Welkom bij de Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen-Leersum
       

De kleine kerk van de Vrijzinnigen Nederland in Amerongen heeft een aantal jaren geleden de naam Rijnkapel gekregen. Genoemd naar de rivier die langs Amerongen stroomt en al duizenden jaren de sedimenten aanvoert waarmee en waardoor een groot gedeelte van ons land is opgebouwd - de grond onder ons bestaan.

Een mooi beeld, want proberen wij als geloofsgemeenschap niet ook, vanuit onze Rijnkapel, in het heden, te zoeken en te verwoorden wat de Grond is onder ons bestaan?


In de Rijnkapel kennen we naast de zondagse vieringen een breed aanbod van lezingen en cursussen en is er eveneens ruimte voor muziek.
Ook is er een gesprekskring o.l.v. Harm Knoop.

De Rijnkapel is een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering.

U bent van harte welkom!