קול קורא // מאמרים (כתב עת): כתב העת מוזה (מקוון / עברית) דדליין למאמרים=15.1.18 

2 בדצמבר 2017 

קול קורא להגשת מאמרים בעברית לכתב העת מוזה
כתב עת שפיט לתלמידי מחקר במדעי הרוח

מועד אחרון להגשה: 15.1.2018, כ"ח טבת תשע"ח

כתב העת מוזה מבקש להציע פלטפורמה מקוונת בעברית לתלמידי מחקר במדעי הרוח, לשם פרסום רעיונות חדשניים ויצירתיים בתחומי מחקר מגוונים. מוזה הוא כתב עת מולטי-דיסציפלינרי המעודד תלמידי מחקר מתקדמים מכל התחומים במדעי הרוח להגיש תוצרי כתיבה מובחרים המציגים את פירות מחקרם. המערכת תקבל לשיפוט מאמרים, ביקורות ספרים, מסות או ראיונות בעברית מתלמידי מחקר לתואר שלישי; יישקלו גם מאמרים מצוינים של תלמידי תואר שני.
הטקסטים יעברו שיפוט מדעי מוקפד (peer-review) על-ידי קורא/ים חיצוני/ים, אשר בסיומו יוחלט האם לקבלם לפירסום. את המאמרים יש להגיש בעברית, בקובץ Word, בצירוף תקציר ופסקה ביוגרפית קצרה, עד לתאריך 15 בינואר 2018, לכתובת המייל: muza.journal@gmail.com
קווים מנחים להגשות ניתן למצוא בכתובת:
http://mandelschool.huji.ac.il/book/הגשת-מאמר-לפרסום
על המאמרים לכלול הערות סיום על פי שיטת Chicago Manual of Style המקובלת במדעי הרוח, וכן אורכם יעמוד על 4,000–7,000 מילים; ביקורות ספרים: כ־1,000 מילים, מסות וראיונות: כ־2,000 מילים.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לכתובת המייל שלעיל.

קול קורא והנחיות הגשה: http://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%99 אתר כתב העת מוזה: http://mandelschool.huji.ac.il/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%94

נועם לב-אל

מזכיר מערכת מוזה

muza.journal@gmail.com

052-6065233