Archieven

Inventarissen

Notarieel Archief

Overige Bronnen

DTB's (Doop, Trouw, Begrafenissen)

Hieronder vindt u een aantal bestanden die door anderen gratis ter beschikking zijn gesteld, waarvoor onze hartelijke dank.

Dit is erg prettig omdat sommige archieven moeilijk leesbaar zijn of geen index hebben, waardoor je soms moet zoeken naar de bekende “speld in de hooiberg”

Een aantal onderzoekers is u al voorgegaan en heeft bijgedragen aan het nader toegankelijk maken van archieven.

De bestanden voor Doop, Trouw, Begrafenissen, Inventarissen, Het notarieel archief en de Overige bronnen zijn ondergebracht in de Collectie Oud Archief van de Collectiebank.

Naar de Collectiebank: Klik