קול קורא // כנס: לתרגם את הפמיניזם [גלזגו 06/18] דדליין=16.3.18

6 במארס 2018

מקום: גרמניה
מועד:  13-15.6.2018
דדליין: 16.3.2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Translating Feminism: Multi -disciplinary Perspectives on Text, Place and Agency
 
 International Conference organized by the Leverhulme Trust International Network  
‘Translating Feminism: Transfer, Transgression, Transformation’ 
 
 University of Glasgow, United Kingdom
13-15 June 2018 
 
The transformation of women’s sense of self – individually and collectively – is one of the 
most significant socio-cultural events of the past 50 years to have occurred around the globe. 
Western-focused historiographies of ‘second-wave’ feminisms have only made the first few steps in 
addressing the geographical biases in their self-narration and in the very definition of feminism. A 
whole world unfolds when one considers the many guises of female agency aimed at social 
transformation, and articulated through text.   
  The focus of this Conference is on the translocal, transcultural and translingual connections 
between such texts and their authors in both historical and contemporary contexts.  In what ways 
do texts connect activists operating in different local environments? How are actors influenced by 
intellectual and political sources originating from other localities and different cultural 
environments? What happens to a text when it is adapted to a new environment and is politically 
operationalised in different circumstances?  

  
We adopt a broad understanding of ‘text’, which includes both published and unpublished 
work, recorded and unrecorded words, and can range from literary fiction to oral testimony and 
activist pamphlets. Feminism, too, is defined here in very broad terms - including any action aimed 
at subverting the gender status quo and foregrounding female agency. Finally, we understand 
translation as a process of cultural transfer across languages, but also within the lexicons and 
registers of single languages.   
 
NB: While the prime focus of the Network has been on the period since 1945, papers incorporating 
longer-term perspectives and earlier periods are very welcome. 
 
Confirmed keynote speaker: Professor Cláudia de Lima Costa  
  
Panels and themes will include:   Intersectional approaches in translation   Feminist vocabularies and dictionaries   LGBTQ+ translation  Narrating feminism in translation  Feminist magazines and translation  Self-translation/intimate translation   Intergenerational translation   Pedagogies of feminist translation  Sexism in/and language  Feminism and specialized translation (e.g., medical or legal translation)  Feminism, translation and international institutions   Men and feminism   Multilingual spaces of negotiation (e.g., book fairs)   Social media  Translation and diaspora communities  Translating the reproductive body 
 
Please note the Conference will also feature a strand on ‘Feminist Translating: Activists and Professionals’, organized in collaboration with Glasgow’s Centre for Gender History, and involving roundtable discussions and workshops with activist-translator communities and publishers working with a feminist ethos. All Conference delegates will be welcome to attend, and its programme will be announced alongside the main Conference programme. 
 
Please send us your abstract by 16 March. You will be notified of acceptance by 6 April. The programme will be announced and registration will open on 30 April. Your abstract should be between 250 and 350 words. Please include your email address and (if applicable) institutional affiliation, as well as a three-sentence biography. All abstracts, as well as queries, should be sent to: translatingfeminism@gmail.com 
 
'Feminist Translating: Activists and Professionals’: If you would like to be involved in the activisttranslator strand please contact us separately by email. 
 
Limited funding to cover travel and accommodation may be available for research students, and for academics working outside Europe and North America. If you wish to benefit from this please clarify in your cover letter how you meet these criteria. 
 

Contact Info: 

Dr Maud Anne Bracke

Senior Lecturer in Modern European History

University of Glasgowלעמוד הבית הקליקו כאן

ללוח האירועים, ההזדמנויות וה"קולות-קוראים" שפורסמו ברשת הקליקו כאן

לטופס שליחת הודעה, עדכון וביטול הקליקו כאן

להרשמה לרשימת התפוצה, לעדכון פרטי משתמש ולהתנתקות הקליקו כאן

רשת מדעי הרוח היא ערוץ  להעברת מידע, ואין היא אחראית לתוכן ההודעות הנשלחות על ידה

לשאלות יש לפנות אל שולח ההודעה