1. THÔNG BÁO

24/11/2015: BUỔI HỌC THUẬT VỀ VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI
    Ngày 28/11/2015
    Giờ bắt đầu: 12h30 (T6)
    Địa điểm: F110
    Chủ trì: Thầy Nguyễn Văn Thiên Ân & Huỳnh Vinh
 
NỘI DUNG
1. Tĩnh học

+ Cách thu gọn hệ lực

+ Điều kiện cân bằng tĩnh của vật rắn.

+ Áp dụng tìm phản lực liên kết đ/v vật chịu tải trọng, chịu liên kết, CB tĩnh.

+ Các bài tập: 7.6, 7.7, 7.10, 7.13.

+ Yêu cầu tại thảo luận: SV chuẩn bị trước

 2. Các định lý ĐLH

+ Định lý động lượng.

+ Định lý mômen động lượng.

+ Định lý động năng

+ Các bài tập: 10.9, 10.10, 10.22, 10.23

+ Yêu cầu tại thảo luận: SV chuẩn bị trước

* Yêu cầu SV xem lại toàn bộ những nội dung trên để buổi thảo luận thêm ý nghĩa*15/11/2015: Thầy dự định tổ chức 2 buổi học thuật về giải các bài toán:
    1. Vật rắn tuyệt đối cứng (phần tĩnh học và các định lý ĐLH) vào chiều T7, ngày 28/11, tại F110.

    2. Vật rắn biến dạng (kéo nén đúng tâm - xoắn) vào chiều T7, ngày 12/12, tại khu F.

Giảng viên tham gia hướng dẫn và thảo luận:
                    1. Thầy Nguyễn Văn Thiên Ân
                    2. Thầy Huỳnh Vinh
Ghi chú: 
    * Đối tượng tham gia: SV đang học CHƯD và CHLT, những ai quan tâm.
    * Người tham gia phải đăng ký trước theo bảng sau (thông tin được đăng sau ít phút).
    * Buổi học thuật sẽ được tổ chức khi số người đăng ký tham gia trên 50.
    * Nội dung người tham gia muốn trao đổi xin để lại theo bảng đăng ký.
BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA


13/11/2015: Thầy mới tạo mục Thảo Luận, các em vào xem trao đổi chơi10/11/2015: Thứ 7 tuần này (14/11), Thầy tổ chức buổi trao đổi giải bài tập từ T1->T4 tại F409. SV nào muốn tham gia xin đăng ký theo link này bằng cách điền "OK" trong mục" nội dung trao đổi".
5/11/2015: Do kế hoạch công tác của Thầy có sự thay đổi nên các lớp sau vẫn học bình thường trong tuần sau (9/11 đến 15/11): 14Nh81 (QLMT): chiều T3 (10/11), 13Nh36 (TDH): sáng T4 (11/11).
12/10/2015: Sinh viên xem kế hoạch học bù và nghỉ học trong phần KẾ HOẠCH HỌC TẬP
2/10/2015: SV có thể xem bài toán hành tinh theo liên kết này
27/9/2015: Có sự thay đổi dữ liệu ở bài tập ôn GK - xem trong mục BÀI TẬP MỖI TUẦN.
25/9/2015: Một số bài tập ôn GK, SV có thể tham khảo trong mục BÀI TẬP MỖI TUẦN.
20/9/2015: Vào phần tài liệu xem điều chỉnh
19/9/2015: Thông báo học bù nhóm 48: Ngày 27.9.2015, F207, từ T1 đến T4.

THÔNG BÁO CHO NHỮNG SINH VIÊN CÓ DỰ ĐỊNH THI OLYMPIC QUỐC GIA 
CÁC MÔN CƠ HỌC (SBVL + CHLT)


Comments