Velkommen til husebygrenda.no
På disse sidene finner du viktig informasjon for deg som beboer i Husebygrenda borettslag.
Har du synspunkter eller forslag når det gjelder husebygrenda.no, send en melding til styret.
Du finner kontaktinformasjon under "Kontakt" i venstremenyen.