Văn Phòng Luật Sư

Huyến Tạ Nguyễn

Law Firm, PA


Huyến Tạ Nguyễn, JD, MBA, PA

Attorney and Counselor at Law

Member of The Florida Bar

Member of American Immigration Lawyers Association

Florida Supreme Court Certified Family Mediator

Florida Supreme Court Certified County Mediator

Florida Notary Public


IMMIGRATION LAW   |   LUẬT DI TRÚ


REMOVAL (DEPORTATION) PROCEEDINGS:

Tố tụng trục xuất:


NOTICE TO APPEAR

Thông báo trình diện tại tòa di trú


NOTICE OF HEARING IN REMOVAL PROCEEDINGS

Thông báo cung thẩm tố tụng trục xuấtDENIED IMMIGRATION APPLICATION OR PETITION

Đơn xin hoặc đơn thỉnh nguyện di trú bị từ chối
BANKRUPTCY LAW   |   LUẬT PHÁ SẢN


CHAPTER 7 OR CHAPTER 13

Chương 7 hoặc Chương 13
FAMILY MEDIATION   |   HÒA GIẢI GIA ĐÌNH