PREHISTÒRIA I EDAT ANTIGA

La música i la dansa en la prehistòria.

El coneixement de la música i de la dansa en la prehistòria és, per la seva pròpia natura, un afer força imprecís. Les investigacions, cada cop més importants, de la musicologia i l'etnologia i les hipòtesis fetes a partir de l’estudi de pobles primitius actuals de les tribus d’Austràlia, Àsia, Amèrica i Àfrica, poden donar unes vagues idees de com vivien els avantpassats, sense que això permeti fer afirmacions precises, ans solament hipòtesis per fer un acostament.
La fixació de la música es va anar produint de manera paulatina, a mida que anava evolucionant la mateixa vida humana.

És difícil determinar si fou la veu humana o els instruments musicals els primers a produir música.
És difícil saber si el moviment del cos tenia solament funcions màgiques, rituals o socials o, si tenia algun tipus de consideració artística.
De fet tot i que hi ha persones científiques que defensen tant una hipòtesi, com qui en defensa l’altra no es pot assegurar amb rigor que cap de les hipòtesis estigui verificada.


A partir dels estudis etnogràfics i etnològics del segle passat dels autors: A. J. Ellin, O. Abraham, Hornbostel, C. Srumpf i C. Sach s’ha pogut començar a treure el misteri que envoltava la música en la prehistòria i s’ha començat a treballar, si més no, amb mètode científic.

La música en l'Edat Antiga


Abans de passar a l’estudi de les grans civilitzacions de l’Edat Antiga, cal mencionar cultures i pobles que han tingut una influència en l’evolució de la música i de la dansa: Hitites, Egipcis, Assiris, Hebreus, Sumeris, Lídia i Frígia i Xinesos.Les cultures del pobles que han tingut una major influència en la concepció de la música i de la dansa a Occident són:
- L'antiga Grècia.


- L'imperi Romà i, paral·lel a aquest imperi

- Els Hebreus.

Ċ
JosepAnton Rodríguez Collado,
19 d’oct. 2013, 9:34
ĉ
JosepAnton Rodríguez Collado,
4 d’oct. 2013, 13:04
ĉ
JosepAnton Rodríguez Collado,
25 de set. 2013, 14:02