Pagina de pornire


OLIMPIA   BERCA

(5 iunie 1933, Poieni, județul Cluj - 30 octombrie 2014, Timișoara).

 

                  

Repere bio-bibliografice:

 

1. Numele la naştere: Şerban

2. Prenumele: Olimpia – Octavia

3. Părinţii: Gheorghe Şerban- funcţionar.

 Elisabeta, născută Buciuman - casnică.

4. A fost căsătorită cu poetul Eugen Dorcescu.

5. Studii: Şcoala primară „Spiru Haret” din Timişoara (1940- 1944 ); Liceul

 „Carmen Sylva” din Timişoara (1944 – 1952);  Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara – secţia română-germană ( 1958 -1963).

6. Funcţii: Cercetător, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal la

    Filiala din Timişoara a Academiei Române (1963 – 1996).

7. Doctorat:  Doctor în filologie, cu teza Teoria versului românesc. Privire istorică

    (1976).

8. Data primirii în Uniunea Scriitorilor: 1990.

9. Colaborări la reviste (colaborări multimedia): „Scrisul bănăţean”, „Orizont”,„Familia”,„Contemporanul”,

 „Limbă şi literatură”, „Limba română”, „Caiet de semiotică”,    „Studii şi cercetări lingvistice”,„Paralela 45” (Timişoara), „Meridianul      Timişoara”, „Orient latin”, „Reflex”, „Caligraf”,  

„Rostirea românească”, „Banat” , „Anotimpuri literare”, „Timpul” etc. Colaborări la Radio – Timişoara, Radio – Reşiţa, la TV Analog – Timişoara, TVR – Timişoara.

10. Colaborări la volume colective:  Studii de limbă şi stil, Coordonare ştiinţifică G. I.Tohăneanu şi Sergiu Drincu, Editura Facla, 1973; Seria Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Universitatea din Timişoara, 1975-1984; Filologie XX, volum îngrijit de Francisc Kiraly, Ivan Evseev şi Ioan Muţiu, Universitatea din Timişoara,

1977; Academia şi Banatul, volum îngrijit de Ion Iliescu şi Sergiu Drincu, Timişoara, 1988; Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004 şi urm.  etc.

 

11. Debutul absolut: ”Scrisul bănăţean”, 1963.

12. Debutul editorial: Poetici româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1976.

 

13. Opera:

Poetici româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1976;

Dicţionar istoric de rime, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983;

Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Editura Amarcord, Timişoara,1996;

Lecturi provinciale, critică literară, Editura Eubeea, Timişoara, 2003;

Despre maeştri, critică şi istorie literară, Editura Mirton, Timişoara, 2003.

Provincia literară, critică şi istorie literară, Editura Eubeea, Timişoara, 2008;

Poezia lui Eugen Dorcescu. Crestomaţie critică, critică şi istorie literară, documentaristică, Brumar, Fundaţia Triade, 2009 (în colaborare cu Sorina Ianovici-Jecza);

Departe de centru - aproape de centru, critică literară, Editura Mirton, Timişoara, 2012;

Din literatura timişoreană, cronici literare, eseuri, interviu, fişă bio-bibliografică, iconografie; ediţie alcătuită, prefaţată şi postfaţată de Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2015.

 

14. Traduceri din literatura universală, în volum:

Roland Jaccard, Nebunia, Editura deVest, Timişoara, 1994;

Jules Dorsay, Motanul negru, Editura Excelsior, Timişoara, 1994; 

André Le Gall, Anxietate şi angoasă Editura Marineasa, Timişoara, 1995.

 

15. Ediţii critice: 

- Constantin Diaconovici Loga, Gramatica românească, Text stabilit prefaţă, note şi glosar de Olimpia Şerban şi Eugen Dorcescu, Editura Facla, 1973;

George Coşbuc, Versuri, Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Olimpia Berca, Editura Facla, 1986;

- Colecţia „Cartea şcolarului”, serie îngrijită, tablou cronologic şi referinţe critice de Olimpia Berca: Mihai Eminescu Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis; Ion Creangă, Amintiri din copilărie; I. L. Caragiale, D-l Goe; G. Coşbuc, Iarna pe uliţă; Constantin Negruzzi, Sobieski şi românii; Mioriţa. Greuceanul, Editura Excelsior, Timişoara, 1998.

 

16. Referinţe critice (selectiv):

- în reviste: Al. Graur, „România literară”, nr. 14, 1974; Nicolae Ciobanu, „Luceafărul”, nr. 42, 1976; Laurenţiu Ulici, „România literară”, nr. 38, 1976; Al. Graur, „România literară”, nr. 28, 1984; Nicolae Mocanu, „Steaua”, nr. 2, 1984; Valentin Taşcu, „Cercetări de lingvistică”, nr. 2, 1984; Gheorghe Chivu, „Limba română”, nr. 5, 1984; Vasile Sari, „Limbă şi literatură”, nr. 3, 1984; Livius Petru Bercea, „Banat”, nr. 4 – 5, 2004; Alexandru Ruja, „Paralela 45”, 1 februarie 2005; Gheorghe Mocuţa, „Arca”, 1-2-3, 2006; Remus Valeriu Giorgioni, „Banat”, 3, 2007; Ion Arieşanu, „Paralela 45”, 4 noiembrie 2008; Iulian Chivu, "Agero", Stuttgart, 5 mai 2012; "Naţiunea", 5 mai 2012 etc.

 

-  în volume: Nicolae Ciobanu, Însemne ale modernităţii, II, Editura Cartea Românească, 1979; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Editura Excelsior, Timişoara, 1999; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Editura Marineasa, Ti-mişoara, 2000; Who’s who în România, 2002; Maria Niţu, Seducţii literare, Editura Eubeea, Timişoara, 2005; Dicţionar al scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005; Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor – Filiala Timişoara, Editura Marineasa, Timişoara, 2007; Livius Petru Bercea, Scriitori şi cărţi, Editura Nagard, Lugoj, 2008; Ion Arieşanu, Printre înţelepţi, Editura Eubeea, Timişoara, 2008; Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului. Creatori în Banat, Editura Eurovest, Timişoara, 2009; Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011;Iulian Chivu, Lecturi intermitente, Editura Tipo Moldova, 2013; Alina Kristinka, Literatura română. Dicţionarul autorilor români contemporani, Editura Arial, Ploieşti, 2013;

 

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, II,  Editura Semne, Bucureşti, 2009 etc.

 

17. Premii literare: Premiul pentru critică şi istorie literară, pe anul 2003, al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România; Diploma de excelenţă, acordată de Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional al judeţului Timiş, 2003; Premiul I pentru eseu, la Festivalul internaţional de creaţie literară religioasă, ediţia a II-a, Timişoara, 2005; Premiul Opera Omnia, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Fliliala Timișoara, 2013  etc.


Carte recent apărută:


http://www.scribd.com/doc/94385926/Olimpia-Berca-Departe-de-Centru-Aproape-de-Centru