Hem

Med ordet wiki menas oftast en webbplats med fritt och öppet innehåll som är tillgänglig för allmänheten och där alla besökare kan hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll. Ett exempel på en sådan är Wikipedia, världens största uppslagsverk.

Det förekommer även wikier där enbart ett begränsat antal betrodda har möjlighet att redigera, och många liksom denna där alla är välkomna att läsa och använda materialet.  Denna wiki är än så länge stängd för andra att redigera i men ni är välkomna att diskutera upplägg, idéer mm.

En nyckel till wikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att vandalism, klotter, spam och misstag snabbt kan upptäckas och återställas.

Jag har testat Wikispaces men då jag hittade till google sites bestämde jag mig för att börja bygga upp resurser utanför den ordinarie webbplatsen
HurDetFunkar här.

Jag tänkte börja med att lägga upp några experiment som du hittar i navigations listen till vänster.

En inblick i hur mycket som finns av bra resurser att sätta tänderna i kan du se i filmen nedan men i
denna länk hittar mer än ett axplock av saker du kan ha nytta av som både elev och lärare.

YouTube-video


Creative Commons-licens
HurDetFunkar by HurDetFunkar is licensed under a Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported License.
Based on a work at hurdetfunkar.se.