1. THÔNG BÁO CHUNG

I. SINH VIÊN LỚP ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH DOWNLOAD FILE: BANG TRA PHAN TU MAU & V ĐỂ HỌC CÁC CHƯƠNG TIẾP SAU.
II. BÀI TẬP


1.ĐIỂM THI CUỐI KỲ II - (2013-2014).
    - ĐIỂM THI THẦY ĐÃ CÔNG BỐ TRÊN MẠNG NHÀ TRƯỜNG.
    - SINH VIÊN CÓ THỂ PHÚC KHẢO BÀI THI Ở PHÒNG ĐÀO TẠO (nếu muốn).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. CÁC LỚP HỌC KỲ HÈ NỘP BÀI TẬP VỀ HÒM THƯ: 12nh05@gmail.com

Nội dung bài tập: Xem phần 2.1 và 2.2
Thời gian nộp: Sau mỗi tuần học
 
 CHÉP BÀI CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ ĐỨC TÍNH XẤU, LÀ HÀNH ĐỘNG TỰ GIẾT MÌNH, LÀ LƯỜI SUY NGHĨ.
 KHÔNG SINH VIÊN NÀO CHÉP BÀI CỦA NHAU MÀ CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP!

2.1 Lớp SBVL:
    + Chủ đề trong trang gửi: SBVL - "họ và tên"
    + Tên file đính kèm: SBVL - "họ và tên" 
    + Nội dung bài tập:
        Tuần 1. Làm 3 bài tự chọn trong chương ổn định
        Tuần 2. Làm 3 bài tự chọn trong chương chuyển v
        Tuần 3Làm 3 bài tự chọn trong chương giải hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
        Tuần 4. Làm 3 bài tự chọn trong chương tải trọng động trong các bài:
                       . Chuyển động thẳng với gia tốc không đổi
                       . Chuyển động quay tròn đều
                       . Dao động hệ 1 bậc tự do 
        Tuần 5. Làm 3 bài tự chọn trong chương tải trọng động trong các bài:
                       . Va chạm đứng hệ 1 bậc tự do
                       . Va chạm ngang hệ 1 bậc tự do

2.2. Lớp ODCT:
    + Chủ đề trong trang gửi: ODCT - "họ và tên"
    + Tên file đính kèm: ODCT - "họ và tên"
    + Nội dung bài tập:
        Tuần 1. Làm 3 bài tự chọn trong bài Phương Pháp Đại S
        Tuần 2. Làm 3 bài tự chọn trong bài Phương Pháp Vi Phân
        Tuần 3. Làm 3 bài tự chọn trong bài Phương Pháp Sai Phân,
                                                                      Phương Pháp Thông Số Ban Đầu.
        Tuần 4Làm 3 bài tự chọn trong bài Ổn định của khung phẳng
        Tuần 5. Làm 3 bài tự chọn trong bài Ổn định của dầm liên tục
        Tuần 6. Làm 3 bài tự chọn trong bài Ổn định của dàn phẳng.
Č
Ċ
huynh vinh,
22:18 24-06-2014
ċ
huynh vinh,
05:17 14-06-2014
ċ
huynh vinh,
05:20 14-06-2014
Comments