THÔNG BÁO

Ngày 10/10/2018
Ngày 01/10/2018
 • Nhận xét thiết kế các bộ truyền: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1POg7Q7IRiD-QliJGjybqEaikz53onL7BsXvOrY0VKVM/edit?usp=sharing
 • Bạn nào làm chưa chính xác cần sửa và gửi lại cho GVHD (dùng form cũ). Các bạn khác tiếp tục tính phần sau. Hướng dẫn chi tiết tính toán trục xem trong phần hướng dẫn. 
  Chú ý:
   - Chọn đúng sơ đồ phân tích lực, phương và chiều của lực mà sai thì phần tính toán cũng sai.
   - Với đề 3, momen xoắn trên trục ra (trục 2) = T2/2.
 • Sau khi hoàn thành, sinh viên vào phần kiểm tra tính trục, nhập lực và momen để kiểm tra kết quả tính toán. Sau đó chụp lại màn hình. Sinh viên cũng cần chụp lại kết quả thiết kế trục theo mẫu sau: https://sites.google.com/site/huongdandactm/KetQuaTinhTruc.pdf
Ngày 27/9/2018
Ngày 23/9/2018
Ngày 20/9/2018
 • Đã cập nhật lại file excel kiểm tra động học. Sinh viên nào có thắc mắc, lên gặp GVHD vào sáng thứ 6 từ 8h-8h30 tại D3-306.
Ngày 19/9/2018
 • Do sự thay đổi của Bộ môn, sinh viên có mã lớp 679642 của thầy Nguyễn Chí Hưng sẽ chuyển cho tôi hướng dẫn. Các bạn vào phần Đề bài để nhận đề. Các bạn cũng lưu ý đọc lại thông báo ngày 17/9. 
 • Sinh viên từ nhóm thầy Hưng chuyển sang, đề nghị cung cấp email cho GVHD tại form sau: https://goo.gl/forms/9PQPSWcPuQ5uNQ3p1
Ngày 17/9/2018
 • Trong môn học Đồ án CTM, mọi thông báo và hướng dẫn sẽ được gửi qua email. Đề nghị tất cả sinh viên cung cấp địa chỉ email cho giáo viên hướng dẫn qua form sau: https://goo.gl/forms/gdU4snEQBEbDx7zX2
 • Sinh viên có câu hỏi, thắc mắc liên quan đến môn học có thể gặp GVHD tại D3-306, sáng thứ 6 hàng tuần từ 8h đến 8h30.
 • Sinh viên cần phải có tài liệu sau:
[1]. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1
Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
[2]. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 2
Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
 • Đề bài cho từng sinh viên xem tại ĐỀ BÀI
 • Lịch làm việc và tiến độ xem tại LỊCH LÀM VIỆC
 • Thực hiện các bước tính toán theo đúng hướng dẫn của GVHD tại HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN (lưu ý chọn hiệu suất khớp nối = 1).
 • Sau khi hoàn thành chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền, sinh viên gửi kết quả tính toán cho GVHD tại KIỂM TRA ĐỘNG HỌC. Hạn cuối để gửi kết quả: 22/9/2018