Danh Mục Các Trường

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, HỌC VIỆN PHÍA BẮC

STT

Tên trường

trường Điện Thoại - Fax

Website

 

ĐH Quốc gia Hà Nội

   

http://www.vnu.edu.vn/ 

1

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHI ĐT: 04.37547461, Fax: 84.4.37547460

www.coltech.vnu.edu.vn

2

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHT ĐT: 04.38584615, 8581419, Fax: 04.38583061

www.hus.edu.vn

3

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHX ĐT: 04.38583799; Fax: 04.38583821

ussh.edu.vn

 

4

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHF ĐT: 04.37547269; 04.37548874 www.cfl.vnu.edu.vn

5

ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHE ĐT: 04.37547506 ext.305 www.economics.vnu.edu.vn

6

ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHL ĐT: 04.37546674 www.eduf.vnu.edu.vn

7

Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHS ĐT: 04.37546674 www.vnu.edu.vn/law

8

Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

QHQ ĐT: 04.37548065; 04.35571662; 04.35571994; 04.362852312

www.is.vnu.edu.vn

 

ĐH Thái Nguyên

   

www.tnu.edu.vn 

9

ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

DTE ĐT: 0280.3647685 - Fax: 0280.3647684

www.tueba.edu.vn

10

ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

DTK ĐT: 0280.847145, Fax: 0280.847403

www.tnut.edu.vn

11

ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

DTN ĐT: 0280.855564 Fax: 0280.852921 tuaf.edu.vn

12

ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

DTS ĐT: 0280.3851013, 0280.3855731; Fax: 0280.3857867

www.dhsptn.edu.vn

13

ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

DTY ĐT: 0280 852671; Fax: 0280 855710

tnmc.edu.vn

14

ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

DTZ ĐT: 0280.3648181 dhkh.dhtn.edu.vn

15

Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên

DTC ĐT: 0280.3846254, Fax: 0280 3846237

www.ictu.edu.vn

16

Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên

DTF ĐT: 0280.3648489, Fax: 0280.3648493

www.tnu.edu.vn/knn

17

Kinh tế - Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

DTU ĐT: 0280.3855606

www.tnu.edu.vn/cdktkt

18

Học viện An ninh nhân dân

ANH ĐT: 069.45541

 

19

Học viện Báo chí - Tuyên truyền

TGC ĐT: 04.37548262

www.ajc.edu.vn

20

Học viện Cảnh sát nhân dân

CSH ĐT: 04.38362809 - 069.46001, Fax: 043.8362801

hvcsnd.edu.vn

http://www.pup.edu.vn/

21

Học viện Chính sách và Phát triển

HCP ĐT: 04.37473186 - Fax: 04.37475217 www.apd.edu.vn

22

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

BVH ĐT: 04.37540082, 04.38547797

www.ptit.edu.vn

23

Học viện Hành chính quốc gia

HCH ĐT: 04.37735611

www.hvhcqg.edu.vn

24

Học viện Kỹ thuật Mật mã

KMA ĐT: 04.35520575 www.actvn.edu.vn

25

Học viện Ngân hàng

NHH ĐT: 04.38521305, Fax: 04.38525024 www.hvnh.edu.vn

26

Học viện Ngoại giao

HQT ĐT: 04.38344540, Fax: 04.38343543

www.hocvienngoaigiao.org.vn

27

Học viện Quản lý giáo dục

HVQ ĐT: 04.38643352, Fax: 04.38641802

niem.edu.vn

28

Học viện Tài chính

HTC ĐT: 04 - 39331853. Fax: 04 - 39331865

www.hvtc.edu.vn

29

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

HYD ĐT: 04.38543615

www.vatm.edu.vn

30

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

NVH ĐT: 04.35141617, 04.38517093 www.nhacvienhanoi.vn

31

ĐH Bách khoa Hà Nội

BKA ĐT: 04.38692104, 04.38692117

www.hut.edu.vn

32

ĐH Công đoàn

LDA ĐT: 04.38512713; 04.35874419

dhcd.edu.vn

33

ĐH Công nghiệp Hà Nội

DCN ĐT: 04.37655121, ext: 224, 04.37650051, 7655391, Fax: 04.37655261

www.haui.edu.vn

34

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

DDM ĐT: 033.3871292, Fax: 033.3871092

www.qui.edu.vn

35

ĐH Dược Hà Nội

DKH ĐT: 04.38264465

www.hup.edu.vn

36

ĐH Điện lực

DDL ĐT: 04.38362672

www.epu.edu.vn

37

ĐH Điều dưỡng Nam Định

YDD ĐT: 0350.3643495

www.nurses.edu.vn

38

ĐH Giao thông Vận tải

GHA ĐT:04.37669538

www.uct.edu.vn/utc

39

ĐH Hà Nội

NHF ĐT: 04.38547453

www.hanu.edu.vn

40

ĐH Hà Tĩnh

HHT ĐT: 039.3885376, 039.3885224

www.htu.edu.vn

41

ĐH Hàng Hải

HHA ĐT: 031.3728641

www.vimaru.edu.vn

42

ĐH Hải Phòng

THP ĐT: 031.3876338. Fax: 031.3876893

www.dhhp.edu.vn/vn

43

ĐH Hoa Lư Ninh Bình

DNB ĐT: 030. 3871089 - 0989994789

ninhbinh.edu.vn

44

ĐH Hồng Đức

HDT ĐT: 037.3910222, Fax: 037.3910475

www.hdu.edu.vn

45

ĐH Hùng Vương

THV ĐT : 0210.3820 042, Fax: 0210.3714 069 www.hvu.edu.vn

46

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

DKK ĐT: 04.38621504, 0350.3848705 www.uneti.edu.vn

47

ĐH Kinh tế Quốc dân

KHA ĐT: 04.36280280, Fax: 04.36280462 www.neu.edu.vn

48

ĐH Kiến trúc Hà Nội

KTA ĐT: 04.38542390. ext. 117/166/167; 04.38543913 www.hau.edu.vn

49

ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

DKY ĐT: 0320.3891799 www.hmtu.edu.vn

50

ĐH Lao động - Xã hội

DLX ĐT: 04.35564584 ulsa.edu.vn

51

ĐH Lâm nghiệp

LNH ĐT: 04.33840233 Fax: 04.33840063   www.vfu.edu.vn

52

ĐH Luật Hà Nội

LPH  ĐT: 04.38351879, 04.38359803 www.hlu.edu.vn

53

ĐH Mỏ Địa chất

MDA  ĐT: 04.38386214 www.humg.edu.vn

54

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

MTC ĐT: 04.35141588 www.design.edu.vn

55

ĐH Mỹ thuật Việt Nam

MTH ĐT: 04.38263861

 

56

ĐH Ngoại thương

NTH ĐT: 04.38356800 www.ftu.edu.vn

57

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

NNH ĐT : 04.38276346 ext.104, Fax: 04.38276346 - 04.38276554 www.hua.edu.vn

58

ĐH Phòng cháy Chữa cháy

PCH ĐT: 069.45212; 04.35533006

daihocpccc.edu.vn

59

ĐH Sân khấu Điện ảnh

SKD ĐT: 04.38341522 www.skda.edu.vn

60

ĐH Sư phạm Hà Nội

SPH ĐT: 04.37547823, Fax: 04.37547971 www.hnue.edu.vn

61

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

SP2 ĐT: 0211.3863416, Fax: 0211.3863207 www.hpu2.edu.vn

62

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

SKH ĐT: 0321.3713081 www.utehy.edu.vn

63

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

SKN ĐT: 0350.3637804 www.nute.edu.vn

64

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

SKV ĐT: 038.3833002 www.spktvinh.edu.vn

65

ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

GNT ĐT: 04.38544468, Fax: 04.38544468

www.spnttw.edu.vn84

66

ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

TDH ĐT: 04.33866899

www.dhsptdtthanoi.edu.vn

67

ĐH Tây Bắc

TTB ĐT: 022.3751.700, Fax: 022.3751701 www.taybacuniversity.edu.vn

68

ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

TDB ĐT: 0241.1217221 www.upes1.edu.vn

69

ĐH Thuỷ lợi

TLA ĐT: 04.35638069, 04.35631537, Fax: 04.35638923 www.wru.edu.vn

70

ĐH Thương mại

TMA ĐT: 04.38348406, 04.37642133

www.vcu.edu.vn

71

ĐH Văn hoá Hà Nội

VHH ĐT: 04.38511971, Fax: 04.35141629 www.huc.edu.vn

72

ĐH Vinh

TDV ĐT: 038.3856394 www.vinhuni.edu.vn

73

ĐH Xây dựng

XDA ĐT: 04.38694711; 04.38696654 www.nuce.edu.vn

74

ĐH Y Hà Nội

YHB ĐT: 04.38523798, Fax: 04.38525115 www.hmu.edu.vn/news/default.asp

75

ĐH Y Hải Phòng

YPB  ĐT: 031.3731168

www.viettht.vn/yhaiphong/vn

76

ĐH Y Thái Bình

YTB  ĐT: 036.3838545 ext: 105, 106, 113 www.tbmc.edu.vn

77

ĐH Y tế Công cộng

YTC  ĐT: 04.62662342 www.hsph.edu.vn

78

Viện ĐH Mở Hà Nội

MHN ĐT: 04.38694821, 04.38682299 www.hou.edu.vn

79

ĐH Chu Văn An

DCA ĐT: 0321.3515592, 0321.3515557 www.cvauni.edu.vn

80

ĐH Công nghệ Đông Á

   

www.datu.edu.vn

81

ĐH Công nghệ Vạn Xuân

DVX ĐT: 038.3956 561. 3956616, Fax: 038.3956 564 www.vxut.edu.vn

82

ĐH Công nghệ và quản lý Hữu nghị

DCQ ĐT: 04.37632890

 

83

ĐH Dân lập Đông Đô

DDD ĐT: 04.37719961; 04.37719963 www.dongdo.edu.vn

84

ĐH Dân lập Hải Phòng

DHP ĐT: 031.3740577 www.hpu.edu.vn

85

ĐH Dân Lập Lương Thế Vinh

DTV ĐT: 0350.3680042 www.ltvu.edu.vn

86

ĐH Dân lập Phương Đông

DPD ĐT: 04.37847110

www.daihocphuongdong.edu.vn

87

ĐH Đại Nam

DDN ĐT: 04.33540939, 04.33540940, 04.33540941, Fax: 04.33540937 www.dnu.edu.vn

88

ĐH FPT

 FPT ĐT: 04.37687717; Fax: 04.37687718; ĐT: 08.54371777; Fax : 08.54371189; ĐT: 0511.3562666; Fax: 0511.3562662 www.fpt.edu.vn

89

ĐH Hà Hoa Tiên

DHH ĐT: 0351.2243083; 2243084

www.hahoatien.edu.vn

90

ĐH Hoà Bình

HBU ĐT: 0.4.37871904/05, Fax: 04.37871903 hbuniv.edu.vn

91

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

DQK ĐT: 04.36336507, ext:108, 04.36339113; ĐT CS2: 04.39871898

www.hubt.edu.vn

92

ĐH Nguyễn Trãi

NTU ĐT: 04.32734720, 04.32734757; Fax: 04.37626259 www.ntu.vn

93

ĐH Quốc tế Bắc Hà

DBH ĐT: 04.62690558, Fax: 04.62690554 www.bhiu.edu.vn

94

ĐH Thăng Long

DTL ĐT: 04.3.8587346 thanglong.edu.vn

95

ĐH Thành Đô

TDD Điện thoại: 043.3861763, Fax: 043.3861693 thanhdo.edu.vn

96

ĐH Thành Tây

DTA ĐT: 04.22127269, 04. 33570189, 04.33117304

www.thanhtay.edu.vn

97

Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

CCM ĐT: 04.36922552

www.hict.edu.vn

98

Công nghệ Viettronics

CVT ĐT: 031.3954049, Fax: 031.3726972 www.caodangvtc.edu.vn

99

Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

CXD ĐT: 0280.3866023

www.kinhtecongnghiephanoi.com

100

Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

   

 

101

Công nghiệp Cẩm Phả

CCC ĐT: 033.3862091, Fax:  033.3864950 www.cdcncp.edu.vn

102

Công nghiệp Hoá chất

CCA ĐT: 0210.3829247, Fax: 0210.3827306 chc.edu.vn

103

Công nghiệp Hưng Yên

CHY ĐT: 0321.3943550, ĐT: 0241.3831709

www.hic.edu.vn

104

Công nghiệp In

CCI ĐT: 04.37638660

 

105

Công nghiệp Nam Định

CND  

www.nicol.edu.vn

106

Công nghiệp Phúc Yên

CPY ĐT: 0211.3873904

pci.edu.vn

107

Công nghiệp Sao Đỏ

CCD ĐT: 0320.3882402

 

108

Công nghiệp Thái Nguyên

CCB ĐT: 0280.844142 - Fax: 0280.844797 cdcntn.edu.vn

109

Công nghiệp Thực phẩm

CTP ĐT: 0210.3849674 - Fax: 0210.3.846331 caodangthucpham.edu.vn

110

Công nghiệp và Xây dựng

CCX ĐT: 033.3854497 - Fax:033.3854302 www.cic.edu.vn

111

Công nghiệp Việt Đức

CCV ĐT: 0280.3862077

www.truongvietducthainguyen.edu.vn

112

Công nghiệp Việt Hung

CIH ĐT: 04.33838063; 04.33838345

 

113

Cơ khí luyện kim

CKL ĐT: 0280.2210980

 

114

Cộng đông Bắc Kạn

   

 

115

Cộng đồng Hà Nội

CHN ĐT: 04.37849979; 04.37845153 www.chn.edu.vn

116

Cộng đồng Hà Tây

D20 ĐT: 04.33721213 www.htcc.edu.vn

117

Cộng đồng Hải Phòng

D03 ĐT: 031.3735130; 031.3677734 www.haiphong.gov.vn

118

Cộng đồng Lai Châu

CLC ĐT: 0231.3792787; 3972786

 

119

Du lịch Hà Nội

CDH ĐT: 04.37560745; 04.37560744; 04.37541936 www.htc.edu.vn

120

Dược Trung ương

CYS ĐT: 0320.3890944

 

121

Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

CLH ĐT: 04.37673896; 04.38349644 dtdl.edu.vn/home

122

Giao thông Vận tải

CGH ĐT: (04) 38544264. Fax: (04) 38547695 utt.edu.vn/home

123

Giao thông vận tải Miền Trung

CGN ĐT: 038.3851270; 038.3519140

 

124

Hàng Hải

CHH ĐT: 0313.766.301 Fax: 0313.766.425 www.cdhh.edu.vn

125

Hoá chất

CHC ĐT: 0210.3829247; Fax: 0210.3827306 chc.edu.vn/

126

Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

CCK ĐT: 04.22180985, 04.36884211 ww.kinhtecongnghiephanoi.com

127

Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

CDB ĐT: 0230.3810193

 

128

Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương

CHD ĐT: 0320. 861269, 0320. 861121

 

129

Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An

CEA ĐT: 0383.831768 www.cdkinhtekythuatna.edu.vn

130

Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ

CPP ĐT: 0210.3863801; 0210.3863839

 

131

Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

CTB ĐT: 036.3839191

 

132

Kinh tế - Kỹ thuật thương mại

CTH ĐT: 04.33531324  Fax: 04.33534439   www.ctet.edu.vn

133

Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

   

 

134

Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

CKA ĐT: 0211.3867994, 0211.3861938

 

135

Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

CKT ĐT: 0280. 3855290 www.cdkttctn.edu.vn

136

Kỹ thuật Công nghiệp

   

 

137

Kỹ thuật khách sạn và Du lịch

CKS ĐT: 0320.3786749, 0320.3786492 cdktks - dl.edu.vn

138

Múa Việt Nam

CMH ĐT: 04.37640270; 04.37649781 cdmuavn.edu.vn

139

Nghệ thuật Hà Nội

CNT ĐT: 04.38251809

 

140

Nội vụ

CV1 ĐT: 04.37533659, 37532864;Fax: 04.37532955 www.truongluutru1.edu.vn

141

Nông Lâm

CNL ĐT: 0240.3874387

 

142

Nông Lâm Đông Bắc

CDP ĐT: 033.686800; Fax: 033.873223 voctech - qn.edu.vn

143

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ

CNP ĐT: 04.33502905; Fax: 04.33840320

vcard.edu.vn/home

144

Phát thanh Truyền hình I

CPT ĐT: 0351.3829008; 0351.3850019; 0351.3854190; Fax: 0351.3854383 www.cdptth1.edu.vn

145

Sư phạm Trung ương

  ĐT: 04.37565209; 04.37562670

http://cdsptw.edu.vn 

146

Tài chính - Quản trị kinh doanh

CTK ĐT: 04.36590447 - 0321 991 365 Fax: 04.36590468, 0321991365

www.tcqtkd.edu.vn

147

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

CKH ĐT: 04.38370597 hanrec.edu.vn

148

Tài nguyên và Môi trường Miền Trung

CMM ĐT: 037.3824175

 

149

Thể dục thể thao Thanh Hoá

CTO ĐT: 037.3851382; 037.3726392

 

150

Thống kê

CTE ĐT: 0241.3821713

www.cos.edu.vn

151

Thuỷ lợi Bắc bộ

CTL ĐT: 0351.3854449, 0351.3854446, 0351.3840246

www.trthuyloi.edu.vn

152

Thuỷ sản

CSB ĐT: 0241.3833873, 0241.3831632, 0241.3840064, 0241.3840240

www.cdts.edu.vn

153

Thương mại và Du lịch

CTM ĐT: 0280.3851989

 

154

Thương Mại và Du lịch Hà Nội

   

www.cdtmdl.edu.vn

155

Truyền hình

CTV ĐT: 04.33853048, 04.33851591, 04.33851595

www.ctv.vn

156

Xây dựng Công trình đô thị

CDT ĐT: 04.38780401, 04.38271305

 

157

Xây dựng Nam Định

CXN ĐT: 0350.3682177, Fax: 0350.3682839

 

158

Xây dựng Số 1

CXH ĐT: 04.62652609

www.cdxd1.edu.vn

159

Sư phạm Bắc Ninh

C19 ĐT: 0241.822.723 - Fax: 0241.827.270 www.cdspbacninh.edu.vn

160

Sư phạm Cao Bằng

C06 ĐT: 026.3750210

 

161

Sư phạm Điện Biên

C62 ĐT: 0230.3828702

 

162

Sư phạm Hà Giang

C05 ĐT: 0219.3868057, 0219.3866295

 

163

Sư phạm Hà Nam

C24 ĐT: 0351.3854533, 0351.3851018

 

164

Sư phạm Hà Nội

C01 ĐT: 04.37672974, 04.38337597-38341847 www.cdsphanoi.edu.vn

165

Sư phạm Hà Tây

C20 ĐT: 04.33853894

 

166

Sư phạm Hải Dương

C21 ĐT: 0320.3890025

 

167

Sư phạm Hưng Yên

C22 ĐT: 0321.3862762

 

168

Sư phạm Hoà Bình

C23 ĐT: 0218.3858932

 

169

Sư phạm Lào Cai

C08 ĐT:020.840155 - Fax:020.840.155 www.cdsplaocai.edu.vn

170

Sư phạm Lạng Sơn

C10 ĐT: 020.3844881

 

171

Sư phạm Nam Định

C25 ĐT: 0350.3636599

 

172

Ngô Gia Tự Bắc Giang

C18 ĐT: 0240.3520662

 

173

Sư phạm Nghệ An

C29 ĐT: 038.3857009, 038.3857070

 

174

Sư phạm Quảng Ninh

C17 ĐT: 033.3852798, Fax: 033.3852798

 

175

Sơn La

C14 ĐT: 022.3874298 www.cdsonla.edu.vn

176

Sư phạm Thái Bình

C26 ĐT: 036.3831144

 

177

Sư phạm Thái Nguyên

C12 ĐT: 0280.3846610

 

178

Sư phạm Tuyên Quang

C09 ĐT: 027.3892012

 

179

Sư phạm Vĩnh Phúc

C16 ĐT: 0211.3868247, 0211.3868188

 

180

Sư phạm Yên Bái

C13 ĐT: 029.3852218

 

181

Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

CVV ĐT: 038.3565882

 

182

Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc

CVB ĐT: 0218.3858026

 

183

Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình

CNB ĐT: 036.3844966

 

184

Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá

CVH ĐT: 037.3950509

 

185

Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

CVD ĐT: 033.3659232

 

186

Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc

CNV ĐT: 0280.2857193

 

187

Văn Hoá Nghệ thuật Du lịch Yên Bái

CVY ĐT: 029.3851815

 

188

Y tế Hà Nam

CYH ĐT: 0351.3858243

 

189

Y tế Hà Nội

CYZ ĐT: 04.37326303

 

190

Y tế Hải Phòng

CYF ĐT: 031.37814121

 

191

Y tế Hà Đông

   

 

192

Y tế Hà Tĩnh

CYN ĐT: 039.3855932; 039.3856829

 

193

Y tế Lạng Sơn

CYL ĐT: 025.3812580

 

194

Y tế Ninh Bình

   

 

195

Y tế Nghệ An

CYA ĐT: 038.3597502 www.cya.edu.vn

196

Y tế Phú Thọ

CYP ĐT: 0210.3710796

 

197

Y tế Quảng Ninh

CYQ ĐT: 033.3837980, 033.3837956, 033.3837978 www.cdytquangninh.edu.vn

198

Y tế Thái Bình

CYE ĐT: 036.3844966

 

199

Y tế Thanh Hoá

CYT ĐT: 037.3950509

 

200

Y tế Thái Nguyên

CYI ĐT: 0280.3846630 caodangytethainguyen.edu.vn

201

Bách Khoa Hưng Yên

CBK ĐT: 0321.3943916, 0321.6243779; 0321.32182263 www.bkih.edu.vn

202

Bách nghệ Tây Hà

CBT ĐT: 04.33664949; 04.33630245; Fax: 04.33665247 www.tayha.edu.vn

203

Công nghệ Bắc Hà

CBH ĐT: 0241.3749501

 

204

Công nghệ Hà Nội

CNH ĐT: 04.37637574, Fax: 04.37805042 www.hitech.edu.vn/home

205

Dược Phú Thọ

CDU ĐT: 0210.3843252, 0210.3846440

 

206

Đại Việt

CEO ĐT: 04.37856922, 37856923, Fax: .04.37856924 www.daivietcollege.edu.vn

207

Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

CKN ĐT: 04.35577500, ĐT: 04.35577501 www.hanetco.edu.vn

208

Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa

CCG ĐT: 04.62693004, Fax: 04.62693004 ctech.edu.vn

209

Hoan Châu

   

 

210

Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

  ĐT: 0241.3634027, Fax: 0241.3634028

www.vietnhatvn.com

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ HỌC VIỆN PHÍA NAM

STT

Tên trường

Mã trường

Điện thoại - Fax

Website 

 

ĐH Quốc gia TPHCM

 

ĐT: 08.37242181, 08.37242160; Fax: 08.37242190

 

211

ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

QSB

ĐT: 08.38654087; Fax: 08.38637002

www.hcmut.edu.vn, www.vnuhcm.edu.vn

212

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM

QST

ĐT: 08.38354394

www.hcmuns.edu.vn, www.vnuhcm.edu.vn

213

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM

QSX

ĐT: 08.38221909, 08.38293828

www.hcmussh.edu.vn, www.vnuhcm.edu.vn

214

ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM

QSQ

ĐT: 08.22114021

www.hcmiu.edu.vn, www.vnuhcm.edu.vn

215

ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM

QSC

ĐT: 08.39301471, 08.39304897

www.uit.edu.vn, www.uit.edu.vn

216

Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM

QSK

ĐT: 08.38897081

www.ecovnuhcm.edu.vn www.vnuhcm.edu.vn

217

Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM

QSY

 

 

 

ĐH Huế

 

 

 

218

ĐH Khoa học - ĐH Huế

DHT

ĐT: 054.3826767, Fax: 054.3824901

www.husc.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

219

ĐH Sư Phạm - ĐH Huế

DHS

ĐT: 054.3822132

www.dhsphue.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

220

ĐH Y Dược - ĐH Huế

DHY

ĐT: 054.3822173, 054.3822873; Fax: 054.3826269

www.huemed- univ.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

221

ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

DHL

ĐT: 054.3522535; Fax: 054.3524923

www.huaf.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

222

ĐH Kinh tế - ĐH Huế

DHK

ĐT: 054.3529139, Fax: 054.3529491

www.hce.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

223

ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế

DHN

ĐT: 054.3522315, 054.3511824

www.hueuni.edu.vn

224

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

DHF

Tel: 054.3834777, Fax: 054.3830820

www.hucfl.edu.vn, www.hueuni.edu.vn

225

Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế

DHC

ĐT: 054.3822173, Fax: 054.3826269

www.hueuni.edu.vn

226

Khoa Du lịch - ĐH Huế

DHD

ĐT: 054.3897744, 054.3897755; Fax: 054.3897755

www.hueuni.edu.vn

227

Khoa Luật - ĐH Huế

DHA

 

 

 

ĐH Đà Nẵng

 

 

 

228

ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

DDK

ĐT: 0511.3842308

www.dut.edu.vn, www.ud.edu.vn

229

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

DDQ

ĐT: 0511.3836169; Fax: 0511.3836255

www.due.edu.vn, www.ud.edu.vn

230

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

DDF

ĐT: 0511.3699324

www.cfl.udn.vn, www.ud.edu.vn

231

ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

DDS

ĐT: 0511.3841323, 0511.3841513; Fax: 0511.2842953

www.dce.udn.vn, www.ud.edu.vn

232

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum - ĐH Đà Nẵng

DDP

ĐT: 060.3913029

www.kontum.udn.vn, www.ud.edu.vn

233

CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng

DDC

ĐT: 0511.3822571

www.dct.udn.vn, www.dct.edu.vn, www.ud.edu.vn

234

CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

DDI

ĐT: 0511.3735663, 0511.3735666

www.cit.udn.vn, www.ud.edu.vn

235

Học viện Hàng Không Việt Nam

 

ĐT: 08.38447521; 08.38424762; Fax: 08.38447523

 

236

Học viện Âm nhạc Huế

HVA

ĐT: 054.3838002

 

237

ĐH An Giang

TAG

ĐT: 076.3846074, 076.3847567

www.agu.edu.vn

238

ĐH An Ninh nhân dân

ANS

ĐT: 08.38963884

 

239

ĐH Tài chính Marketing

DMS

ĐT: 08.39970941, 08.39970941

 

240

ĐH Tôn Đức Thắng

DTT

ĐT: 08.38405008

www.tut.edu.vn

241

ĐH Bạc Liêu

DBL

ĐT, Fax: 0781.3821107

www.blu.edu.vn

242

ĐH Cần Thơ

TCT

ĐT: 071.3831156

www.ctu.edu.vn

243

ĐH Cảnh sát nhân dân

CSS

ĐT: 08.7203008, 08.8965595

 

244

ĐH Công nghiệp Tp. HCM

HUI

ĐT: 08.39850578, 08.39851932; 08.38955858

www.hui.edu.vn

245

ĐH Đà Lạt

TDL

ĐT: 063.3825091, 063.3822246

www.dlu.edu.vn

246

ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

GTS

ĐT: 08.38992862

www.hcmutrans.edu.vn

247

ĐH Kiến trúc TPHCM

KTS

ĐT: 08.38228451 ext. 158; 08.38232571

www.hcmuarc.edu.vn

248

ĐH Kinh tế TPHCM

KSA

ĐT: 08.38230082

www.ueh.edu.vn

249

ĐH Luật TPHCM

LPS

ĐT: 08.38262208; Fax: 08.38265291

www.hcmulaw.edu.vn

250

ĐH Mỹ thuật TPHCM

MTS

ĐT: 08.38416010

www.hcmufa.edu.vn

251

ĐH Ngân hàng TPHCM

NHS

ĐT : 08.38212430

www.dhnh.edu.vn

252

ĐH Nha Trang

TSB - TSN - TSS

ĐT: 058.3831148

www.ntu.edu.vn

253

Nhạc viện TPHCM

NVS

ĐT: 08.38298646

www.hcmcons.edu.vn

254

ĐH Nông Lâm TPHCM

NLS

ĐT: 08.38963350, 08.38974716; Fax : 08.38960713

 

255

ĐH Phú Yên

DPY

ĐT: 057.2241262

www.pyu.edu.vn

256

ĐH Phạm Văn Đồng

DPQ

ĐT: 055.3821313; Fax: 055.3824925

www.pdu.edu.vn

257

ĐH Quảng Bình

DQB

ĐT: 052.3824052

www.quangbinhuni.edu.vn

258

ĐH Quảng Nam

DQU

ĐT. 0510.3812834; Fax: 0510.3812931

www.qnamuni.edu.vn

259

ĐH Quy Nhơn

DQN

ĐT: 056.3646071, 056.3846803

www.qnu.edu.vn

260

ĐH Sài Gòn

SGD

ĐT: 08.38352309

www.sgu.edu.vn

261

ĐH Đồng Tháp

SPD

ĐT: 067.3881619, 067.3882258

www.pud.edu.vn

262

ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM

CSD

ĐT: 08.38961333, 08.37222764

 

263

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

SPK

ĐT: 08.38300440

www.hcmute.edu.vn

264

ĐH Sư phạm TPHCM

SPS

ĐT: 08.38556300

www.hcmup.edu.vn

265

ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM

TDS

ĐT: 0500.3853507, 0500.3860775

www.upes2.edu.vn

266

ĐH Tây Nguyên

TTN

ĐT: 073.3970101, 073.3872624, 073.3873883

www.taynguyenuni.edu.vn

267

ĐH Tiền Giang

TTG

ĐT: 08.38960322, 08.38961884

www.tgu.edu.vn

268

ĐH Thể dục thể thao TPHCM

TDS

ĐT: 08.38960322, 08.38961884

www.upes2.edu.vn

269

ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng

TTD

ĐT: 0511.3759918, 0511.3746631

www.upes3.edu.vn

270

ĐH Thủ Dầu Một

TDM

 

 

271

ĐH Trà Vinh

DVT

ĐT: 074.3855247, 074.3855944

www.tvu.edu.vn

272

ĐH Văn hoá TPHCM

VHS

ĐT: 08.38992901

www.hcmuc.edu.vn

273

ĐH Y dược Cần Thơ

YCT

ĐT: 0710.3739730, 0710.3831531

www.ctump.edu.vn

274

ĐH Y Dược TPHCM

YDS

ĐT: 08.38567645

www.yds.edu.vn

275

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

TYS

ĐT: 08.38626185, 08.38631041

www.pnt.edu.vn

276

ĐH Mở TPHCM

MBS

ĐT: 08.39300072, 08.393000210 - 123

www.ou.edu.vn

277

ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

DBV

ĐT: 064.3532222 , 064.3818066, 064.3533114

www.bvu.edu.vn

278

ĐH Bình Dương

DBD

ĐT: 0650.3822058, 0650.3871061, 0650.3871503, 0650.3872074; Fax: 0650.38333395, 0650.3820834

www.bdu.edu.vn

279

ĐH Dân lập Cửu Long

DCL

ĐT: 070.3821655; Fax: 070.3657011

www.mekong - univ.edu.vn

280

ĐH Công nghệ Sài Gòn

DSG

ĐT: 08. 3850 5520. Fax: 08.3850 6595

www.stu.edu.vn

281

ĐH Dân lập Duy Tân

DDT

ĐT: 0511.3653439, 0511.2243775, 0511.3650403

www.dtu.edu.vn

282

ĐH Quốc tế Hồng Bàng

DHB

ĐT: 08.35129886, 08.35129887; Fax: 08.8114336; 08.8116489

www.hongbang - uni.edu.vn

283

ĐH Đông Á

DAD

 

 

284

ĐH Hùng Vương TPHCM

DHV

ĐT: 08.09972002

www.hungvuong.edu.vn

285

ĐH Kỹ thuật - Công nghệ TPHCM

DKC

ĐT: 08.35120782

www.hutech.edu.vn 

286

ĐH Lạc Hồng

DLH

ĐT: 061.3952778

www.lhu.edu.vn

287

ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

DNT

ĐT:08 38629232

www.huflit.vnn.vn274

288

ĐH Dân lập Phú Xuân

DPX

ĐT: 054.3829770, 054.3845885

www.phuxuanuni.edu.vn

289

ĐH Văn Hiến

DVH

ĐT: 08.35106733

www.daihocvanhien.edu.vn

290

ĐH Dân lập Văn Lang

DVL 

ĐT: 08.38364954 - 08.38369640

www.dhdlvanlang.edu.vn

291

ĐH Yersin Đà Lạt

DYD

ĐT: 063.3520092

www.yersin.edu.vn

292

ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

DLA

ĐT: 072.3512826 

www.daihoclongan.edu.vn

293

ĐH Kinh tế –Tài chính TPHCM

KTC

ĐT: 08.38272788

www.uef.edu.vn

294

ĐH Hoa Sen

DTH

ĐT: 08.38301877, 08.34370086

www.hoasen.edu.vn

295

ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

KTD

ĐT: 0511.3210031, 0511.3210032, 0511.3212256

www.dau.edu.vn

296

ĐH Phan Châu Trinh

DPC

ĐT: 0510.6260006 ; Fax: 0510.6260002

www.pctu.edu.vn

297

ĐH Phan Thiết

DPT

 

www.upt.edu.vn

298

ĐH Quang Trung

DQT

ĐT: 056.2210687, 056.3823389; Fax : 056.3822339

www.quangtrung.edu.vn

299

ĐH Tây Đô

DTD

ĐT: 0710.3840222, 0710.3840666

www.tdu.edu.vn

300

ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định

DCG

ĐT: 08.8680393; Fax: 08.8680392

118.69.230.34:8081

301

ĐH Quốc tế Sài Gòn

TTQ

ĐT. 08.54093929, 08.54093930; Fax: 54093928

www.siu.edu.vn

302

ĐH Võ Trường Toản

DHG

ĐT: 0710.3953080, 0711.3953200; 0711.3953222

www.vttu.edu.vn

303

ĐH Thái Bình Dương

TBD

ĐT: 058.3523971

www.dhthaibinhduong.edu.vn

304

CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

CBC

ĐT: 08.54135008, 08.54141101

www.ctim.edu.vn

305

CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

CEN

 

 

306

CĐ Công nghiệp Cao su

CSC 

ĐT: 0651.3880689; 0651.3880343

www.ric.edu.vn

307

CĐ công nghệ Thủ Đức

CCO 

ĐT: 08.38970023, 08.38966825; Fax: 08.38962474

www.tdc.edu.vn

308

CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

CDS 

ĐT: 061.3994011, 061.3994012

www.sonadezi.edu.vn

309

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TPHCM

CCS

 

www.vinatexcollege.edu.vn

310

CĐ Công nghiệp Huế

CCH

ĐT: 054.3837073

www.hueic.edu.vn

311

CĐ Công nghiệp thực phẩm TPHCM

CCT

ĐT: 08.54082904, 08.38161673

www.cntp.edu.vn

312

CĐ Công nghiệp Tuy Hoà

CCP

ĐT: 057.3822693, 057.3838241

www.tic.edu.vn

313

CĐ Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền trung

CEM

 

 

314

CĐ Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt Hàn

CHV

 

www.viethanit.edu.vn

315

CĐ Công thương TPHCM

CES

ĐT: 08.3640.2985

www.dttxcn2.com

316

CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

D52

ĐT: 064.3622374, 064.3622379

 

317

CĐ Cộng đồng Bình Thuận

C47

ĐT: 062.3828150

www.btu.edu.vn

318

CĐ Cộng đồng Cà Mau

D61

ĐT: 0780.3828234

www.caodangcongdong.camau.gov.vn

319

CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

D50

ĐT: 067.3851274

www.dtcc.edu.vn

320

CĐ Cộng đồng Hậu Giang

D64

ĐT: 0711.3930838

www.hgcc.edu.vn

321

CĐ Cộng đồng Kiên Giang

D54

ĐT: 077.3811840

www.kgcc.edu.vn

322

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

CST

ĐT, Fax: 079.3821730

www.stcc.edu.vn

323

CĐ Cộng đồng Vĩnh Long

D57

ĐT: 070.3823492

www.vlcc.edu.vn

324

CĐ Điện lực Miền trung

CLD

ĐT: 0510.2212202, 2212201

www.cdmt.vn

325

CĐ Điện lực TPHCM

CDE

ĐT: 08.22155661, 08.38919461

www.hepc.edu.vn

326

CĐ Giao thông Vận tải II

CGD

ĐT: 0511.3770363

www.caodanggtvt2.edu.vn

327

CĐ Giao thông Vận tải 3

CGS

ĐT: 08.38750592

www.hcmct3.edu.vn

328

CĐ Giao thông Vận tải TPHCM

CGT

ĐT: 08.38439775

www.hcmct.edu.vn

329

CĐ Kinh tế TPHCM

CEP

ĐT: 08.38322825

www.kthcm.edu.vn

330

CĐ Kinh tế Đối ngoại

CKD

ĐT: 08.38446320

www.ktdn.edu.vn

331

CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

CKK

ĐT: 0511.3734867

www.cep.vn

332

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

CEC

ĐT: 071.3826072

www.ctec.edu.vn

333

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm

CPL

ĐT: 08.37852779, 08.54061344

www.ptec.edu.vn  

334

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

CKG

ĐT: 077.3863530; 077.3872086

www.kiengiangtec.edu.vn

335

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum

CKO

ĐT: 060.3864029; Fax: 060.3861450

 

336

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

CKQ

ĐT: 0510.3834972; 3851852

www.ktktqn.edu.vn

337

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

CKZ

 

 

338

CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

CKV

 

www.vcef.edu.vn

339

CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

CKC

ĐT: 08.38212360

www.caothang.edu.vn

340

CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM

CKP

ĐT: 08. 38457475, 08.38110521

www.lytc.edu.vn

341

CĐ Kỹ thuật Y tế II

CKY

ĐT: 0511.3892062

www.yt2byt.edu.vn

342

CĐ Lương thực Thực phẩm

CLT

ĐT: 0511.3831228

www.cfi.edu.vn

343

CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

CDN

ĐT: 061.3816820

www.dongnaiart.edu.vn

344

CĐ Nông nghiệp Nam Bộ

CNN

ĐT: 073.3850136, 073.3850139

www.sac.edu.vn

345

CĐ Phát thanh Truyền hình II

CPS

ĐT: 08.38304318

www.rtc2.edu.vn

346

CĐ Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

CK4

ĐT: 070.3826274

www.kythuatvinhlong.com

347

CĐ Sư phạm Trung ương TPHCM

CM3

ĐT: 08.38390606, 08.38303590 

www.cdsptw - tphcm.vn

348

CĐ Sư phạm TW Nha Trang

CM2

ĐT: 058.3835081

www.sptwnt.edu.vn

349

CĐ Tài chính Hải quan

CTS

ĐT: 08.37306946, 08.37307567

www.tchq.edu.vn

350

CĐ Tài chính Kế toán

CTQ

ĐT: 055.3845566

www.tckt.edu.vn

351

CĐ Tài nguyên và Môi trường TPHCM

CTU

ĐT: 08.8443006, ext. 18; ĐT CS2: 0613.3511549

www.tnmthcm.edu.vn

352

CĐ Thương Mại

CMS

ĐT: 0511.3759580, Fax: 0511.3811179

www.cdtm.edu.vn

353

CĐ Xây dựng Miền Tây

CMT

ĐT: 070.3825903, 070.3822164, 070.3826087

www.mtu.edu.vn

354

CĐ Xây dựng số 2

CXS

ĐT: 08.38960607

www.cdxd2.edu.vn

355

CĐ Xây dựng số 3

CX3

ĐT: 057.3827618

www.cdxd3.edu.vn

356

 CĐ Bến Tre

C56

ĐT: 075.3822304

www.cdbt.edu.vn

357

 CĐ Sư phạm Cà Mau

C61

ĐT: 0780.3835505

www.caodangsupham.camau.gov.vn

358

CĐ Cần Thơ

C55 

ĐT: 0710.3740182

 

359

CĐ Bình Định

C37 

ĐT: 056.3848004

www.cdbd.edu.vn

360

 CĐ Sư phạm Bình Phước

C43

 

www.cdspbinhphuoc.edu.vn

361

CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

C52 

ĐT : 064.3825275, 064.3826644

www.cdspbrvt.edu.vn

362

CĐ Sư phạm Đà Lạt

C42

ĐT: 063.3822487

www.cdspdalat.edu.vn

363

CĐ Sư phạm Đăk Lăk

C40

ĐT: 050.3857089, 050.3857085

www.dlc.edu.vn

364

CĐ Sư phạm Đồng Nai

C48

ĐT: 061.3824662

www.dnpu.edu.vn

365

CĐ Sư phạm Gia lai

C38

ĐT: 059.3877365

www.cdsp.gialai.edu.vn

366

CĐ Sư phạm Kiên Giang

C54

ĐT: 077.3865498

www.cdspkg.edu.vn

367

CĐ Sư phạm Kon Tum

C36

ĐT: 060.3863592, 060.3861021

www.cdspkt.edu.vn

368

CĐ Sư phạm Long An

C49

ĐT: 072.3512281

 

369

 CĐ Sư phạm Nha Trang

C41

ĐT: 058.3523812, 058.3525840

www.cdspnhatrang.edu.vn

370

CĐ Sư phạm Ninh Thuận

C45

ĐT: 068.3873169

 

371

CĐ Sư phạm Quảng Trị

C32

ĐT: 053.3584741, 053.3580406

www.qtttc.edu.vn

372

CĐ Sư phạm Sóc Trăng

C59

ĐT: 079.3852597

www.stttc.edu.vn

373

CĐ Sư phạm Tây Ninh

C46

ĐT: 066.3826478, 066.3624360

 

374

CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

C33

ĐT: 054.3828328

www.cdsphue.edu.vn

375

CĐ Sư phạm Trà Vinh

C58

ĐT: 074.3851060

 

376

CĐ Sư phạm Vĩnh Long

C57

ĐT: 070.3830526

 

377

CĐ Văn hoá nghệ thuật TPHCM

CVN

ĐT : 08.39250992

www.vhnthcm.edu.vn

378

CĐ Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk

CVL

ĐT: 0500.3952636

 

379

CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

CDK

ĐT: 058.3831170

www.cdk.edu.vn

380

CĐ Y tế Cà Mau

CMY

ĐT: 0780.3828575

www.caodangyte.camau.gov.vn

381

CĐ Y tế Bình Định

CRY

ĐT: 056.3892027; Fax: 056.3892028

www.caodangytebinhdinh.edu.vn

382

CĐ Y tế Bình Dương

CBY

ĐT: 0650.3811394

www.cdytbinhduong.edu.vn

383

CĐ Y tế Bình Thuận

CYX

ĐT: 062.3825740

www.cybt.edu.vn

384

 CĐ Y tế Bạc Liêu

CYB

ĐT: 0781.3826265

 

385

CĐ Y tế Cần Thơ

CYC

ĐT: 071.3890550

www.mcc.edu.vn

386

CĐ Y tế Đồng Nai

CYD

ĐT: 0613.211154

www.cyd.edu.vn

387

CĐ Y tế Huế

CYY

ĐT: 054.3820042, 054.3822414

www.cdythue.edu.vn

388

CĐ Y tế Khánh Hoà

CYK

ĐT: 058.3521576, 35222318

www.cyk.edu.vn

389

CĐ Y tế Kiên Giang

CYG

ĐT: 077.3863421

www.kgmc.edu.vn

390

CĐ Y tế Quảng Nam

CYU

ĐT: 0510.3851705

www.cdytqn.edu.vn

391

 CĐ Y tế Tiền Giang

CYV

ĐT: 073.3951464

 

392

CĐ Y tế Trà Vinh

YTV

 

www.tvmc.edu.vn

393

CĐ Bách khoa Đà Nẵng

CKB

ĐT: 0511.3640666

www.bachkhoadanang.edu.vn

394

CĐ Bách Việt

CBV

ĐT: 08.38420730; Fax: 08.39971511

www.bachviet.edu.vn

395

 Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á

CDQ

ĐT: 0510. 3828326, 0510.3828765

www.dac.edu.vn

396

CĐ công nghệ thông tin TPHCM

CDC

ĐT: 08.38605003, 08.38605004

www.itc.edu.vn

397

CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến

CCZ

ĐT: 0511.3644999, 0511.3644998; Fax: 0511.3644998

www.vts.edu.vn

398

CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi

CCQ

 

www.qcit.edu.vn

399

CĐ Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông du Đà Nẵng

CDD

ĐT: 0511.2213546, 0511.2246980

 

400

CĐ Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương

CBD 

ĐT: 0650.3822847, 0650.3870795

www.ktkt.edu.vn

401

CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Vạn Xuân

CVX

ĐT: 08.38404523, 08.35144510, 08.62769773, 08.62769270

www.vanxuan.edu.vn

402

CĐ Nguyễn Tất Thành

CTT

ĐT: 08.39404314, 08.62619423, 08.39404272

 

403

CĐ Đức Trí Đà Nẵng

CDA

ĐT: 0511.3767216, 0511.3764310

www.ductri.edu.vn

404

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn

CKE

ĐT: 08.22459677, 08.22122599

www.saimete.edu.vn

405

CĐ Kinh tế - Công nghệ TPHCM

CET 

ĐT: 08.62648952, 08.62933744

www.hiast.edu.vn

406

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

CKM 

ĐT: 08.39893968, 08.39893967; ĐT CS2: 08.62744101

www.cdmiennam.edu.vn

407

CĐ Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai

CTN 

ĐT: 061.3211852

www.cdtvn.net

408

 CĐ Lạc Việt

CLV

 

www.lvc.edu.vn

409

CĐ Phương Đông - Đà Nẵng

CPN

ĐT: 0511.3641681, 0511.3642712

www.cdtvn.net

410

CĐ Phương Đông - Quảng Nam

CPD

ĐT: 0510.3811325, 0510.3810718, 0510.2211670

www.phuongdongqn.edu.vn

411

CĐ Văn hoá Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn

CVS

ĐT: 08.38959871; ĐTCS2: 08.35172935; ĐTCS3: 08.39210145

www.saigonact.edu.vn

412

 CĐ Viễn Đông

CDV

ĐT: 08.22459333; ĐT CS1: 08.22459222; ĐT CS2: 08.39971416

www.vido.edu.vn

413

ĐH quốc tế Rmit Việt Nam

RMI

ĐT: 08.37761369, 08.37761399; ĐT CS2: 04.37261460, 04.37261469

www.rmit.eduvn

414

ĐH Việt Đức

VGU

ĐT: 08.37251901 ext.36, Fax: 08.37251903

 

415

Học viện Kỹ thuật Quân sự

KQH, KQS, DQH, DQS

ĐT: 04.38362569, 069.515226

www.hvktqs.net/mta

416

Học viện Quân y

YQH, YQS, DYH, DYS

ĐT: 069.566204, 069.566209

www.hocvienquany.vn

417

Học viện Khoa học Quân sự

NQH, NQS, DNH, DNS

ĐT: 04.35659449, 069.569415

 

418

Học viện Biên phòng

BPH, BPS

ĐT: 04.33830531, 069.596135

 

419

Học viện Hậu cần

HEH, HES

ĐT: 04.32680139, 069.577210

 

420

Học viện Phòng không - Không quân

PKH, PKS, KPH, KPS

ĐT: 069.592907, 04.33830057

www.hocvienpkkq.com

421

Học viện Hải quân

HQH, HQS

ĐT: 069.754636, 058.3881425

 

422

Học viện Chính trị

HAH, HAS

ĐT: 069.569604

 

423

Trường Sĩ quan Lục quân 1

LAH, LAS

ĐT: 069.598129, 04.33686218

 

424

Trường Sĩ quan Lục quân 2

LBH, LBS

ĐT: 069.681107, 061.3529100

 

425

Trường Sĩ quan Pháo binh

PBH, PBS

ĐT: 04.34838194

 

426

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp

TGH, TGS

ĐT: 0211.3853048, 069.879734

 

427

Trường Sĩ quan Đặc công

DCH, DCS

ĐT: 04.33840625, 069.506145

 

428

Trường Sĩ quan Phòng hoá

HGH, HGS

ĐT: 04.33611523

 

429

Trường Sĩ quan Công binh

SNH, SNS, ZCH

ĐT: 0650.3859632

 

430

Trường Sĩ quan Thông tin

TTH, TTS, ZTH

ĐT: 058.3831805, 069.756129

 

431

Trường Sĩ quan Không quân

KGH, KGS

ĐT: 069.751295, 069.751226

 

432

Trường ĐH Văn hoá - Nghệ thuật quân đội

ZNH, ZNS

ĐT: 069.522450 – 04.62663068; ĐT CS2: 069.667350

www.vnq.edu.vn

433

Trường Sĩ quan Kĩ thuật Quân sự VinhemPich

VPS, ZPS 

ĐT: 08.38941336, 069.651263

 

434

CĐ Công nghiệp Quốc phòng

 

ĐT: 0210.3820277, 04.38273264