Kế hoạch tháng


LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG

 

THÁNGNỘI DUNG CÔNG TÁCĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆNGHI CHÚ
  10/2012
 • Khai giảng lớp nghề. Phân công giáo viên dạy lớp nghề.
 • Sinh hoạt nội quy lớp nghề, nội quy Trung tâm.
 • Lên kế hoạch phân phối chương trình bộ môn.
 • Tham dự  Hội nghị CBCC năm học 2012 – 2013.
 • Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013.
 • Đăng ký soạn giáo án điện tử và làm ĐDDH.
 • Đăng ký chuyên đề chuyên môn
 • Ổn định nề nếp học sinh, kiểm tra hồ sơ học sinh.
 • Thực hiện câu hỏi trắc nghiệm dùng ma trận.

 Tất cả giáo viên thực hiện theo sự phân công của BGĐ
Giáo viên bộ môn

Các nhóm trưởng

 

Tất cả giáo viên

Nhóm trưởng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11/2012
 • Dự giờ giáo viên trong tổ
 • Đăng ký dạy tốt, dự giờ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11.
 • Nhập ngày nghỉ tháng 10 của học sinh.
 • Tham gia lễ hội ẩm thực và hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Công đoàn ngành tổ chức.
 • Tham gia hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 • Tham dự chuyên đề “Phần mềm Teamview áp dụng trong dạy nghề Photoshop”.
 • Thao giảng môn Photoshop
 • Hoàn tất hồ sơ sổ sách cá nhân và tổ nhóm.
 • Ổn định nề nếp học sinh, thông báo cho phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm những học sinh vi phạm.
 • Thực hiện đồ dùng dạy học chuẩn bị dự thi

Tổ trưởng

Tất cả GVCô Thảo - Cô Nga - Cô PhượngTất cả GV

Cô Phượng hướng dẫn, tất cả GV tham dự

Cô Phượng

Tổ trưởng - GV

Tất cả GV


 
12/2012
 • Tìm hiểu ngày Quân đội nhân dân Việt Nam  22/12.
 • Tham gia kiểm tra trắc nghiệm  luật viên chức
 • Học luật biển
 • Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
 • Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ, cá nhân.
 • Chuẩn bị đón đoàn thanh tra chuyên đề của Phòng GD-ĐT.
 •  Nhập ngày nghỉ tháng 11 của học sinh.
 • Làm đồ dùng dạy học dự thi đồ dùng  dạy học cấp quận.
 • Chuẩn bị chuyên đề chuyên môn  của tổ báo cáo tháng 1/2012.
 • Ổn định nề nếp học sinh, thông báo cho phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm những học sinh vi phạm.

Tất cả GV

Tất cả GV


Tất cả GV

Tổ trưởng, GVTất cả GV


Tất cả GV

 

 
 
01+02/2013
 
 • Công tác chính trị tư tưởng kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/02.
 • Thực hiện chuyên đề chuyên môn của tổ “Món ăn ngày tết”

 

 • Tiếp tục giảng dạy theo phân  phối chương trình.
 • Soạn dề thi học kỳ môn Tin học, Nấu ăn, TCMN.
 • Tổ chức ôn tập và thi học kỳ I
 • Làm điểm trung bình học kỳ I
 • Chuẩn bị đồ dùng dạy học đi thi cấp Quận, làm đồ dùng dạy học theo đăng ký.
 • Thực hiện test tư vấn hướng học cho học sinh.
 • Diễn tập PCCC tại trung tâm.
 • Nhập ngày nghỉ tháng 12 của học sinh.
 • Cập nhật sổ sách , hồ sơ quản lý tổ chuyên môn.
 • Cập  nhật hồ sơ sổ điểm, sổ đầu bài, phiếu vàng…
 • Tiếp tục thực hiện phong trào  vệ sinh môi trường lớp học.
 • Tham gia kiểm tra Luật biển Việt Nam

 

 Cô Thu – Cô Nga báo cáo, Cô Hồng Anh soạn bài, Cô Phượng trình chiếu


Tất cả giáo viên

 Cô Thu – Cô Hồng Anh – Cô Thuý Nga.

Tất cả giáo viên

 

 

Tất cả giáo viên

 Tất cả giáo viên

 

Tổ trưởng thực hiện

 

Tất cả giáo viên

 
 
 03/2013
 • Tham dự mạn đàm ngày Quốc tế Phụ nữ  8/3, ngày sinh nhật Đoàn 26/3.
 • Góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992.
 • Tiếp tục giảng dạy theo phân  phối chương trình.
 • Tham dự tiết thao giảng, chuyên đề của tổ Kỹ thuật công  nghiệp
 • Tiếp tục đăng ký dạy tốt học tốt, dự giờ đồng nghiệp của học kỳ II.
 • BGĐ dự giờ đột xuất giáo viên.
 • Viết sáng kiến kinh nghiệm theo đăng ký đầu năm
 • Tiến hành làm đồ dùng dạy học.
 • Thực hiện làm thống kê bài test tư vấn hướng học của học sinh.
 • Kiểm tra luật Công đoàn.
 • Tiếp tục thực hiện phong trào  vệ sinh môi trường lớp học.
 

Tất cả giáo viên

 

 

 

 

Tất cả giáo viên

 


 Cô Thảo, cô Phượng

 Tất cả giáo viên

 

 

Tất cả giáo viên

 

 
 


Comments