ArchievenEen aantal onderzoekers is u al voorgegaan en heeft bijgedragen aan het nader toegankelijk maken van archieven.

Dit is erg prettig omdat sommige archieven moeilijk leesbaar zijn of geen index hebben, waardoor je soms moet zoeken naar de bekende “speld in de hooiberg”

Hieronder vindt u een aantal bestanden die door anderen gratis ter beschikking zijn gesteld, waarvoor onze hartelijke dank.

DTB's (Doop, Trouw, Begrafenissen)