1. THÔNG BÁO

TB10 (8/11). KẾ HOẠCH HỌC TẬP NHỮNG BUỔI CÒN LẠI - NỘP BÀI TẬP --> Xem Kế Hoạch Học Tập
TB9 (27/10). Lớp CLT Nh15.75 sáng thứ 7 (29/10) nghỉ học. Lịch học bù sẽ thông báo sau
TB8 (27/10). Sinh viên xem 2 bài tập ĐLH có giải chi tiết tại đây
    - In mang theo đến lớp
    - Đọc kỹ--> phản biện
    - Có gì không rõ phản hồi đến giảng viên
TB7 (21/10). Đỉnh chính về dữ liệu bài tập 10.17: Thay (anpha = 60 độ) bởi sin(anpha) = 5/6.

TB6 (18/9). Về việc kiểm tra giữa kỳ
    - Sinh viên mỗi lớp học phần được chia thành hai đợt kiểm tra theo nhóm A, B - theo danh sách.
    - Nhóm A kiểm tra ngay đầu giờ của buổi học, nhóm B kiểm tra sau nhóm A 75 phút.
    - Sinh viên nhớ mang theo thẻ SV để được kiểm tra.
    - Sinh viên nhóm Nh15.48 và Nh15.69 đọc thêm TB5 (18/9)  để biết kế hoạch kiểm tra giữa kỳ.
TB5 (18/9). Thay đổi lịch kiểm tra giữa kỳ
Các nhóm lớp Nh15.48 và Nh15.69 kiểm tra GK vào tuần 8-sớm 1 tuần so với dự kiến.

TB4 (29/8). LỊCH HỌC BÙ ĐỢT 1.
TB3 (29/8). Thông báo các lớp học thứ Năm (1/9) và thứ Bảy (3/9) được nghỉ học. Lịch bù sẽ có trong thông báo sau.
TB2 (17/8). Hiện tại trong mục " Bài Tập Lớn", Thầy đã phân bài tập cho tất cả sinh viên. Các em vào đọc và làm theo hướng dẫn sẽ nhận được bài tập của mình và có hình thức làm như quy định.
TB1 (17/8). Hiện tại trong mục " Bài Tập Lớn" đã có một số nội dung, các em vào xem để chuẩn bị cho việc làm bài tập sắp đến. Tuần sau, Thầy mới đưa danh sách sinh viên lên mạng để các em biết mình làm những bài nào.
Comments