A16 Rotterdam

A16 Rdam - Vlinderstrik West

www.a16rotterdam.nl
 
Voor de aanleg van deze nieuwe weg zijn er een aantal jaren geleden gebiedstafels geïnstalleerd om als gesprekspartner te dienen (burgerparticipatie) naar Rijkswaterstaat en de regio (Rotterdam en Lansingerland).
Cees van der Burg, voorzitter van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs heeft namens Rotta in de gebiedstafel Midden gezeten. Dit proces is inmiddels afgerond.
Begin 2017 is er begonnen met de uitvoering, hoewel er op dat moment nog 17 zaken lopen bij de Raad van State, waarop echter niet wordt gewacht. 


Natuur- en Vogelwacht Rotta is een zelfstandige, regionale natuurbeschermingsvereniging, actief in het Recreatiegebied Rottemeren en de omliggende gemeenten Zuidplas, Lansingerland en de noordrand van Rotterdam.


Het werkgebied m.b.t. regioplannen en ruimtelijke ontwikkelingen omvat het grootste deel van het stroomgebied van de Rotte. Rotta heeft te maken met drie gemeenten namelijk Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam (de Noordrand).


De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs (alsmede ook de HV Bergschenhoek) willen afstemming over het project Noordrand Rotterdam daar het niet duidelijk hoe de inrichting van de Noordrand wordt beïnvloed door het tracé A16.
Het zou meer duidelijkheid geven als het tracé wordt aangegeven op de kaart 1712 (Krukius). Dit om dan goed de ingreep in het cultuurhistorisch landschap vast te leggen.

De Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs vraagt speciale aandacht voor de kreekrug structuur (oude toegang en bewoning) en ook specifieke aandacht voor de voormalige locatie De Tempel e.a.