TEMES D'HTA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA

Per poder entendre la música en el seu temps cal conèixer primer el seu llenguatge, el musical i, també, l'època en què cada música és composta.
En els documents adjunts hi ha unes notes sobre cada època que la caracteritza i hi situa la música com a manifestació artística i sotmesa a l'estètica de cada moment.
Aquestes notes són unes senzilles pautes que permeten escolar la música amb una predisposició a la seva comprensió. La història de la cultura occidental marca els ítems d'aquestes pautes que, en alguns temes correspondran amb èpoques històriques i, en d'altres, a estètiques que es modifiquen en una mateix època història.
Hi ha 16 temes. El primer és introductori per entendre el llenguatge musical i poder-ne parlar, els 14 restants són un seguiment de la història de la música en el seu temps:

1. Llenguatge Musical

2. Prehistòria
3. El Cant Gregorià i la Dansa en l'Edat Mitjana
4. Edat Mitjana. Trobadors i joglars
5. El Gòtic. La polifonia, el llibre Vermell de Montserrat. La dansa del Gòtic.
6. El Renaixement. Música de Palau. La polifonia. El naixement del ballet
7. El Barroc: el naixement de l'òpera i del balle. Bach i Haendel
8. Música teatral i música religiosa en el segle XVIII
9. El classicisme musical
10. Els fonaments de la tècnica de la dansa: Carlo Blasis. La transició al Romanticisme musical: Ludwig van Beethoven
11. Òpera i música teatral en el segle XIX. El Ballet Romàntic
12. Música instrumental i cançó en el Romanticisme
13. Postromanticisme impressionisme musicals. La Dansa Moderna. Els Ballets Russes de Diaghilev
14. Els nacionalismes i de la dansa al segle XIX
15. Música i Dansa en el segle XX (1a part 1900-1933)
17. Música i dansa en el segle XX (3a part 1945-2000)

Resta per a la investigació la música i la dansa en el segle XXI que està encetant la 2a dècada i, que, pel moment, és una continuïtat de les manifestacions artístiques del segle XX.

NOTA: Els documents formen una unitat, de manera que les pàgines es numeren amb continuïtat del document precedent.