A16 Rotterdam


Het was bekend bij de Historische Vereniging dat er 1 van de 8 grenspalen aanwezig was van de Hoge Heerlijkheid de Tempel die geplaatst was na de  droogmaking van 1777 waarmee de toenmalige ambachtsheer Herman van Hees het gebied wilde afbakenen. Bij de graafwerkzaamheden van begin 2019 is die grenspaal weer tevoorschijn gekomen hetgeen is opgemerkt door Ron Tousain die bijgaande forto heeft gemaakt.


De grenspaal is ook opgemerkt door Remco Klein en die heeft gevraagd aan Gert Steenwijk, de eigenaar van de grond, om de grenspaal mee te mogen nemen zodat die niet verloren zou gaan door de A16 werkzaamheden. Gert heeft dat goed gevonden en Remco heeft de grenspaal over laten brengen naar het terrein van Natuurmonumenten achter de belevenis boerderij.
Het is de bedoeling om de grenspaal na afronding van de aanleg van de A16 terug te plaatsen op de oorspronkelijke plek. Goed zichtbaar vanaf de rijbaan en te bereiken via een voetpad.A16 Rdam - Vlinderstrik West

www.a16rotterdam.nl
 
Voor de aanleg van deze nieuwe weg zijn er een aantal jaren geleden gebiedstafels geïnstalleerd om als gesprekspartner te dienen (burgerparticipatie) naar Rijkswaterstaat en de regio (Rotterdam en Lansingerland).
Cees van der Burg, voorzitter van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs heeft namens Rotta in de gebiedstafel Midden gezeten. Dit proces is inmiddels afgerond.
Begin 2017 is er begonnen met de uitvoering, hoewel er op dat moment nog 17 zaken lopen bij de Raad van State, waarop echter niet wordt gewacht. 


Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.


Het werkgebied m.b.t. regioplannen en ruimtelijke ontwikkelingen omvat het grootste deel van het stroomgebied van de Rotte. Rotta heeft te maken met drie gemeenten namelijk Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam (de Noordrand).


De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs (alsmede ook de HV Bergschenhoek) willen afstemming over het project Noordrand Rotterdam daar het niet duidelijk hoe de inrichting van de Noordrand wordt beïnvloed door het tracé A16.
Het zou meer duidelijkheid geven als het tracé wordt aangegeven op de kaart 1712 (Krukius). Dit om dan goed de ingreep in het cultuurhistorisch landschap vast te leggen.

De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs vraagt speciale aandacht voor de kreekrug structuur (oude toegang en bewoning) en ook specifieke aandacht voor de voormalige locatie De Tempel e.a.