Laatste nieuws

De upgrade van de website is uitgevoerd en de inhoud van de website Oud Berkel is overgebracht naar de Collectiebank. De foto's uit Fotobase zijn ook overgebracht naar de Collectiebank.

Het jaarverslag 2020 is gecontroleerd door de Kas commissie en opgenomen onder tabblad Historische Vereniging van deze site. Door Corona is geen ALV gehouden en daarom heeft het bestuur besloten om het in deze vorm te publiceren.

Het jaarverslag 2019 is gecontroleerd door de Kas commissie en opgenomen onder tabblad Historische Vereniging van deze site. Door Corona is geen ALV gehouden en daarom heeft het bestuur besloten om het in deze vorm te publiceren.

18 februari 2020 is een lezing gehouden over 'Wij en Zij' in WOII door Ad van Liempt in de vestiging van bibliotheek Oostland in Bergschenhoek.

Zaterdag 14 december 2019 is de Najaarsvergadering gehouden in de feestruimte van Het Hoohge Huys, Noordeindseweg 51, Berkel en Rodenrijs

13.30 Ontvangst met koffie en thee.

13.40 Start formele deel.

15.00 Pauze met koffie en thee, gevolgd door een presentatie door Paul van Geest.

15.45 Filmmateriaal opgenomen voor de Documentaire Ontstaansgeschiedenis Lansingerland

16.15 Einde bijeenkomst.

Thea van der Burg is benoemd tot nieuwe secretaris.

Op 29 augustus is de tentoonstelling Het Berkelse Lint geopend in het gemeentehuis en is nog te bezichtigen tot 25 september tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Getoond worden schilderijen van Wim Bes die een mooie blik op het verleden bieden. Van harte aanbevolen.

Op donderdag 27 juni 2019 is het burgerinitiatief Terughalen Vrachtschuit van de Vereniging beloond met een cheque van 48.000 euro.

Op woensdag 19 juni 2019 om 14.00 uur is het Tolhek feestelijk geopend door de burgemeesters van Lansingerland en Pijnacker. Daarmee is het project Herbouw Tolhek voltooid.

Op de website van de Hervormde Kerk Berkel (Dorpskerk) wordt vermeld: 12 mei 1619 – 12 mei 2019.

Op zondagavond 12 mei 1619 werd het doodvonnis uitgesproken over Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berkel en Rodenrijs, de belangrijkste man van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naast stadhouder Maurits van Oranje.

Zaterdagmiddag 4 mei 2019 is de Algemene Leden Vergadering gehouden in de Hichte.

Zaterdagmiddag 22 september 2018 tijdens de opening van het nieuwe natuurgebied Zuidpolder zal een replica worden geplaatst van een limietpaal die in het verleden de grens markeerde tussen de Hoge Heerlijkheid de Tempel en het ambacht van Berkel en Rodenrijs.

Er is een privacy verklaring opgenomen bij lid worden op de pagina Historische Vereniging

Willem Luksemburg heeft al zijn werkzaamheden voor de beeldbank overgedragen aan Jan van der Spek.


Persbericht; ONTDEK DE GROENZOOM!

Een cultuur- en natuurwandeling op vrijdagavond 21 september om 19.30 uur in het bijzondere Groenzoom gebied. Een tocht vol met verrassingen!

U kunt starten tussen 19.30 uur en 20.30 uur en kiezen uit 3 routes met verschillende afstanden.

Er zijn ook drie startpunten:

  • Atelier De Hichte (Kleihoogt 1),

  • Tuinderij de Groenzoom (Stroperspad)

  • Op het Ruijvenpad /Terpenpad nabij Pijnacker.

Wie start bij atelier de Hichte aan de Kleihoogt 1 wordt warm verwelkomd door het gezang van Shantykoor de Waterweg. Zij zullen bij de Hichte een sfeervol concert geven gedurende de avond. Zing lekker mee met het koor!

Onderweg komt u van alles tegen: schilders, een bucket drummer van Jays Place, Hans van Woerkom die verhalen verteld, dj’s, muzikanten, dichters, kunstenaars die ter plekke aan het werk zijn. Maar ook workshops en punten waar u zelf aan een activiteit kunt deelnemen. Ook zou het zomaar kunnen dat aan u gevraagd wordt mee te willen werken aan een fotoshoot.

Als u start bij Tuinderij de Groenzoom aan de Stropersweg wordt u verwelkomd door een swingende band. Hier is tevens een leuk Kinderplein ingericht, waar de kinderen aan de slag kunnen.

In de Groenzoom laat de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs zien waar het “Tolhek” tussen Berkel en Pijnacker in ere wordt hersteld. Ook kunt u hier meekijken met “Anthonie van Leeuwenhoek”. De leden van BTL de Groenzoom introduceren aan u “the big five” van de Groenzoom.

Wij willen graag van u horen wat u van de Groenzoom vindt en vragen of u ideeën hebt die het er allemaal nog mooier op kunnen maken. Voor de ultieme ontspanning is er deze avond zelfs een plaatsje ingeruimd voor een workshop Mindfulness!

Natuurlijk verklappen we niet alles, laten we zo zeggen: er lopen nog wat andere verrassingen rond!!

Kom op de fiets en trek een paar lekkere wandelschoenen aan om van deze bijzondere en sfeervolle avondwandeling te genieten. De deelname is gratis, maar geef je wel op. Voor meer informatie kunt u kijken op de Facebookpagina “Ontdek de Groenzoom” of op www.Kleihoogt.nl

Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Jellie van Vliet-Piersma

Atelier de Hichte

Hoeve Cornelia Bed & Breakfast


mij= Cor Overmeer

Het ontwerpbestemmingplan Rodenrijseweg 54, ook wel bekend als boerderij van Oltshoorn, en de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 9 geschakelde woningen op het perceel van Rodenrijseweg 54 hebben van 13 februari t/m 26 maart 2018 ter inzage gelegen op het gemeentehuis.

Met het bestemmingsplan wordt de oude boerderij gerestaureerd tot woonhuis en daarnaast komen op het land achter de boerderij met stal 9 boerderijwoningen met garages die qua stijl passen bij de boerderij.

Op 31 mei 2018 wordt het bestemmingsplan in de raad behandeld.

Uitslag burgerinitiatief.

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2017 besloten om het burgerinitiatief van de Historische Vereniging tot herbouw van de Tol 't Meerhek te belonen met een cheque van 18.250 euro.

________________________________________________________________________________________________________

Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Leden Vergadering die 29 april j.l. werd gehouden in het Parochiehuis van de R.K. Kerk waren zo’n 40 leden aanwezig. Helaas ontbrak de “politiek” en ook de pers was niet vertegenwoordigd.

De aftredende voorzitter Cees van der Burg opende de vergadering en gaf een verslag van de door de vereniging verrichte activiteiten van het afgelopen jaar.

Vervolgens was het woord aan de penningmeester die de boekhouding over 2016 vakkundig doornam en verheugd was een positief resultaat te kunnen presenteren. Ook de begroting voor het lopende jaar 2017 was een duidelijk stukje informatie hetgeen ook geen vragen opriep.

De kascommissie had tevoren de financiële zaken akkoord bevonden waarna een oproep werd gedaan voor twee nieuwe leden van de kas-commissie. Spontaan meldden zich hiervoor aan Angela van der Bulk en Ronald Groothuis.

Daarna werd het huidige bestuur, dat gezamenlijk achter de tafel had plaatsgenomen, behoorlijk uitgedund. Voorzitter Cees van der Burg legde na ruim 12,5 jaar zijn functie neer en ook Jan van der Spek die ruim 5 jaar penningmeester was geweest. Bestuurslid Ed Jensen trad af wegens emigratie en secretaris Cor Overmeer idem in verband met de voorgenomen functiewissel in het bestuur.

Als nieuwe secretaris werd kandidaat Bart van der Sloot voorgesteld en als nieuwe penningmeester Anke van der Spek. Beide kandidaten werden met instemmend applaus van de aanwezigen benoemd.

Eerder had de nieuwe voorzitter Cor Overmeer reeds het vertrouwen gevraagd en gekregen van de aanwezige leden, waarna hij een korte toelichting presenteerde over de taken van bestuur en projectgroepen.

In de rondvraag waren er vragen over “oude families” in ons dorp, en ook over de verloren gegane oude molens. Twee zaken die ook aandacht hebben bij de gemeente maar waar de Historische Vereniging zeker in de nabije toekomst de vinger aan de pols zal houden.

Tenslotte nam een lid het woord en dankte de zojuist afgetreden voorzitter Cees van der Burg met een terugblik op het ontstaan van de vereniging en de vele arbeid die Cees in de vereniging heeft gestoken.

Voordat de vergadering werd gesloten was er nog een rondleiding door het gerenoveerde souterrain van de R.K. Kerk en een diapresentatie annex lezing door Henk Groeneveld over de historie van deze kerk.

Het nieuwe bestuur

v.l.n.r. Mart Bolleboom, Henk Groeneveld, Cor Overmeer, Bart van der Sloot en Anke van der Spek.Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Vereniging nodigt u uit voor de ALV op zaterdag 29 april 2017 a.s.

De vergadering zal worden gehouden in het Parochiehuis achter de OLV Geboortekerk Noordeindseweg 102 te Berkel en Rodenrijs.

Na de ALV zal een rondleiding worden gegeven door het souterrain van de kerk met aansluitend een presentatie over de historie van deze kerk met zeer fraaie oude foto’s.

Ook niet leden zijn om 15.00 uur welkom om aan de rondleiding mee te doen en de presentatie bij te wonen. Zij worden vanf 1445 uur ontvangen in de achterste zaal. Natuurlijk hopen wij dat ze zo enthousiast worden dat ze gelijk lid worden van onze vereniging.

Agenda : 1e deel

13.30 : Ontvangst leden met koffie in de voorste zaal.

13.45 : Opening vergadering en mededelingen.

14.00 : Presentatie jaarverslag 2016 door de voorzitter.

14.15 : Presentatie financieel verslag 2016 door de penningmeester.

Aftreden huidige- en verkiezing nieuwe kascommissie.

14.30 : Bestuursverkiezing:

Voorzitter aftredend, herkiesbaar indien geen opvolger.

Penningmeester aftredend, niet herkiesbaar.

15.00 : Sluiting vergadering.

2e deel

14.45 : Ontvangst niet leden met koffie in achterste zaal.

15.00 : Rondleiding door het souterrain en kelder van de kerk en de pastorie door meerdere rondleiders

(max. 20 per groep).

16.00 : Presentatie over de historie, renovatie en plannen met de OLV Geboortekerk,

door Henk Groeneveld en Cor Overmeer.

16.45 : Afsluiting, met een drankje.

Indien u belangstelling heeft voor een vacante bestuursfunctie, maak dit dan kenbaar bij de secretaris uiterlijk 1 week voor de ALV per email.

Wilt u vanwege het aantal rondleiders per email of telefoon doorgeven aan de secretaris of u deelneemt aan de rondleiding.

Bedankt. Secretaris HVBR (c.overmeer@zonnet.nl)

Tentoonstelling de “Geketende Burgemeesters”.

In samenwerking met de drie historische verenigingen en het Museum Molenaar in Lansingerland is er een expositie ingericht.

Het is een interessante presentatie geworden rond de ambtsketens van drie voormalige gemeenten Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Burgemeester Van der Stadt heeft zaterdag 4 februari om 10.30 uur in het museum, Dorpsstraat 5 Bleiswijk de expositie officieel geopend.

2017 is het jubileumjaar van 10 jaar Lansingerland en 5 jaar gemeentehuis van Lansingerland, de tentoonstelling geeft aandacht aan een aantal gemeentelijke onderwerpen gericht op de drie kernen. Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Aan de orde komen: ambtsketens, aanleiding, gebruik, en beschrijving van de ketens. Gemeentewapens en Rijkswapen worden via foto’s apart getoond.

Allerlei materialen en voorwerpen, waarop enig gemeentewapen voorkomt, worden getoond.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan samenwerking binnen de voormalige gemeenten, maar ook jumelages met zustergemeenten.

Voormalige Gemeentehuizen en ambtswoningen van burgemeesters komen in beeld.

Tot slot is de Burgemeestersgalerij van Bleiswijk aanwezig, en tevens fotomateriaal van veel burgemeesters van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

Kortom, teveel om alles op te noemen.

Hierbij nodigen we alle belangstellenden uit aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe tentoonstelling of te bezoeken op de openingstijden van het Historisch Museum Bleiswijk, Dorpsstraat 5 te Bleiswijk.

De tentoonstelling is op alle woensdagen tussen 14-17 uur en op zaterdag tussen 10.30-13.30 uur te bezoeken.

Voor groepen op afspraak (tel. 010-5213843) is ook bezoek buiten bovenstaande tijden mogelijk.

Molenaars Oude Traktoren Museum bestaat 25 jaar !


De toen 28-jarige C.I.Molenaar kocht in 1787 deze, toen al bestaande, bouwmanswoning aan het Noordeinde. Zo werd in die tijd een boerderij genoemd.

De boerderij ging vervolgens over van generatie in generatie. De laatste verbouwing was in 1968. De Hoeve Molenaar heeft sinds 1991 een andere functie. Het is nu een museum van historische tractoren.

Zaterdag 14 januari vierde museum Molenaar’s Oude Tractoren het 25 jarig bestaan (alleen) voor genodigden. De wethouder van Cultuur, mevr. van Tatenhove heeft een toespraak houden. Verder was ook de pers en tv aanwezig.

Ga zelf ook eens kijken in dit boeiende museum, geopend op iedere eerste zaterdag van de maand. Maar ook op andere dagen geopend voor groepjes na het maken van een afspraak.

Meer dan 100 jaar oud is deze filmprojector. Filmpje werd met de ‘klossen’ tussen de lichtbron en de lens gedraaid.

Voor de jeugd een duidelijke voorloper van de huidige iPad.

Foto's zijn van J. van der Spek.Munt aangeschaft

De Historische Vereniging heeft een penning aangeschaft (aangeboden door munthandel Verschoor in Strijen ) met de beeltenis van schoolmeester Maarten van den Toorn uit Berkel en Rodenrijs, gezien de historische waarde hiervan.

De munt is door de munthandel op een veiling gekocht, zodat de historie van de laatste jaren niet bekend is.

Oproep :

Na de oorlog zijn er in Berkel en Rodenrijs Oostenrijkse kinderen ondergebracht, die i.v.m. verzwakking moesten aansterken. Zijn hiervan nog gegevens bekend bij de historische vereniging. In ons gezin "van der Kaaden" aan de Zuidersingel was een jongetje genaamd Harry ondergebracht. Zijn er van de Harry en andere kinderen nog gegevens te vinden ?

Hennie van der Kaaden - Verwoerd


Onze vereniging prijswinnaar bij het Coöperatiefonds van de Rabobank

De Rabo-bank heeft in 2016 een bedrag beschikbaar gesteld waarop verenigingen met goede ideeën kunnen inschrijven.

De HV heeft dit gedaan met een voorstel voor een jubileumuitgave van Het Lint in 2017 in verband met het 12,5 jarig bestaan.

Tot onze vreugde werd ons voorstel goedgekeurd waardoor Rabo sponsor is van deze feestelijke jubileumuitgave in 2017!

Het hekwerk van de kleuterschool

Arij van den Toorn overleed op 6 april 1896 te Rotterdam en bestemde zijn legaat van 100.000 gulden voor de bouw van een bewaarschool, zoals de kleuterschool van toen heette.

In 1898 kocht het kerkbestuur van de weduwe A. van Mannekes aan de Herenstraat voor 4.000 gulden een huis met een tuin en bomen daarachter. Het huis werd afgebroken en er werd een schoolhuis en een schoolgebouw met drie leslokalen gebouwd.

Het schoolhuis stond aan de Herenstraat 14 en werd bewoond door het schoolhoofd. De school zelf, op nummer 12, stond op de binnenplaats ernaast, een stuk achter de rooilijn.

De kleuters verhuisden in 1965 van de v.d. Toorn's Bewaarschool aan de Herenstraat naar het nieuwe gebouw van kleuterschool De Wildzang aan de Wildert. Daarna is het gebouw lange tijd in gebruik geweest voor de jongerensociëteit Rotonde. Op 10 augustus 1980 brandde het (vroegere) schoolgebouw gedeeltelijk uit, samen met de fietsenwinkel van Van Bommel. De brand was het definitieve einde van A. van den Toorn's bewaarschool.


Maar niet van het hekwerk, want dit is bewaard gebleven en siert momenteel de toegang van het huis van de familie Brand aan de Westersingel. Het dient nu zuiver als sierhek want de toegang is hier veel breder dan de toegang ooit tot de oude bewaarschool.

Maar gelukkig nog wel een stukje historie bewaard gebleven …….

Verhalen van Cor van Wanrooy, ooit in De Schakel en de Heraut

Indien u belangstelling hebt voor een artikel van Cor van Wanrooy uit de inventarislijst zoals die is te vinden bij het hoofdstuk Projecten, kan de Historische Vereniging u een scan hiervan toezenden.


Fietsroutes

De Historische Vereniging heeft 2 fietsroutes ontwikkeld, één door het Noordeinde en één door het Rodenrijs.

Beide fietstochten zijn ongeveer even lang, namelijk 14 km.

De routes leiden langs de gemeentelijke en/of rijksmonumenten van ons dorp en langs oude huizen en boerderijen.

De tijdsduur die hiermee is gemoeid is circa 1,5 uur indien u af en toe afstapt om een gebouw te bekijken.

De in kleur geprinte routes, met daarbij ook mooie oude foto's, kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de Historische Vereniging tegen betaling van een geringe vergoeding.

Betaling kan op NL28INGB0004255876 t.n.v. Hist. Ver. Berkel en Rodenrijs met vermelding van scan Wanrooy.

De kosten hiervan zijn 2,00 euro per scan en na betaling wordt de scan per email aan u toegestuurd.


Er is een film getiteld : De gevolgen van tegenstellingen, Berkel en Rodenrijs, 1938-1948

Geproduceerd door Pieter Huurman en Tobias Huurman.

Met dank aan de familie R. van Rijn en de familie R. Snels-Toussaint voor het belangeloos ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

Zie hoofdstuk "Oude Films" voor het tonen van deze films, evenals nog diverse andere films over Berkel en Rodenrijs.

In opdracht van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs gemaakt met medewerking van

Leo Bolleboom, Cees van der Burg, Louise Dietz, Andreas Huurman en Johan Koot.