Các đề tài nghiên cứu khoa học

1. - “Nghiên cứu thực tế giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở trường trung học cơ sở tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng”. Cấp quản lý: Trường CĐSP ĐN. Năm 1992.        

- “Vận dụng một số phương pháp tối ưu để phát triển tư duy địa lý cho học sinh dựa vào một số bài trong SGK ĐL lớp 7 CCGD”. Đề tài hợp tác, phục vụ CCGD THCS. 

2. - “Tìm hiểu tình hình đổi mới phương pháp dạy học địa lý ở trường trung học cơ sở tại Đà nẵng”. Cấp quản lý: Trường ĐHSP. Năm 2002.

3.  “Vận dụng phương pháp tích cực trong dạy học ĐLKTXHTG nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên khoa Địa lý trường ĐHSP ĐN”. Cấp quản lý: Trường ĐHSP ĐN. Năm 2009

Kết quả nghiên cứu đạt được: báo cáo PPDH ĐH. Lý luận và thực tiễn

Địa chỉ ứng dụng: trường Sư phạm

Comments