פירמידת הצרכים

מאסלו הגדיר חמישה צרכים ותיאר את ההיררכיה שלהם:

  1. צרכים פיסיולוגיים, כמו מזון, שתייה, שינה ומין הם הבסיסיים ביותר. אדם שמרגיש חסך בצרכים אלה לא יתעניין בנושאים אחרים, יתירה מזאת, הוא עלול לנקוט בפעולות אנטי חברתיות כדי להשיג צרכים אלה.
  2. צורכי ביטחון: הכוונה היא לצורך בתחושה של ביטחון בסיסי ,ביטחון בקיום הפיסי והפסיכולוגי. מימוש של צורך זה בא לידי ביטוי בקורת גג, סביבה בטוחה ומוגנת, יציבות יחסית בחיים. חסך בצורך בביטחון עלול אף הוא להביא למעשים אנטי חברתיים או להתנהגות בהתאם לערכים שהאדם אנו מאמין בהם בדרך כלל. למשל, בזמן סכנה פיסית אנשים יכולים להילחם זה בזה
    .
  3. צורכי שייכות ואהבה: צורך זה מתבטא בחיפוש אחר קשר קרוב, קשר שיעניק לאדם תחושה של שייכות ואהבה. מדובר כאן על קבלה של אהבה מהסביבה ולא על הענקה של אהבה, שהיא שייכת למניעים הגבוהים יותר. אדם שלא מרגיש שייך ואהוב, יחוש מתח ותסכול ויתקשה להגשים צרכים גבוהים יותר בהיררכיה.
  4. צורכי הערכה: הערכה מצד הזולת בצורה של כבוד, שבחים, מעמד .הערכה זאת ניתנת על הישגים של האדם וחיונית לגיבושה של הערכה עצמית חיובית.
  5. צורכי הגשמה עצמית: צרכים אלה מהווים את הרמה הגבוהה ביותר בהיררכיה של הצרכים. כל ארבע הרמות הקודמות הן צרכים של חסך ומתבטאים בכך שהאדם מקבל משאבים מן הסביבה. בהגשמה עצמית האדם יוצר, מעניק מיכולותיו לסביבה. הגשמה עצמית יכולה להתבטא למשל, בתחום הקוגניטיבי (כמו הצורך לדעת, להבין, לחקור, לגלות) ובתחום האמנותי (לחוות חוויות אמנותיות ואסטתיות).
Comments