1. THÔNG BÁO

TB4 (29/8). LỊCH HỌC BÙ ĐỢT 1.
        
*SV bận học (chỉ sv bận học theo lịch nhà trường) chiều thứ 7 có thể tham gia học bù vào các buổi ngày chủ nhật hôm sau.
 
TB3 (29/8). Thông báo các lớp học thứ Năm (1/9) và thứ Bảy (3/9) được nghỉ học. Lịch bù sẽ có trong thông báo sau.
TB2 (17/8). Hiện tại trong mục " Bài Tập Lớn", Thầy đã phân bài tập cho tất cả sinh viên. Các em vào đọc và làm theo hướng dẫn sẽ nhận được bài tập của mình và có hình thức làm như quy định.
TB1 (17/8). Hiện tại trong mục " Bài Tập Lớn" đã có một số nội dung, các em vào xem để chuẩn bị cho việc làm bài tập sắp đến. Tuần sau, Thầy mới đưa danh sách sinh viên lên mạng để các em biết mình làm những bài nào.
Comments