Beboerboka‎ > ‎

4.2 Dugnader

Våronn og høstonn i Grenda

Hver vår og høst er det dugnad i Grenda. På dugnaden ryddes fellesarealer og det utføres for øvrig oppgaver som henvises av styret. Styret innkaller skriftlig til dugnad. Deltagelse anses som obligatorisk, da gode fellesarealer er både felles ansvar og felles glede.

Konteinere og tilhenger

Det har tidligere vært satt ut konteinere på egnede steder i Husebygrenda. Dette er en ordning som nå er opphørt, ettersom det er kort vei til Smestad gjenbrukstasjon. Beboere kan benytte Grendas tilhenger for å kjøre bort avfall ved behov. (Les mer i Praktisk informasjon, avsnitt 5.)

Hageavfall

Hver vår og høst vil det være anledning til å legge hageavfall på anviste plasser i Grenda. Dette vil begrense seg innenfor to 14-dagers perioder, vanligvis primo mai og oktober. Avfallet blir hentet på dugnadene. Som hageavfall regnes grener, busker og mindre avfall, f. eks løv. Alle plastsekker skal tømmes på oppsamlingsplass.

Hageavfallet oppbevares på eget rådighetsområde til beskjed om oppsamling blir gitt.

Comments