1. THÔNG BÁO

2/9/2015: Đỉnh chính tài liệu
: các em SV đối chiếu các tài liệu của mình với tài liệu của Thầy để đỉnh chính một số lỗi ở các slide: 55,69,97,169,347,348. Click vào liên kết này để nhận tài liệu đối chiếu hoặc xem file đính kèm sau.

I. Học bù nhóm 36: Chiều T7 (5/9/2015), Tiết 6->9, phòng F201.

II. Phân bài tập lớn các nhóm Nh29, Nh36, Nh48, Nh81

1. SINH VIÊN DOWNLOAD FILE ĐÍNH KÈM SAU.
2. MỞ FILE VÀ TÌM TÊN MÌNH TRONG SHEET NHÓM TƯƠNG ỨNG.
3. NHỮNG BÀI TẬP SINH VIÊN LÀM CÓ ĐÁNH DẤU (X) TƯƠNG ỨNG VỚI TÊN BÀI TẬP ĐẦU CỘT. TẤT CẢ BÀI TẬP Ở TRONG CUỐN TÀI LIỆU CỦA THẦY.
4. SINH VIÊN LÀM CẨN THẬN-> ĐÓNG TẬP -> KHÔNG IN BÌA MÀ CHỈ CẦN VIẾT TAY VỚI THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ (NHÓM LỚP, LỚP SINH HOẠT, MÃ SỐ SV ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN TRÙNG TÊN).
5. SINH VIÊN NỘP BÀI TẬP VÀO BUỔI HỌC THỨ 14.
* HÃY ĐỌC CẨN THẬN TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI LÀM!
Ċ
huynh vinh,
09:29 02-09-2015
Comments