoofdwatergang zal volgen ervaart de bezoeker straks iedere polder van binnenuit. Nu bestaan de polders uit eenvormige graslanden waar je als publiek niet in kan.

Straks kan je de weidevogels in de grote open ruimte van Schieveen zien en de bloeiende weides van de Zuidpolder beleven en aanraken. Met de uitkijkpunten biedt men midden in iedere polder een groene polderbestemming.

Het aantrekkelijke en gevarieerde landschap van de polders is straks een recreatieve bestemming om doorheen te fietsen en te wandelen. Daarnaast komen in elke polder nieuwe en oude recreatieve bestemmingen. Het polderpad ontsluit en verbindt deze bestemmingen. Zo wordt landgoed de Tempel geopend voor publiek. Ontwikkelt schapenboer Martin Oosthoek de belevenisboerderij in Schieveen en loopt het polderpad langs Boerderij Lansingerland in de Boterdorpse Polder. De melkschuur in de Zuidpolder wordt met Natuurmonumenten omgevormd tot ontvangstruimte voor natuureducatie en recreatie. Maar ook elders komen nieuwe groene bestemmingen langs het polderpad. Bij al deze ontwikkelingen spelen locale locale ondernemers en bewoners een belangrijke rol.

DaF-architecten ontwerpt en begeleidt de belevenisverbinding Polderpad oa. vanuit een speciaal ontworpen polderbakfiets op locatie.

Catherine Visser van DafArchitects heeft een keer een lezing gegeven voor de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs over dit polderpad. De HV heeft toen een gedeelte van de grenspaal van de Tempel aangeboden.

Hiervan is een replica gemaakt en zal op de locatie worden teruggeplaatst.

http://www.vanrottetotschie.nl/home/

In het gebied tussen Rotterdam en Lansingerland werken de Stadsregio Rotterdam, gemeenten, bewoners en tal van andere betrokkenen samen aan meer ruimte voor natuur en recreatie.

In theorie moet er nog één of meer grenspalen van de Tempel na droogmaking te vinden zijn nabij de Doenkade. De locatie zou terug te vinden zijn op een oude kadasterkaart.

Desondanks zal het niet eenvoudig zijn om ze te vinden maar het is nu wel de laatste kans.

De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs (alsmede ook de HV Bergschenhoek) wil graag afstemming met de verantwoordelijken over het project Polderpad.