ברוכים הבאים לאתר המעבדה של פרופ' יונתן הפרט                                      המטרה העיקרית של המחקר במעבדה הינה לסייע לאנשים להקל על הסבל שלהם ולממש את מטרות החיים שלהם. עיקר העבודה במעבדה הינה פיתוח התערבויות פסיכולוגיות אופטימליות לטיפול באנשים עם הפרעות חרדה. אנו מאמינים שביכולתנו לשפר את הטיפולים שלנו באמצעות הבנת המנגנונים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס הפרעות החרדה והטיפול בהן. לצורך כך, אנו בוחנים את ההיבטים הקוגניטיביים, ההתנהגותיים והרגשיים של הפרעות החרדה, את האופן בו תחלואה נלווית משפיעה עליהן, ואת התרומה של המטפל והמטופל לתוצאות הטיפול.

באופן ספציפי יותר, אנו מפתחים מודל מחקרי רב-רמות לבחינת הגורמים הקשורים להפרעות חרדה ולטיפול בהן, כולל הפרעת פאניקה, חרדה חברתית, הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית, והפרעות חרדה נוספות. ככלל, גישתנו המחקרית נשענת על תיאוריה והינה אינטגרטיבית ואמפירית. אנו מאמינים כי יש לבחון את רוב הסוגיות בפסיכולוגיה קלינית באמצעות מתודה מדעית בשילוב עם אינטואיציה קלינית, וכי ניתן לקדם את הידע המדעי בתחום באמצעות שילוב של ממצאים מתחומים שונים בפסיכולוגיה לצורך ניסוח השערות מחקריות. אנו מתכננים להתמיד בתפיסה זו על מנת להתקדם במחקרינו בתחום המנגנונים והתוצאות של טיפולים בהפרעות חרדה.

פרסומים בנושאים הנ"ל אשר נכתבו על ידי פרופ' הפרט ניתן לראות בדף הפרסומים.