Welkom

Welkom op de website van Huisgemeente Heerde.

Zoals de naam al doet vermoeden komen we, als kleine kring van christenen, bij elkaar in huis. We hebben ons onder andere laten inspireren door het boek Handelingen waar in staat, dat zij in de huizen bijeen kwamen voor ontmoeting,  onderwijs en gebed; zij braken het brood en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Die vorm spreekt ons juist zo aan vanwege de eenvoud en
de grote onderlinge betrokkenheid.


U bent van harte welkom op zondag vanaf  9.30 uur in de samenkomst en op dinsdagavond, vanaf 19.45 uur. Er is plaats voor ontmoeting om elkaar te bemoedigen en te ondersteunen. Er is plaats voor gebed en voorbede. We eren de Heer door de lofprijzing en laten ons leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest.
De koffie staat klaar en uiteraard bent u op andere momenten ook bij ons van harte welkom.


Eens in de twee maanden komen we op zondag vanaf 10.00 uur bij elkaar om na ontmoeting en onderwijs een uitgebreide broodmaaltijd te houden. Een maaltijd creëert een ontspannen sfeer en het versterkt de relaties onderling.

Ons adres: Hendrik en Wilma Stoter
                     Burg. Schorerlaan 3
                     8181 XL  Heerde
                     tel. 0578-693412
                    e-mail:
huisgemeente.heerde@gmail.com