1. THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CÁC TUẦN SAU THI THPT

Sinh viên học các tuần còn lại: (13/7 ->19/7) và ( 20/7 ->26/7). Nghĩa là, việc học bù trước đây bù cho tuần (27/7->2/8).
Comments