HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO MỘT TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ GMAIL.COM

 
2. Bấm tiếp vào "Tạo tài khoản"
 
3. Điền vào mẫu đăng ký sau:
 
 
Vây là bạn đã có tài khoản thư điện tử để giao tiếp với mọi người.
Đừng quên, để có thể tham gia "Môi trường học tập có hỗ trợ của Internet", bạn hãy email cho Tôi: ictems.info@gmail.com, bạn mới có thể truy cập được. Bạn cũng đừng quên khi mail cho tôi, vui lòng gửi Họ tên thật của bạn để tôi có thể ghi nhận và chấm điểm chuyên cần của bạn. Chủ đề của Email. vui lòng ghi: "dang ky ible".
 
Chúc bạn nhiều thành công.
 
 
 
 
Comments