Monumenten

Monumenten in Berkel en Rodenrijs

Berkel en Rodenrijs kent genoeg gebouwen en bijzondere plekjes die de moeite van het behouden waard zijn. In het hele land is in het verleden is veel gesloopt en daarom heeft het Rijk een aantal zaken daterend vóór 1945 benoemd tot Rijksmonument. Deze objecten werden belangrijk of zeldzaam genoeg geacht om als historisch erfgoed voor het nageslacht te bewaren.

Gemeentemonumenten

Het Rijk heeft lang niet alles wat de moeite waard was kunnen benoemen tot monument. Zeker niet wanneer het gaat om gebouwen van na 1945. Deze taak kregen de Nederlandse Gemeenten toebedeeld. Inmiddels heeft de gemeente Lansingerland op advies van de een aantal zaken als gemeentemonument aangewezen.

Een monument: je zal er maar in wonen!

Veel eigenaren van monumentwaardige objecten zijn in eerste instantie tegen de aanwijzing tot monument en dat is jammer en zelfs onterecht.

Het is waar dat je niet meer mag slopen, maar verder zijn veel aanpassingen of verbouwingen bespreekbaar en mogelijk. De gemeente beseft heel goed dat een monument vooral bewoonbaar moet zijn en laat zich bij verbouwingsaanvragen adviseren door de Culturele Commissie Erfgoed (CCE). De status van monument geeft de eigenaar recht op verschillende financiele tegemoetkomingen, zoals voordelige leningen en onderhoudssubsidies.

Helaas heeft het beleid ten aanzien van Gemeentelijke Monumenten ook zijn beperkingen. De commissie was gehouden aan een maximum aantal van 44. Er resteert dus nog veel aan bouwwerken, landschapsstructuren en straatmeubilair dat ook de moeite van het behouden waard is. Zij worden op een lijst van Cultuur Historisch Waardevolle Objecten (CHWO) geplaatst die een zekere mate van bescherming ontvangen door middel van het Bestemmingsplan.

Monumenten in Berkel en Rodenrijs

In de voormalige gemeente zijn 18 objecten als Gemeentelijk Monument aangewezen op voorspraak van de CCE. Deze zijn op basis van de volgende voorwaarden beoordeeld:

Overzicht criteria voor aanwijzing GM

1 Architectonische waarde:

a het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant;

b het object is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling;

c het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik);

d het object heeft een bijzonder of zeldzaam interieur of bevat bijzondere en zeldzame onderdelen in het interieur;

e het object is een goed voorbeeld van het werk van een architect of kunstenaar en neemt een belangrijke plaats in zijn oeuvre en/of in de plaatselijke, regionale of landelijke architectuurgeschiedenis;

f het object is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (pioniersfunctie).

2 Stedenbouwkundige waarde:a het object is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk stedenbouwkundig of landschappelijk concept;b het object is een onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk of landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol;c het object is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen;d het object heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk (oriëntatiepunt);e het object is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of bodemgesteldheid.f belang van het complex voor de ontwikkeling van de 3B stedenbouw in het algemeen. 3 Cultuurhistorische waarde:a het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaaleconomische, technische of geestelijke ontwikkeling;b het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke of bestuurlijke ontwikkeling;c het object is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (feiten, gebeurtenissen, bewoners, beroepen enz.). 4 Gaafheid/herkenbaarheid:

a het object is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en/of de gaafheid van het exterieur en/of interieur;

b het object is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben;

c het object is van belang als onderdeel van een stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter.

5 Zeldzaamheid:

a het object is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in architectuur historisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom;

b het object is van belang vanwege zijn cultuurhistorische zeldzaamheid.

De documenten voor de :

Gemeentelijke monumenten

Rijksmonumenten

Oorlogsmonumenten

zijn geplaatst in de Collectie Oud Berkel Rodenrijs van de Collectiebank.

Naar de Collectiebank: Klik

Bron:

De beoordelingen en de beschrijvingen zijn geschreven door de leden van de CCE: Sander Bakker, Sabrine Buitendijk, Renate Cevaal, Jef Dirker, Karin Koemans, Jouke Post, Ilse Rijneveld en Ron Tousain

Foto’s:

Ron Tousain

Behalve ZW-foto Westpolder en ZW-foto Noordeindseweg 314