Navigering


   Hem
 
Projektet

Våra idéer

Effekter

 Hitta oss
   Blogg
 Projektet
Projektet pågick under halva höstterminen 2008 och avslutades under våren 2009. Från början var tanken ett ämnesövergripande projekt, men kom att bli tre, nämligen:


Vi lärare använde oss av en lärarhemsida för planering och diskussion om projektet Kulturmöten. Detta som ett sätt att förtydliga ett projektbaserat arbetssätt.