Hem

Humanistiska förbundet i Vänersborg är en ideell förening som bildades redan 1919.
 
Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till syfte att stödja kunskap
 
och insikter i de humanistiska ämnena. Detta sker genom föreläsningar och
 
andra arrangemang såsom kulturresor och årsböcker. Föreläsningarna har stor
 
spännvidd  och innefattar många områden, även inom naturvetenskapliga fält som
 
har humanistiska gränsytor. Föreläsningarna hålls i regel i Vänersborgs museum och

avslutas med en frågestund och därefter informell eftersits med mingel och enkel

förtäring till självkostnadspris.
 
I dag har Humanistiska förbundet i Vänersborg cirka 245 medlemmar.
 
Förbundet är anslutet som lokalavdelning till Svenska Humanistiska Förbundet, en
 
kulturrörelse med cirka 5000 medlemmar i Sverige.
 
 
 


Comments