Hengelsport Vereniging Het Baarsje - Schoonhoven

Uitnodiging 2e buitengewone Ledenvergadering.

 Beste leden,

Vrijdag 16 december 2016 heeft het bestuur tijdens de eerste buitengewone ledenvergadering u op de hoogte gebracht van te nemen besluit om HSV het Baarsje onder te brengen als onderdeel van HSV Groot Rotterdam. Om dit besluit tot uitvoering te kunnen brengen in 2017 hebben we op genoemde datum geen algemeen besluit kunnen nemen in de buitengewone ledenvergadering daar er niet voldoende leden aanwezig waren om over te kunnen gaan tot stemming om de statuten te wijzigen.

Conform de statuten ( 21 maart 1988 ) nodigt het bestuur u uit voor een 2e buitengewone ledenvergadering om een besluit te nemen door middel van stemming. De statuten liggen ter inzage in de winkel bij John Kooij.

     Agenda

  1. Opening
  2. Presentatie HSV Groot Rotterdam
  3. Toelichting batig saldo HSV Het Baarsje na ontbinding.
  4. Pauze.
  5. Besluitvorming Ledenvergadering door middel van stemmen.
  6. Bekendmaking besluit.
  7. Einde.

De 2e buitengewone ledenvergadering zal plaats vinden op vrijdag 6 januari 2017 in de kantine van Spits Wallcoverings, Opweg 90a te Schoonhoven. Aanvang 20.00 uur.  

Wij hopen op u komst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HSV “Het Baarsje” Schoonhoven.

 Algemene gegevens


Informatie en contactgegevens van HSV Het Baarsje Schoonhoven

Hengelsportvereniging Het Baarsje
SNS bank: 81.69.09.091 / ING: 4334072
K.v.K.nr.: V 464248

Het Baarsje is o.a. aangesloten bij:
Sportvisserij Zuid-West Nederland / Sportvisserij Nederland / Platform Stichtse Rijnlanden / Ring Gouda


info@hsv-hetbaarsje.nlContributie en Lidmaatschap

Alle leden ontvangen bij hun lidmaatschap van HSV Het Baarsje o.a. een Lidmaatschapskaart / Ledenvergunning. Op deze ledenvergunning staat in welke wateren mag worden gevist. De kaart is geldig van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar.

Contributie       

Seniorleden

30,00 Euro

per jaar

Jeugdleden

25,00 Euro

per jaar

AOW / WAO-leden

25,00 Euro

per jaar

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt 10,00 Euro.


Ledental

Het totaal aantal leden per 01-01-2012 bedroeg: 287


Ereleden:

Huib van Putten

Jacques de Jong

Henk de Jong

Dirk Den Boer