Quán Ven Đường

Bạn là người thứ:
free hit counters
kể từ tháng 8 năm 2008


Quán Ven Đường mới đã mở cửa dựng bảng hiệu chi nhánh phòng hờ quánh nầy "bị đặt bom" vẫn theo bản hiệu "Hôm nay ăn khỏi trả tiền" click nơi đây <-- click để vào chi nhánh mới.


                

 

 -------------------Hướng dẫn download --------------------------

 
Với link Mediafire muốn download, các bạn click link address (khởi đầu bằng http:// ) thì chừng 30 giây sau một webpage hiện ra với hàng chữ trong ảnh sau "Click here to star download", click ngay hang chữ nầy là xong. Nhớ coi save vào nơi nào trong hard disk của bạn, thường thì save vào My Documents. (dưới đây là ảnh thí dụ)


     CHUYỆN VUI BUỔI SÁNG 

chuyenvuibuoisangngay14-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay9-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay7-Nov-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Nov-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc

chuyenvuibuoisangngay30-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay26-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay16-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay25-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay10-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay09-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay06-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay05-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay04-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay02-July-07.doc
chuyenvuibuoisangngay30-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay28-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay22-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay19-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay13-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay11-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay3-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay2-Jun-07.doc
chuyenvuibuoisangngay11-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Aug-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay5-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay2-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay3-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay6-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay8-Aug-07.doc
chuyenvuibuoisangngay10-Aug-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay4-Aug-07.doc

chuyenvuibuoisangngay13-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay14-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay21-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay24-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay27-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay9-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay15-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay16-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay19-Oct-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay2-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay25-Sept-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay10-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay18-Sep-07.doc
chuyenvuibuoisangngay27-Sept-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay4-Oct-07.doc
chuyenvuibuoisangngay12-Sep-07.doc
Chuyenvuibuoisangngay5-Oct-07.doc 

                                                                                                                                                      

Vọng Cổ Hài Hước

Kính mời quí bạn nhìn lại xã hội Miền Nam Việt Nam khoảng 50 năm trước.

Ông Thần Núi Tà Lơn.wma(Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Tôi Làm Thầy Bói_VanHuong.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Ba Thằng Rể Qúi.wma(Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)

Tề Thiên Đại Thánh.wma (06-Nov-07)
Trình Giảo Kim (Văn Hường).wma
(Vọng Cổ hài hước)

Tư Ếch Hớt Tóc.wma (06-Nov-07)

Tư Ếch Tư Râu.wma  (06-Nov-07)

Vo Toi Noi Tieng Tay.wma 
Ba Ech Goi Tho Cho Con La Hai Nhai.wma

Vợ Tôi Lên Đồng_Văn Hường ca Vọng Cổ
Tôi Làm Thầy Bói_VanHuong.wma
BaThangReQui_VanHuong.wma

Van Huong Coi Dai Nhac Hoi.wma

Tu Ếch Gởi Thơ Cho Con Là Hai Nhái.wma(Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Vợ Tôi Lên Đồng_Văn Hường ca Vọng Cổ(Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)
Ông Mai.wma (Vọng Cổ hài hước Văn Hường ca)


 

                                                                                                                                                      

ChieuCuoiTuan_TanCo_HCD.pps

HCD_TinhHoaiHuong_NgocHa.pps

HCD_QuanNuaKhuya_PhuongDiemHanh.pps

Kinh gởi đến các bạn một phần danh sách Cổ Nhạc Miền Nam dang có trong Quán Ven Đường.

Đây chỉ là một phần thôi, mời quí bạn vào Quán Ven Đường xem phần còn lại. HCD

http://quanconhac.googlepages.com/home

http://quanconhac.googlepages.com/cailuong

 

Cai Luong 001_Bach Vien Ton Cac.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fzhttzhvfwj

Cai Luong 002_Bang Tuyen Nu Chua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cwkjgjyw8ou

Cai Luong 003_Bao Cong Tra An Quach Hoe.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5mdvdym2jbg

Cai Luong 004_Ben Cau Det Lua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fxen2huofx1

Cai Luong 005_Bong Hong Sa Mac.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0snnxyndfky

Cai Luong 006_Bot Bien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8ge2mugw3o9

Cai Luong 007_Bui Doi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/11cztwdd04m

Cai Luong 008_Chiec Quat Tram Huong.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7mfnmzdtnmt

Cai Luong 009_Chieu Dong Gio Lanh Ve.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8t3m2q0rahn

Cai Luong 010_Cho Tron Cuoc Tinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3114rxmqwld

Cai Luong 011_Chu Thoan Ken Re.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8zzucwmjwme

Cai Luong 012_Chuyen Tinh An Loc Son.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/clbxawwmmzn

Cai Luong 013_Chuyen Tinh Lan Va Diep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0cqfg5muzii

Cai Luong 014_Co Gai Do Long.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6ijaxwiijuw

Cai Luong 015_Cung Thuong Sau Nguyet Ha.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5k0ivti1zsx

Cai Luong 016_Cuon Theo Chieu Gio.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6n2ittx4oth

Cai Luong 017_Da Xoa Hoang Hau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ecne9ybxixg

Cai Luong 018_Dem Lanh Chua Hoang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fzkzeqyzzhn

Cai Luong 019_Dem Tien Dua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ezv2zy1nszj

Cai Luong 020_Doan Tuyet.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dnrzvmhis2m

Cai Luong 021_Doc Suong Mu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9dg9w2mbmba

Cai Luong 022_Doi Anh Mua La Rung.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/eec251mhzvm

Cai Luong 023_Doi Co Luu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9jubvybhbyt

Cai Luong 024_Duong Guom Nguyen Ba.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cmo9uxxwjlt

Cai Luong 025_Gai Ban Bar.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fzxizv4zv4h

Cai Luong 026_Gai Diem Vo Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4vibtyyz1tz

Cai Luong 027_Hai Nu Cuoi Xuan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bfoebqoslmv

Cai Luong 028_Han Mac Tu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3hz3xszkdzi

Cai Luong 029_Hen Mot Mua Xuan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/b0mujxvizlq

Cai Luong 030_Hoa Moc Lan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/54mvmzyaz3m

Cai Luong 031_Hoa Son Than Nu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dvqmynon3jt

Cai Luong 032_Khi Nguoi Dien Biet Yeu(2).mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cy0apoktw7y

Cai Luong 033_Khi Nguoi Dien Biet Yeu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0motrsrhtc2

Cai Luong 034_Khi Rung Moi Sang Thu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7tl2tz9wxol

Cai Luong 035_To Anh Nguyet.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bemihjsnlml

Cai Luong 036_Kiem Si Doi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cnpfjsa4rxn

Cai Luong 037_Kiep Nao Co Yeu Nhau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/em9m3tdoly9

Cai Luong 038_La Sau Rieng.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bylnaiwl0yo

Cai Luong 039_Lay Chong Xu La.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bm2nkfzyky9

Cai Luong 040_Lenh Cua Ba - Ach Giua Dang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2ctmngmezxn

Cai Luong 041_Luc Van Tien - Kieu Nguyet Nga.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4eyt2iz2xbi

Cai Luong 042_Luong Son Ba - Chuc Anh Dai.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/f0jpdey1kfl

Cai Luong 043_Luu Minh Chau - Ngoc Thuy Chung.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/119hjine9un

Cai Luong 044_Ma Hong Phan Bac.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fwud1lnfvv1

Cai Luong 045_Mai Toc Ni Co.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3jjomsmz5wm

Cai Luong 046_Manh Ao Que Ngheo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3xwrd5ichxt

Cai Luong 047_Manh Le Quan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6ehwikdwzyx

Cai Luong 048_Manh Le Quan_Tai Sanh Duyen 01.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/42gnnnazgta

Cai Luong 049_Manh Le Quan_Tai Sanh Duyen 02.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5dwvc3oztmn

Cai Luong 050_Manh Le Quan_Tai Sanh Duyen 03.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7z5tp5djtzy

Cai Luong 051_Manh Le Quan_Tai Sanh Duyen 04.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2dpnwnwtpfh

Cai Luong 052_Mat Em La Be Oan Cuu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6g1cm0rykp1

Cai Luong 053_Mau Nhuom San Chua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/79om5nz9na0

Cai Luong 054_Mot Kiep Doa Day.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/elaweyzxjme

Cai Luong 055_Mua Thu La Bay.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0yz2ifwda1i

Cai Luong 056_Mua Thu Tren Bach Ma Son.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5ivkndiznuw

Cai Luong 057_Mua Xuan Ngu Trong Dem.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6r2szt2enwd

Cai Luong 058_My Nhan Va Loan Tuong.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fk5shknwc0m

Cai Luong 059_Nan Con Roi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5ooibwosg0n

Cai Luong 060_Nang Som Mua Chieu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8jgyaete1lj

Cai Luong 061_Neu Duyen Khong Thanh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3o21zgcnzxw

Cai Luong 062_Ngao So Oc Hen.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2jbmjsmc9fy

Cai Luong 063_Nguoi Dep Bach Hoa Thon.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7bgwexmytzh

Cai Luong 064_Nguoi Phu Khieng Kieu Cuoi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9zngyll2oh2

Cai Luong 065_Nguoi Tinh Tren Chien Tran.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5jx4jgrjmys

Cai Luong 066_Nguoi Vo Khong Bao Gio Cuoi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fbwzvgyztzo

Cai Luong 067_Nguoi Yeu Cua Nu Hoang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/edxt2nzzzye

Cai Luong 068_Nhi Do Mai.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0x1klq2mxha

Cai Luong 069_Nho Mua Hoa Tim.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/029jj9jo12g

Cai Luong 070_Nu Chua Mot Dem.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/c1jymiayg9y

Cai Luong 071_Nu Hoang Ve Dem.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/54ncnylgx1m

Cai Luong 072_Nua Doi Huong Phan 1.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/cjwwyaedbkz

Cai Luong 073_Nua Doi Huong Phan 2.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/etjpml3vlcc

Cai Luong 074_Nua Doi Huong Phan 3.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/291tq2hwdhm

Cai Luong 075_Nua Doi Huong Phan 4.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7dyfybm2wm2

Cai Luong 076_Nua Doi Huong Phan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cnyjoxtbtd4

Cai Luong 077_Nuoc Bien Mua Nguon.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3d3diiygbgz

Cai Luong 078_Nuoi Chuot Huyen De.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/blijjzcil1n

Cai Luong 079_Quan Am Thi Kinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1ttcyntnyy2

Cai Luong 080_San Hau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1udjmn9zjy4

Cai Luong 081_San Khau Ve Khuya.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fjodubrgzzx

Cai Luong 082_So Van Cuoi Vo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fcbgmm5m0ej

Cai Luong 083_So Van Cuu Gia.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5j1vbzldygw

Cai Luong 084_Tam Anh Ngay Xua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/81brkxejjzc

Cai Luong 085_Tam Su Loai Chim Bien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9djzz64mjgc

Cai Luong 086_Tay Thi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9nmw9tzkigj

Cai Luong 087_That Tinh Mai.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2kumy1typli

Cai Luong 088_Thu Cung Sa.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3bd3tqdwys2

Cai Luong 089_Thuyen Ra Cua Bien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/53to3hjlig2

Cai Luong 090_Tieng Hac Trong Trang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ab1wgtzbwi6

Doi Mua Gio_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/uyryau1erox

Duoi Bong Tu Bi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/zdjrjzzndmy

Em Ban Sau Rieng.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/imgwyihzxj1

Han De Biet Chieu Quan_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1wqhnjgbkwz

Hoa Tau 001 vanlam_dacohoailang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/5hdtxc3mmto

Hoa Tau 002 vanlam_daongucung_12cau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8ciijg0jv5n

Hoa Tau 003 vanlam_duyenkyngo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/czcs12jxumz

Hoa Tau 004 vanlam_giangnam12cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7tzxmnzxejw

Hoa Tau 005 vanlam_khochoangthien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7ga2yzv3q22

Hoa Tau 006 vanlam_khongminhtoalau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2vuyonmop0j

Hoa Tau 007 vanlam_kimtienban.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/39pfdj1hgyz

Hoa Tau 008 vanlam_kimtienhue.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5e2vj9ztjct

Hoa Tau 009 vanlam_luuthuyhanhvan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/cjmzsmmuvje

Hoa Tau 010 vanlam_lybatri.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/auyp4yc1mvx

Hoa Tau 011 vanlam_lybongdua.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6s5b14e2xzs

Hoa Tau 012 vanlam_lycaimon.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0afhjnw1gzx

Hoa Tau 013 vanlam_lychieuchieu_12_manhlequan_56.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/709245gw1ul

Hoa Tau 014 vanlam_lychimquyen.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0dyugeoiw0t

Hoa Tau 015 vanlam_lychimquyen_12kep_samthuong_56kep.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/8oaqyteehi2

Hoa Tau 016 vanlam_lyconsao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0dxvctentds

Hoa Tau 017 vanlam_lyconsao_lygiaoduyen.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/31jmmyyqncm

Hoa Tau 018 vanlam_lyconsaogocong_1kep2dao_lytrangsoi_5dao6kep.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/b2tfpjnmndy

Hoa Tau 019 vanlam_lymyhung.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/aiutcwgxj49

Hoa Tau 020 vanlam_lynamcan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ednthjjodhr

Hoa Tau 021 vanlam_lyquacau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/51md4xjty1y

Hoa Tau 022 vanlam_lysonsac.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2zh91lnnbc3

Hoa Tau 023 vanlam_lytinhtang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fhi1xrjjtnm

Hoa Tau 024 vanlam_mautamtu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0xuz2xiznv0

Hoa Tau 025 vanlam_namai_lop1.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2tpojnhmjvt

Hoa Tau 026 vanlam_namxuan_8cau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0utspvmnim9

Hoa Tau 027 vanlam_nguaobac.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dkwmeitejel

Hoa Tau 028 vanlam_phivandiepkhuc.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7m0melsgtx1

Hoa Tau 029 vanlam_phongbadinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7lc9s2qgmmd

Hoa Tau 030 vanlam_phunghoang_12cau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5jhllhkg2nm

Hoa Tau 031 vanlam_suongchieu_tuanh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1txx1n5onve

Hoa Tau 032 vanlam_truongtuongtu12cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9yfjgem5x1a

Hoa Tau 033 vanlam_tudaioan_6cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ftgsgstxy54

Hoa Tau 034 vanlam_vanthientuong_lopdung.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6ohrgouzwyy

Hoa Tau 035 vanlam_vongkimlang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ctyny041nzn

Hoa Tau 036 vanlam_xangxe_8cau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/59mc0en2jzm

Hoa Tau 037 vanlam_xangxuliu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1yhm0ptrgek

Hoa Tau 038 vanlam_xuantinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/enahthmj41b

Hoa Tau 039 vangioi_12_ngangiang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cnc29hmc2zy

Hoa Tau 040 vangioi_13.WMA  ==>  http://www.mediafire.com/file/9mycnvtmjwx

Hoa Tau 041 vangioi_6cau_dao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/clazddhzmdo

Hoa Tau 042 vangioi_6cau_kep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9ltyjjy2nce

Hoa Tau 043 vangioi_6caudaykep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5ej2gxcfxcj

Hoa Tau 044 vangioi_bannhan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4bcyfmnoyjn

Hoa Tau 045 vangioi_binhbanchan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4ltdy0qhmhl

Hoa Tau 046 vangioi_caophi.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4ywctzwm2t9

Hoa Tau 047 vangioi_chihoatruonghan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1jeczxlswzx

Hoa Tau 048 vangioi_dacohoailang.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8fzgyyxxf5v

Hoa Tau 049 vangioi_daongucung_12cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/122gey1augi

Hoa Tau 050 vangioi_doankhuclamgiang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fs1qmgyxj0z

Hoa Tau 051 vangioi_hoaitinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cwyu7y23bay

Hoa Tau 052 vangioi_khochoangthien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8t2j1tgzmuz

Hoa Tau 053 vangioi_khochoangthien_3lop.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2qnq43daicn

Hoa Tau 054 vangioi_lieuthuannuong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/8lhrjh29c3z

Hoa Tau 055 vangioi_luuthuyhanhvan_dao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7ytgimxikmn

Hoa Tau 056 vangioi_luuthuyhanhvan_kep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8iyb1n9ivmv

Hoa Tau 057 vangioi_lycaybong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/30d2wlak21n

Hoa Tau 058 vangioi_lychieuchieu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/07vldjzlivs

Hoa Tau 059 vangioi_lychimxanh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3styl1mf0ty

Hoa Tau 060 vangioi_lyconsao.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6vu2nzvhvox

Hoa Tau 061 vangioi_lyconsao_kep.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9zwfcgmrd0m

Hoa Tau 062 vangioi_lyconsaogocong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9ld7z91nmtc

Hoa Tau 063 vangioi_lymyhung.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/3mt9z9mkng3

Hoa Tau 064 vangioi_lyphuocchau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9zmg2mkq3am

Hoa Tau 065 vangioi_lyquacau_kep.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ajttxny5mzg

Hoa Tau 066 vangioi_lytaophung.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9ngcmh1pfkz

Hoa Tau 067 vangioi_lytongquan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2ldddtgtaay

Hoa Tau 068 vangioi_manhlequan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/21hyqsadiog

Hoa Tau 069 vangioi_namai_43cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/67bxillxmtr

Hoa Tau 070 vangioi_namai_kep.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/3ptmynvhoti

Hoa Tau 071 vangioi_namai_lopmai_15cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6hjgxnniezy

Hoa Tau 072 vangioi_namxuan_20cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/8dwtc2p1xtr

Hoa Tau 073 vangioi_namxuan_8cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fwndgigckzy

Hoa Tau 074 vangioi_nangtinhxua_dao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4e1zmtauff3

Hoa Tau 075 vangioi_nangtinhxua_kep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/f5myx42jwwl

Hoa Tau 076 vangioi_nguaonam_dao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6tvuyze0u0o

Hoa Tau 077 vangioi_nguaonam_kep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/15d52gikypq

Hoa Tau 078 vangioi_phivandiepkhuc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6dfsdmeti2f

Hoa Tau 079 vangioi_phulucchan_ngamvanh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0zifg3y1m4k

Hoa Tau 080 vangioi_samthuong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9emhy33l2dd

Hoa Tau 081 vangioi_suongchieu.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/3atnljmn5dd

Hoa Tau 082 vangioi_tanxaiphi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9tlh242gvnx

Hoa Tau 083 vangioi_thanhhai_nangtinhxua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0dx0poqy14k

Hoa Tau 084 vangioi_thanhhai_vongkimlang_2lop.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cmfjyj3n1hz

Hoa Tau 085 vangioi_thuphongnguyet.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/62ndvi1dhly

Hoa Tau 086 vangioi_trangthudakhuc_dao.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8l2211rztsm

Hoa Tau 087 vangioi_trangthudakhuc_kep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ed1mmjmyyzx

Hoa Tau 088 vangioi_truongtuongtu_3lop.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/agozssy1f2b

Hoa Tau 089 vangioi_vanhuetruonghan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/d1xylqczlfc

Hoa Tau 090 vangioi_vanthientuong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7mnxfiewkso

Hoa Tau 091 vangioi_vc12.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/dyvtt92xmdt

Hoa Tau 092 vangioi_vc123_daydao.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/a00dmtxnjvd

Hoa Tau 093 vangioi_xangxe_8cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/5m1ykm1gmmw

Hoa Tau 094 vangioi_xangxuliu.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/eyzn2xz1tt1

Hoa Tau 095 vangioi_xangxuliu1.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9vz9pryh3jr

Hoa Tau 096 vangioi_xuannu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ajank2xmgl4

Hoa Tau 097 vanhoang_khongminhtoalau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7jvdqdmzege

Hoa Tau 098 vanhoang_kimtienhue.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bzlvynszhm9

Hoa Tau 099 vanhoang_lybongdua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fddmdnr1wyx

Hoa Tau 100 vanhoang_lychieuchieu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2ltnmazz0vg

Hoa Tau 101 vanhoang_lymyhung.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6xpwgm1ydi2

Hoa Tau 102 vanhoang_lysonsac.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ds2xxjp0djt

Hoa Tau 103 vanhoang_lytongquan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1yzydm5lzdd

Hoa Tau 104 vanhoang_lytrangsoi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/azdvnwz2rcy

Hoa Tau 105 vanhoang_manhlequan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/annjztyss2m

Hoa Tau 106 vanhoang_mautamtu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5j7igyqioxj

Hoa Tau 107 vanhoang_namxuan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2xzgyodpnfi

Hoa Tau 108 vanhoang_tamtri_123.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/51ahddvek7t

Hoa Tau 109 vanhoang_tamtri_456.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ajjtyt2khyi

Hoa Tau 110 vanhoang_vongco123_xedaokep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5llwc2jnbdr

Hoa Tau 111 vanmy_dnc52_songcuoc15_trokep.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6kdwgjz0cm1

Hoa Tau 112 vanmy_khochoangthienphongbadinh.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0qgo03mztc1

Hoa Tau 113 vanmy_lieugiang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9mtz0xzfdqm

Hoa Tau 114 vanmy_luuthuyhanhvan_vc56.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9fswwrir1dx

Hoa Tau 115 vanmy_namxuannamaidaongucung.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6hqtgc2ix0e

Hoa Tau 116 vanmy_nangtinhxua.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4wwirnuytst

Hoa Tau 117 vanmy_phivandiepkhuc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fmrmkz5hx2z

Hoa Tau 118 vanmy_phunghoang12cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7vfmdlxgvno

Hoa Tau 119 vanmy_suongchieu.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/edzsjmgxmv2

Hoa Tau 120 vanmy_trangthudakhuc_vc123.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fzj1jmoojy2

Hoa Tau 121 vanmy_truongtuongtulop1lop3.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7xtiz9yxlxn

Hoa Tau 122 vanmy_vanthientuong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/cgmit9iuby2

Hoa Tau 123 vanmy_xangxe.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0lzmnoivmti

Hoa Tau 124 vanmy_xuantinhlop1lop3.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/3dzmijny1al

Hoa Tau 125 aituke CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2imrwvh3imq

Hoa Tau 126 anhnang_anhtrang CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2cxc5vhoyin

Hoa Tau 127 bahoa CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8xcvw7efghv

Hoa Tau 128 binhbanchan CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/djdpw2at14g

Hoa Tau 129 binhbanvan_kimtienhue CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7aggke15jxd

Hoa Tau 130 hanhvan CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2tgnxzwzdw5

Hoa Tau 131 khuccahoachuc CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/02m1xj99wdd

Hoa Tau 132 longdang CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/azdgmwctyqm

Hoa Tau 133 luonglongtranhchau CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ffyjqt4bxde

Hoa Tau 134 lybongdua CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7tqvyddnwyn

Hoa Tau 135 lycaimon CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/82ymqygxt9z

Hoa Tau 136 lycaybong CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ezzyiy2jhxn

Hoa Tau 137 lychimxanh CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6onxyygyope

Hoa Tau 138 lydemtrang CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fottwozlloz

Hoa Tau 139 lylula CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9tjtlyixvlm

Hoa Tau 140 lymyhung CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9ytinbvjg4i

Hoa Tau 141 lyquacau CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ahnfgtdyvt1

Hoa Tau 142 lytrangsoi CTHD.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/dw21wl1nxl1

Hoa Tau 143 rao_coban CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/aetyyvje2jg

Hoa Tau 144 rao_lytungquan CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/esiwh2td1zf

Hoa Tau 145 raodon_maudon CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bizkqqtwxgz

Hoa Tau 146 tanphong_longnguyet CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7h1neg1z19s

Hoa Tau 147 thuhodiplac CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/aypdxx40h3y

Hoa Tau 148 thuphong CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bd1tawouxgq

Hoa Tau 149 trungthu CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0d1qgnvdzsy

Hoa Tau 150 vongcodao_123 CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1giyjhzngmk

Hoa Tau 151 vongcokep_456 CTHD.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7x15wxmvmq9

Hoa Tau 152 vongkimlang CTHD.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/22oq0mzm9je

Hoa Tau 153 bacmantancong CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1i2c1wrvmjx

Hoa Tau 154 coban CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1gnyjvoib2b

Hoa Tau 155 gioithieu CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6yfmntht2mc

Hoa Tau 156 liennam CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bqhtymdf1tm

Hoa Tau 157 ngudoiai CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4cjhrdvgro9

Hoa Tau 158 ngugiadanglau CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/blxdnsfkd93

Hoa Tau 159 phunghoang10cau CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/61edmexumly

Hoa Tau 160 vanthientuongtranhsao CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dh2q9dxyzju

Hoa Tau 161 vongcokim CDPN.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dud1d2ymdov

Hoa Tau 162 daongucung_20cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/8qt2vj0wi5i

Hoa Tau 163 luuthuytruong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6jbgimmyndx

Hoa Tau 164 namxuan_namai_maiai.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7fi5br9ddmj

Hoa Tau 165 raobuon.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1yxvyyoll2i

Hoa Tau 166 taythiquang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/5dnhnugtygv

Hoa Tau 167 tieukhuc_17cau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ee2mvutjwgi

Nhac Si Voi Cay Dan_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/vyn2injwmht

Noi Mung Ngay Cuoi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/fltje35hzyz

Tam Long Cua Bien_Thang Nga_Ut BachLan_HuuPhuoc (phan 1).wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/mjymnyidzxn

Tam Long Cua Bien_Thang Nga_Ut BachLan_HuuPhuoc (phan 2).wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/nt42yh3zf23

Tan Quynh Khoc Ban_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/mmndzhnzjfd

Tong Tuu O Hac Loi_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/mnwnjcyuhy2

Trieu Tu Long - Triet Giang_Thanh Hai & Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/jgeionnmzx2

Van Huong 001_Cho Muc Dau Cao-.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9mjjbpgmj11

Van Huong 002_Doi So Ve Troi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ebuzy3oljk4

Van Huong 003_Gap Ba Bong.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/7ydt41fnzuh

Van Huong 005_Ong Truong Tien Buu-.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/d1bjxbbpxyj

Van Huong 006_Quan Cong Tha Tao_.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/eb1llznncy5

Van Huong 007_Rapo Tao Quan-.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5bzxjwrbxoa

Van Huong 008_SaiGon-Twist.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/5zcs2gk5zzn

Van Huong 009_Tai Nan Honda_.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0oibzptzzrn

Van Huong 010_Tam Tang Thinh Kinh_.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/fnlsms9uzau

Van Huong 011_Tao Thao Chay Rau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1edh2imkuwv

Van Huong 012_Thay Cai Hao Ngot.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9n4izyplzo5

Van Huong 013_Thuong Vo Nho.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/031od1injon

Van Huong 014_Tien Bac Bac Tien-.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bc7ez3121be

Van Huong 015_Toi Thua So Duoi-.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3h58b22zto9

Van Huong 016_Tu Ech Dai Chien .mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/9ym05iethxr

Van Huong 017_Tu Ech Di Cho Tet.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/60zwuqjuzcp

Van Huong 018_ De Vo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bzb21mnfzus

Van Huong 019_Vo Tui Dep Ac_.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8pxhox2ohzx

Van Huong 020_Vo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/daefwy4nasy

Vong Co 001 Anh Di Xa Cach Que Ngheo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/65cmzblcgjm

Vong Co 002 Ao Em Chua Mac Mot Lan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7m32hd5wuoz

Vong Co 003 Ben Song Xua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/74xxnokcyz2

Vong Co 004 Bong Nguoi Cung Thon.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cmtr20emtcd

Vong Co 005 Buon Trong Ky Niem.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2fsyy0vn2to

Vong Co 006 Cai Hoa Thien Ly.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/91grj4wvr2z

Vong Co 007 Canh Mai Som Bach Tuyet.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1m9dd1jm1jn

Vong Co 008 Chiec Ao Ba Ba.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/1lv3yynzmj3

Vong Co 009 Chieu Lac Long.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8gnbyaczmgm

Vong Co 010 Chim Vit Keu Chieu Thanh Duoc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/amg4dcz9tr4

Vong Co 011 Chim Vit Keu Chieu_huu Phuoc Huong Lan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ehmo4zbcbnt

Vong Co 012 Chuyen Dem Mua.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/8gmchdn1b44

Vong Co 013 Chuyen Xe Lua My.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2ctzmggng50

Vong Co 014 Co Gai Do Long.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4x11dfzjass

Vong Co 015 Co Lai Do.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/eumpmodg94b

Vong Co 016 Co Lai Do.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1kgtmy01hma

Vong Co 017 Dam Cuoi Dau Xuan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0wmmrs2i1dm

Vong Co 018 Dam Cuoi Nguoi Yeu.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1nmdvmjjuf1

Vong Co 019 Dem Bo Vo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dtnmmu4fxyb

Vong Co 020 Dem Bo Vo_Chi Tam Huong Lan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3bzgxzmmwyx

Vong Co 021 Dem Tan Ben Ngu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/b2lmmzrrind

Vong Co 022 Dem To Chau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/19hcgbg2itb

Vong Co 023 Do Trang.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/cym142ucxng

Vong Co 024 Doi Mat Lanh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/f54ooyjwesb

Vong Co 025 Doi Nga Uc Bach Lan Thanh Duoc.WMA  ==>  http://www.mediafire.com/file/5rzjyhctd9g

Vong Co 026 Doi Nga.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dxydyy34oxy

Vong Co 027 Dong Le Biet Co Nhan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cmm2nx2mlms

Vong Co 028 DuocTinEmLayChong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/0wxg4mj0wdd

Vong Co 029 Duong Ve Hai Thon_Minh Canh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bmzhmv5qtoz

Vong Co 030 Duyen Tinh.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2vghmhmzgym

Vong Co 031 Ganh Che Khuya.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/2jz0luuptyf

Vong Co 032 Ganh Che Khuya.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1d1bwn85why

Vong Co 033 Gap Nhau Lam Ngo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dlgeoxmzhxy

Vong Co 034 Gia Biet Thanh Do_Thanh Nga.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4m2qm5nmmvf

Vong Co 035 Giot Mua Thu_Ut Bach Lan.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cu2iiedvm5x

Vong Co 036 Hai Loi Mong.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0n4j9p5yxy9

Vong Co 037 Han Kinh Kha.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/91grtawxztw

Vong Co 038 Hang Vo Biet Ngu Co Huu Phuoc Phuong Mai Linh Tuan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/55ttpoyyduy

Vong Co 039 Hoa Roi Cua Phat_Nam Nghia.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4clpeeb4jcc

Vong Co 040 Hoi Chuong Thien Mu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/amnxn5htcyl

Vong Co 041 Khoc Thanh Nga_Huu Phuoc.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ey23nbjexej

Vong Co 042 Khoi Lam Chieu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/eszs3jmyzmu

Vong Co 043 Khuc Tong Biet Hanh.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/1gtyn32gmbm

Vong Co 044 Kiep Cam Ca_Ngoc Giau.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/amshgoozx4j

Vong Co 045 Ky Niem Buon.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3ebt14lf5zq

Vong Co 046 La Bang Roi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/91kimyg9mj1

Vong Co 047 Lan Va Diep Chi Tam Le Thuy Thanh Kim Hue.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/cjwxoadtjit

Vong Co 048 Lan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6tzl1xggmmb

Vong Co 049 Le Chi Vien Han Su.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/am6532m5rjx

Vong Co 050 Luu Binh Duong Le.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/c3mhzmzvig5

Vong Co 051 Mua Gat Moi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/bmxz19gxeno

Vong Co 052 Mua Lanh Thao Cam Vien.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/bzcm0b3obxb

Vong Co 053 Mua Rung.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/dzmmye0yzbm

Vong Co 054 Nang Len Xom Ngheo.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/3dtdn2u4itv

Vong Co 055 Nau Banh Dem Xuan.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/8xximhltdzd

Vong Co 056 Ngay Mai Dam Cuoi Nguoi Ta Thanh Nga Huu Phuoc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2ndpdvlub1c

Vong Co 057 Nguyet Kieu Xuat Gia_Thanh Nga.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0bzddm2mcnz

Vong Co 058 Ni Co Va Lao An May_Ut Tra On_Dieu Hien.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/c4wur9sedv1

Vong Co 059 Quan Nua Khuya Mcct.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ecyhjdz4maw

Vong Co 060 Ta Ao Cuoi.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/djmwdynpimm

Vong Co 061 Tau Dem Nam Cu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/4rgwrj9mxmj

Vong Co 062 Thuong Ruong Thanh Nga_Chi Tam.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/00mjvd3wkkr

Vong Co 063 Thuong Ve Xu Hue.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/73begmmqf9o

Vong Co 064 Thuyen Xa Ben Do Huong Lan Vu Linh.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/crmfyxhdkcb

Vong Co 065 Tieu Ngao Gian Gho.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/0ejydwfxzyn

Vong Co 066 Tinh Anh Ban Chieu.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/ez1jtmrzzzw

Vong Co 067 Trang Thu Da Khuc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/bjgm7m1z0yw

Vong Co 068 Trong Truong Thanh.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/dj1thmminqb

Vong Co 069 Tu La Coi Phuc.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/c93hgbjxqzf

Vong Co 070 Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6i1wymtyzdd

Vong Co 071 Vo Toi Di Lay Chong.mp3  ==>  http://www.mediafire.com/file/6yen2ln0gmd

Vong Co 072 Vong Co Hoa Tau.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/3bvqh1wmkwd

Vong Co 073 Xa Roi Mua Dong.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/7xylsntevm1

Vong Co 074 Nguyen TraiViet Hung Phuong Lien_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/4expe5nvmex

Vong Co 075 Nho Mot Nguoi Thanh Duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/50xxc4nmdyx

Vong Co 076 Quan Nua Khuya Thanh Duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/2yoa43byz1m

Vong Co 077 Thanh DuocLoi Gioi Thieu Doi Nga Cach Ngan_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/cvtcny0dchm

Vong Co 078 Tinh Chien BinhThanh Duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/44bwiuwyxbc

Vong Co 079 Tro Ve Que HuongThanh Duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/ayd2y4awu09

Vong Co 080 Viet Hung Khoc Thanh Nga_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/awex1wnnzyo

Vong Co 081 Xuan Tha Huong Nho Me Hien Thanh Duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/dluin5oihex

Vong Co 082 Xuan Tha Huong Viet Hung_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/9wny0beqtzl

Vong Co 083 Xuan Tha HuongThanh duoc_!.wma  ==>  http://www.mediafire.com/file/6k4mzxwjxg4