G.H. van Asperen (1907 – 1981)

Humanisme met andere woorden

over de verbintenis tussen de individualpsychologische persoonlijkheidsleer en de humanistische levensbeschouwing.

© 1982 drs. H.M. van Praag - van Asperen  

VOORWOORD

De gedachtewereld van Alfred Adler is voor Henk van Asperen een bron van inspiratie geweest, zowel in zijn werk als psychotherapeut als in zijn jarenlange activiteiten als bestuurder en docent bij de Nederlandse Werkgemeenschap voor Individualpsychologie.

In de loop van de jaren groeide bij hem de behoefte om de visie die hij zo lang in psychotherapeutisch werk en leraarschap had uitgedragen op schrift te stellen. Na zijn pensionering op zeventigjarige leeftijd vond hij de ruimte om dat voornemen ten uitvoer te brengen. Zijn naaste familieleden hebben het proces dat hierbij ontstond van nabij kunnen volgen. Het maakte deel uit van een harmonieuze afronding van zijn leven.

De dag voor zijn dood was hij met de tweede versie van het manuscript halverwege gekomen. Het voornemen om nog een slot te schrijven waarin zijn conclusie geformuleerd zou worden dat het moderne humanisme en de Individualpsychologie twee kanten zijn van dezelfde kijk op de mens, heeft hij niet meer kunnen uitvoeren.

Wat wij geprobeerd hebben, is het geschrift in zijn geest persklaar te maken. We denken dat het zoals het nu is, ieder kan stimuleren bij het komen tot eigen conclusies. Dat Ronald en Marieke van Gent - van Asperen zo veel zorg en liefde aan het typewerk en andere aspecten van de verzorging van het manuscript hebben besteed, is heel belangrijk geweest bij het persklaar maken van het boekje.

We hopen dat het zijn weg zal vinden.

maart 1982

Heleen van Praag - van Asperen

Philip van Praag.Inhoud
Home
I INLEIDING.
II.VOOR WAAR AANNEMEN.
1.Keuze vooraf
2.De werkelijkheid
3.De waarheid
4.Omdat, als, alsof
III.MENING
1. Postulaten
2. Meningsvorming
3. De humanist en zijn postulaten
IV.HET IK EN HET ZELF
1. De tweedeling
2. Het ik of ego
3. Het zelf
V.LEVENSSTIJL
1. Het meningensysteem
2. Zelfconcept, wereldbeeld en idealen
3. Van mening naar gedrag
VI.GEMEENSCHAPSZIN EN GEMEENSCHAPSGEVOEL
1. Gemeenschap
2. Gemeenschapszin
3. Gemeenschapsgevoel
VII.STREVINGEN
1. Gelijkheid en ongelijkheid
2. Prioriteiten
3. Superioriteit
4. Acceptatie
5. Controle
6. Gemak
VIII.VERSTAND EN GEVOEL
1. Vorm en kleur
2. Verstand
3. Gevoel
4. Wat was er eerst?
IX.AAN DE GRENZEN VAN HET WETEN
1. Weten en geloven
2. Ongeloof en humanisme
3. Het wonder
X.WAARTOE DIENT EEN LEVENSBESCHOUWING?
1. Bewustzijn en levensbeschouwing
2. Veiligheid
3. Zelfverwezenlijking
4. Het geweten
XI.LITERATUUR

1981_IN MEMORIAM G.H. VAN ASPEREN


Henk Van Asperen 1907-1981