วิชาฟิสิกส์


LOADING....
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) >> เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 เวกเตอร์

1. ปริมาณทางฟิสิกส์

2. หน่วย ในระบบนานาชาติ

3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์

4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

5. การคูณเวกเตอร์

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)

2. สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )

3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)

4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)

บทที่ 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

1. การหาแรงลัพธ์

2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง

3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง

4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1

7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2

8. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3

9. แรงเสียดทาน

10. สมดุลของแรง

11. สมดุลต่อการเคลื่อนที่ (translationalequilibrium)

12. สมดุลต่อการหมุน (rotational equilibrium)

บทที่ 1 สมดุลกล

1. สมดุลสถิต (Static Equilibrium)

2. สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium)

บทที่ 2 งานและพลังงาน

1. งาน ( Work )

2. กำลัง ( Power )

3. พลังงาน ( Energy )

4. กฎการอนุรักษ์พลังงาน ( Law Of Conservation Of Energy )

บทที่ 3 การชนและโมเมนตัม

1. ความหมายของโมเมนตัม

2. แรงและการเปลี่ยนแปลงทางโมเมนตัม

3. การดลและแรงดล

4. การหาการดลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

5. การชน

6. การชนยืดหยุ่นสมบูรณ์

7. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

8. การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล

อ้างอิง   google.com
Comments